Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Privacy en gegevensbescherming

Bij een bezoek aan deze website kan TenneT gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert TenneT uw privacy, onder andere door de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bedankt voor je bezoek aan onze website en voor je belangstelling voor onze werkzaamheden en het bedrijf.

Bescherming van je persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons, daarom willen wij je via deze privacyverklaring over de verwerking van je persoonsgegevens informeren.

Het privacy beleid van onze website wordt regelmatig geactualiseerd. De laatste versie van ons privacy beleid is altijd op deze website te vinden.

Heb je vragen over ons privacy beleid? Neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

1.  TenneT contact

TenneT Nederland: TenneT Holding B.V. and TenneT TSO B.V., Mariëndaal Centre of Excellence, Utrechtseweg 310, Arnhem.

TenneT Duitsland: TenneT TSO GmbH, Bernecker Str. 70, 95448 Bayreuth, Germany.

2.  Contact Functionaris voor Gegevensbescherming

TenneT Nederland: TenneT TSO B.V. Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 718, 6800AS Arnhem, privacy(at)tennet.eu.

TenneT Duitsland: TenneT TSO GmbH, Data Protection Officer, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth, datenschutz(at)tennet.eu.

3.  Verwerking van persoonsgegevens

Op onze website verwerken wij persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Dit kan zowel direct gebeuren, bijvoorbeeld door middel van een voor- en achternaam, of indirect. Indirecte identificatie kan plaatsvinden door meerdere gegevens te combineren, bijvoorbeeld een voornaam en een telefoonnummer.

Identificatie van een natuurlijk persoon kan gebeuren aan de hand van: naam, identificatie nummer (BSN), locatiegegevens, online ID, een of meer andere  specifieke factoren zoals de lichamelijke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens we van jou op onze website verwerken hangt af van de dienstverlening waar je gebruik van maakt. Bijvoorbeeld het contactformulier of de nieuwsbrief.

In alle gevallen verwerken we een minimaal aantal persoonsgegevens via onze cookies. In de volgende hoofdstukken vind je meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

3.1.  Als je onze website bezoekt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in jouw browser worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om jouw persoonlijke instellingen te onthouden als je onze website weer bezoekt. Als je onze website bezoekt kan je aangeven wie toegang tot jouw gegevens krijgt.

Op onze website maken we gebruik van noodzakelijke cookies (3.1.1) en cookies voor het tonen van externe inhoud (3.1.2).

3.1.1 Noodzakelijke Cookies

Om jouw voorkeuren voor het gebruik van cookies te kunnen implementeren en aan te tonen via onze cookie banner hebben wij de onderstaande cookies in onze website geïntegreerd.

 

Leverancier

Doel

Cookie naam

Opslagtermijn

Gegevensbeschermingverbinding van de leverancier

TenneT TSO GmbH/TenneT TSO B.V.

Noodzakelijke cookie om te waarborgen welke selectie je gemaakt hebt in onze cookie-banner.

waconcookiemanagement

1 jaar

Nederlands

https://www.tennet.eu/nl/privacy-en-gegevensbescherming/

Deutsch

https://www.tennet.eu/de/datenschutz/

English

https://www.tennet.eu/privacy-and-data-protection/

 

3.1.2 Cookies voor externe inhoud

Op onze website zijn we verantwoordelijk voor de inhoud van cookies die door onze website zelf geplaatst wordt. Voor externe cookies, zoals bijvoorbeeld van YouTube en Twitter verwijzen we je naar het privacy statement op de website van de dienstleverancier zelf.

Indien je toestemming geeft voor het gebruik van externe inhoud die op onze website geïntegreerd is, worden jouw persoonsgegevens automatisch gedeeld met websites van derden. Dit gebeurt alleen als je de desbetreffende cookie geactiveerd hebt en hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Specifiek gaat het om de volgende cookies en providers.

 

Leverancier

Doel

Cookie naam

Opslagtermijn

Gegevensbeschermingverbinding van de leverancier

Google Ireland Limited

Einbindung Google Maps Karten

gm_en

1 Year

https://policies.google.com/privacy

Google Ireland Limited

Einbindung Google Maps Karten

gm_de

1 Year

https://policies.google.com/privacy

Google Ireland Limited

Google Analytics Tracking Cookie

_ga_de

1 Year

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Ireland Limited

Google Analytics Tracking Cookie

_ga_en

1 Year

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Ireland Limited

Google Analytics Tracking Cookie

_ga_nl

1 Year

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Ireland Limited

Google Maps integratie

gm_nl

1 Year

https://policies.google.com/privacy

Google Ireland Limited

Registreert een unieke ID om bij te houden welke YouTube-video's  de gebruiker heeft bekeken.

YSC_nl

1 Year

https://policies.google.com/privacy

Google Ireland Limited

Registers a unique ID to keep statistics of the videos from YouTube that the user has seen.

YSC_en

1 Year

https://policies.google.com/privacy

Google Ireland Limited

Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten.

YSC_de

1 Year

https://policies.google.com/privacy

Podigee GmbH

Podcast (Ostbayernring)

pe

1 Year

https://www.podigee.com/de/about/privacy/

Twitter, Inc.

Twitter plug-in

twt_en

1 Year

https://twitter.com/de/privacy

Twitter, Inc.

Twitter plug-in

twt_de

1 Year

https://twitter.com/de/privacy

Twitter, Inc.

Twitter plug-in

twt_nl

1 Year

https://twitter.com/de/privacy

Vimeo, Inc.

Abspielen/Tracking von Videonutzung bzw. Views

VSC_de

1 Year

https://vimeo.com/de/features/video-privacy

Vimeo, Inc.

