Skip to content

Financiële publicaties

TenneT publiceert jaarlijks en halfjaarlijks geïntegreerde rapportages, inclusief financiële overzichten, jaarverslagen en kerncijfers, die inzicht geven in onze financiële en operationele prestaties.

Other financial publications