Skip to content
stock freileitungsmast

Governance en regulering

Gereguleerde activiteiten

TenneT voert vrijwel uitsluitend gereguleerde taken uit. De kaders waarbinnen wij deze activiteiten uitvoeren, zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) houden toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving door TenneT. Onze gereguleerde taken worden op nationaal niveau uitgevoerd door twee bedrijfssegmenten: TSO Netherlands en TSO Germany.

Niet-gereguleerde activiteiten

TenneT voert tevens een beperkt aantal niet-gereguleerde taken uit die de energiemarkt ondersteunen en eraan bijdragen dat deze goed en efficiënt functioneert. TenneT heeft in dat kader een aandeel van 50% in BritNed, een onderneming die op commerciële basis de elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Groot-Brittannië exploiteert. TenneT is tevens volledig eigenaar van NOVEC en Relined. Deze bedrijven beheren de infrastructuur voor het uitzenden en ontvangen van omroep- en telecommunicatiesignalen. Daarnaast bezit TenneT (indirect) 17% van de aandelen in EPEX Spot SE (EPEX), de elektriciteitsbeurs voor de Noordwest-Europese regio (inclusief Groot-Brittannië).

Organogram en structuur
  • De Executive Board (EB) van TenneT Holding B.V. bestaat uit Manon van Beek (CEO), Maarten Abbenhuis (COO), Dr. Arina Freitag (CFO) en Tim Meyerjürgens (COO).
  • De statutaire directie van zowel TenneT TSO B.V. als TenneT TSO GmbH bestaat uit Maarten Abbenhuis, Dr. Arina Freitag en Tim Meyerjürgens.

Downloads

TenneT werkt volgens de Corporate Governance Code die bepaalde zakelijke principes en 'best practices' vaststelt.