Skip to content

EMTN programma

Met het EMTN programma kan TenneT Holding B.V. senior obligaties uitgeven en daarmee geld ophalen op de kapitaalmarkten.

Over het EMTN programma

TenneT Holding B.V. heeft in 2010 een euro medium term note (EMTN) programma gelanceerd. Het EMTN programma geeft TenneT Holding B.V. de mogelijkheid om 'euro medium term notes' uit te geven. De huidige omvang van het programma is EUR 25 miljard. De prospectussen zijn goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (de 'AFM') en zijn na de uitgiftedatum 1 jaar geldig.

Bonds uitgegeven onder het EMTN programma

TenneT heeft de volgende obligaties uitgegeven onder haar EMTN programma