Skip to content
TenneT collega met helm

Safety Leadership

Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. We willen gezien worden als leider op het gebied van safety en wij geloven dat iedereen binnen TenneT een leider is door zelf veilig te handelen. We investeren in trainingen voor managers en medewerkers.

Wees je bewust van je rol

Safety is een onderwerp voor iedereen

Binnen TenneT werken we hard aan het verhogen van ons veiligheidsbewustzijn. Dat doen we onder meer door het inzetten van campagnes, het geven van trainingen, het organiseren van leveranciersdagen, het onderzoeken en publiceren van incidenten onder de noemer Safety Moment, het organiseren van Safety Walks door het management en het uitgeven van een Safety Award. Elke activiteit heeft als doel eigen medewerkers en medewerkers van onze leveranciers bewust te maken van hun rol op het gebied van veiligheid.

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid noemen we Safety Leadership.

Safety Moment

Als een incident heeft plaatsgevonden, zal TenneT een Safety Moment hierover uitgeven. In de Safety Moment staat een beschrijving van het incident en de maatregelen die daarop zijn genomen. Safety Moments zijn bedoeld om medewerkers van TenneT en haar leveranciers te informeren en staan los van eventueel ongevalsonderzoek en de uitkomsten daarvan. De Safety Moments ontvangen? Stuur dan een mail naar safety(at)tennet.eu.

Safety Walk

Alle leidinggevenden van TenneT voeren Safety Walks uit.  Op bouwlocaties, bij onderhoudswerkzaamheden of op kantoren. Het doel is een open gesprek over safety houden en zo de safety awareness verhogen.

Daar waar de VCA gecertificeerde onderdelen van TenneT (Grid Service Nederland en Large Projects Nederland) al gewend zijn om werkplekinspecties (WPI) uit te voeren, is er vanuit de Safety Vision 2018 voor gekozen om alle leidinggevenden van TenneT Safety Walks uit te laten voeren.

Doelen Safety Walk
  • Bijdragen aan safety awareness binnen TenneT
  • Inzicht verwerven in werkzaamheden, risico’s en mogelijke verbeterpunten op de locatie
  • Inzicht verwerven die je tijdens uitvoering van je eigen werkzaamheden hebt op de veiligheid van de locatie
  • Medewerkers uitdagen op het gebied van safety door in een open gesprek aandacht te vestigen op mogelijke safety risico's en beheersmaatregelen
  • Zichtbaar Safety Leadership tonen
  • Open gesprek over veiligheid