Skip to content
Onshore project NL Tilburg verkabeling ondergronds

Horizontaal boren

In Nederland en Duitsland moeten de komende 10 jaar minimaal 3000 kilometer (ondergrondse) kabel aanleggen. We willen dat doen met zo min mogelijk impact op de omgeving.

Minder overlast voor de omgeving

Deze werkzaamheden willen we uitvoeren met zo min mogelijk impact op de omgeving: mens én (kwetsbare) natuur. Het ondergronds brengen van kabels door middel van boringen, kan dan een goede oplossing zijn. Dit kan nu nog maar over een beperkte lengte. Samen met onze aannemers willen wij de techniek verder ontwikkelen en in Nederland onderzoeken welke maximale horizontale boorlengtes mogelijk zijn om sneller en met minder overlast voor de omgeving verbindingen te realiseren. Het doel is om onze aanlegtechnieken voor ondergrondse kabeltrajecten verder te ontwikkelen om de impact op mens en milieu tot een minimum te beperken. 

Open ontgravingen zoals deze geven veel overlast. Met horizontaal boren, wordt dit zoveel mogelijk voorkomen.

Gezamenlijke inspanning

Samen met verschillende marktpartijen is de afgelopen jaren met succes gewerkt aan mogelijke oplossingen. Samen met kabelleverancier Prysmian en aannemer Heijmans zijn diverse technieken onderzocht die horizontaal boren tot mogelijk 5 kilometer in één keer mogelijk moet kunnen maken.

Het grote voordeel is dat de inzet van deze technieken minder overlast voor omwonenden oplevert en routes vaak korter zijn. Het werk kan dan niet alleen sneller gedaan worden dan een open ontgraving, de werkzaamheden belasten ook de natuur en het landschap veel minder. Ook vergunningentrajecten zullen dan korter zijn is de verwachting. 

Projectteam bij de hoogspanningsverbinding Tilburg-Noord Best

Diverse methoden

Er is geen 'heilige graal'.

Het onderzoek naar diverse boortechnieken laat zien dat er geen "heilige graal" is op het gebied van innovatieve boormethoden voor lange afstanden: Per situatie moet gekeken worden naar de verschillende aspecten zoals de omgeving en de bodem, maar ook de diameter van de kabel, om de meest optimale boortechniek toe te kunnen passen. En denk ook aan aspecten als bereikbaarheid van de kabel bij storingen, de diameter van de kabel (en daarmee de grootte van de haspels), het transport van kabels en mantelbuizen en het vervaardigen van mantelbuizen ter plaatse. 

Onshore project NL verkabeling bouwplaats Tilburg ondergronds

E-Power-Pipe

De eerste pilots met de E-Power-Pipe (EPP) methode, ontwikkeld door Herrenknecht, zijn succesvol afgerond. Met deze methode hebben we voor het eerst een afstand van 2 kilometer in één keer horizontaal geboord. Het belangrijkste voordeel van deze techniek ten opzichte van andere boortechnieken is de reparatietijd. Dit komt door de ondiepe ligging van de kabel van 2 à 3 meter onder maaiveld, in tegenstelling tot kabels die nu vaak 5 tot zelfs 25 meter diep liggen (afhankelijk van de lengte). Door de ondiepe ligging is de kabel veel makkelijker te benaderen. Hierdoor zijn de mogelijke onderhoudskosten aanzienlijk lager. Daarnaast heeft boren met EPP minder impact op omgeving en (kwetsbare) natuur. De pilot van deze techniek hebben we voor het eerst in het project Tilburg Noord – Best toegepast.

Video E-Power-Pipe

Succesvolle pilot bij de verbinding Tilburg Noord - Best.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-05/Large%20print-2201122537.jpg

Bekijk de animatie van Herrenknecht

Bekijk de animatie op de website van Herrenknecht als je benieuwd bent hoe dit in zijn werk gaat. Naar verwachting start de uitvoering van het pilot project in Tilburg Noord-Best, in oktober 2021. Dit zal dan de eerste keer in Nederland zijn dat een dergelijke lengte ondergronds geboord wordt door middel van deze techniek.