Skip to content
One of our project teams

Belanghebbenden

TenneT houdt zich bezig met een breed spectrum aan belanghebbenden en houdt rekening met hun vragen, zorgen en behoeften.

Duurzame toekomst

Voor TenneT draait MVO om het creëren van een duurzame toekomst voor al onze interne en externe belanghebbenden door op verantwoorde wijze een evenwicht tot stand te brengen tussen de drie MVO-dimensies mens, milieu en markt (People, Planet, Profit).

TenneT speelt een sleutelrol bij het waarborgen van de leveringszekerheid in de markten die zij bedient. Het is daarom essentieel om goede contacten te onderhouden met een breed spectrum aan belanghebbenden en rekening te houden met hun vragen, zorgen en behoeften. Dit is vooral van belang wanneer onze infrastructuurprojecten gevolgen hebben voor de belangen van lokale gemeenschappen. We stellen informatie beschikbaar aan onze belanghebbenden, nemen hun belangen zeer serieus en zetten ons in om eventuele negatieve gevolgen van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Naast lokale gemeenschappen maken we onderscheid tussen de volgende groepen belanghebbenden:

 • Onze aandeelhouder
 • Overheden, politieke partijen en regelgevende instanties
 • Lokale gemeenschappen
 • Financiële investeerders en kredietbeoordelingsbureaus
 • Belangenorganisaties (NGO’s)
 • Medewerkers
 • Andere Europese netbeheerders
 • Klanten
 • Media
 • Leveranciers

Transparante communicatie

Transparante communicatie speelt een essentiële rol in de dialoog met belanghebbenden. TenneT streeft ernaar om tot de best presterende ondernemingen in onze sector te behoren op het gebied van MVO-resultaten en transparante verslaggeving aan onze belanghebbenden. We zijn dan ook verheugd dat onze inspanningen na de publicatie van ons Geïntegreerde Jaarverslag 2013 hebben geleid tot een veel hogere plaats in de ranglijsten die worden samengesteld in het kader van de Transparantiebenchmark (2013: plaats 101; 2014: plaats 30) en door bureaus als Oekom, Vigeo en Sustainalytics. We gebruiken deze beoordelingen en analyses tevens om verdere verbetermogelijkheden vast te stellen.

CSR benchmarks

 • oekom rating: Prime. Sustainalytics and Vigeo: top 25%.
 • Transparantie Benchmark: plaats 22.