Skip to content
Foto met mensen en kabels op een katrol

Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050

Volgens welke scenario's kan de energietransitie zich in Nederland van 2030 tot 2050 ontwikkelen? Welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig om die scenario's goed te faciliteren? En wat betekenen die noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur weer voor de kosten, het ruimtegebruik en de haalbaarheid van de transitie van het hele energiesysteem?

Update oktober 2023

Met de antwoorden op deze centrale vragen geeft de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050, waarin de Nederlandse netbeheerders in oktober 2023 een update hebben gepubliceerd, inzichten in de mogelijke ontwikkeling van het toekomstig energiesysteem.

De ruimtelijke puzzel naar 2050 in beeld