Playback/tracking of video usage or views

VSC_en

1 Year

https://vimeo.com/de/features/video-privacy

Vimeo, Inc.

Afspelen/tracking van videogebruik of -weergaven

VSC_nl

1 Year

https://vimeo.com/de/features/video-privacy

 

3.2 Indien je gebruik maakt van ons contactformulier

Afhankelijk van de velden van het contactformulier, geef je de volgende persoonsgegevens aan ons door;

titel, voornaam, achternaam, roepnaam, aanhef, adres, geboortedatum, vast/mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot het contact en de correspondentie

3.3 Indien je gebruik maakt van onze nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief verwerken we jouw titel, voornaam, achternaam en e-mailadres..

1.    Grondslag voor de verwerking jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de noodzakelijke cookies verzamelen wij jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, zoals beschreven in artikel 6 paragraaf 1, opsomming f van de AVG.

Indien je toestemming geeft, verwerken we jouw persoonsgegevens conform artikel 6 paragraaf 1, opsomming a van de AVG. In dit geval verwerken we jouw persoonsgegevens voor;

-    Alle overige cookies (anders dan de noodzakelijke)

-    Als je onze via mail of contactformulier benadert

-    Als je gebruik maakt van onze nieuwsbrief

2.  Bewaartermijn

In de bovenstaande tabel is opgenomen hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren. We verwijderen jouw persoonsgegevens onmiddellijk als de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is gedefinieerd, verwijderen wij jouw persoonsgegevens zodra de persoonsgegevens niet langer relevant zijn.

3.   Doel waarvoor we jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, tenzij elders anders omschreven:

-    Om jouw vragen zo snel en goed mogelijk te kunnen beantwoorden;

-    Om je rechten en plichten te beschermen tegen aanspraken van derden

4.   Oorsprong/ bron van jouw gegevens

We ontvangen jouw persoonsgegevens direct van je. TenneT ontvangt of koopt geen persoonsgegevens van derden.

5.  Verwerking van gegevens in derde landen

TenneT streeft ernaar om alleen verwerkers binnen de EU te gebruiken.  Als TenneT besluit jouw gegevens naar een derde land buiten de EU over te dragen, informeert TenneT je uitdrukkelijk en tijdig over de geplande overdracht, de wettelijke basis voor de overdracht en het type bescherming van jouw persoonsgegevens na de overdracht.

6.  Toegang tot persoonsgegevens

Onze medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens voor zo ver dat nodig is om de bovengenoemde doelen te bereiken.

We maken gebruik van externe leveranciers voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in het kader van ons bedrijfsdoel en onze communicatie. Dit zijn met name de IT en netwerk leveranciers, email verwerkers, bestands-/gegevensvernietiging, archivering alsmede agentschappen/dienstverleners voor de ondersteuning van onze (bedrijfs)communicatie. Deze dienstverleners zijn onderworpen aan strikte contractuele overeenkomsten zoals geheimhoudingsovereenkomsten, gegevensbeschermingsverklaringen en contracten.

Als je cookies gebruikt voor externe inhoud, kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de aanbieders zoals hierboven beschreven.

7.  Rechten van de betrokkene

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacy rechten. Om jouw rechten als betrokkene uit te oefenen, kan je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming zoals onder hoofdstuk contacten beschreven is.

Voor het uitoefenen van je rechten als betrokkene (data subject), kunnen we vragen je te identificeren voordat we de vraag beantwoorden.

Als betrokkene of data subject in de zin van de  AVG  heb je de volgende rechten;

- Recht van inzage (artikel 15) Je hebt recht om een kopie van je persoonsgegevens aan te vragen of toegang tot je persoonsgegevens te krijgen.

- Recht op rectificatie (artikel 16) Als blijkt dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je verzoeken jouw gegevens te  wijzigen of aan te vullen.

- Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid - artikel 17) Onder bepaalde wettelijke voorwaarden, heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen.

- Recht op beperking van de verwerking (artikel 18) Onder bepaalde voorwaarden, heb je het recht om je gegevens te beperken van de verwerking.

- Recht op overdraagbaarheid (artikel 20) Je heb het recht om je persoonlijke gegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor je eigen doeleinden voor verschillende diensten.

- Recht van bezwaar (artikel 21) Onder bepaalde voorwaarden, heb je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

- Recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. (Art. 77 AVG). In Nederland kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV DEN HAAG. In Duitsland kan je contact opnemen met de Bavarian Supervising Authority for Data Protection (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach.

- Recht om jouw toestemming in te trekken: Je kan jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens altijd intrekken en verzoeken de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Ondanks dat je jouw toestemming intrekt blijft verwerking van jouw persoonsgegevens rechtmatig tot op het moment van intrekking. Jouw persoonsgegevens kunnen alleen worden verwijderd indien er geen andere wettelijke basis van de verwerking van jouw persoonsgegevens bestaat. Indien je jouw toestemming wilt intrekken, kan je dit verzoek neerleggen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming in Nederland of Duitsland.

 

8. Responsible disclosure

Binnen TenneT nemen we safety en (ICT-)security erg serieus. We kijken daarbij goed naar de veiligheid van onze ICT systemen, zoals onze website. Desondanks kan het voorkomen dat er onverhoopt kwetsbaarheden in het systeem bestaan. Mocht je een kwetsbaarheid vinden in onze website, dan stellen we het er op prijs als u ons hierop wilt wijzen zodat we adequate maatregelen kunnen nemen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het 'responsible disclosure formulier', beschikbaar op privacy.tennet.eu.