Skip to content
wahle-mecklar_schwertransport kabelzug

Aansluit- en Transportdiensten

TenneT transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt.

Onze taken

Om de elektriciteit zonder storingen en onderbrekingen te laten vloeien, voeren we een aantal taken uit waaronder:

  • Het oplossen van transportproblemen
  • De compensatie van netverliezen
  • Het in stand houden van de spannings- en blindvermogenshuishouden
  • Het managen en in stand houden  van het nationale hoogspanningsnet
  • Het samenwerken met regionale netbeheerders en buurlanden

TenneT is niet de enige netbeheerder die energie transporteert. De regionale netbeheerders  verlenen ook deze dienst ook, maar dan aan klanten die aangesloten zijn op hun netten, zoals huishoudens. Wij zijn echter wel de enige netbeheerder die in Nederland de capaciteit heeft om elektriciteit over de grens te brengen.
Alle voorwaarden en eisen van de transportdienst, het recht hierop en de kwaliteit ervan zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Je vindt deze informatie op de website van de ACM.

Vergoeding transportdienst

De kosten van de netbeheerders worden gedekt door de opbrengsten uit de transporttarieven.

Aansluitingsdiensten

Aanzienlijke groei elektriciteitsproducenten

Wij zijn verantwoordelijk voor het aansluiten van producenten op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Op verzoek verzorgen we een aansluiting op het net. Lees er hier meer over

Beheer van onze infrastructuur

Door regelmatig onderhoud te plegen aan de infrastructuur worden stroomstoringen, schade aan het milieu en veiligheidsincidenten zoveel mogelijk vermeden.

 

Lees er hier meer over.