Skip to content
Blockchain

Crowd balancing platform

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans?

Uitdagingen van de energietransitie

Uitdagingen van de energietransitie

Het toenemende aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale elektriciteitsproductie stelt netbeheerders voor steeds grotere uitdagingen. Aangezien wind- en zonne-energie onderhevig zijn aan weersafhankelijke schommelingen, onderzoekt TenneT mogelijkheden om de invoeding op een meer flexibele manier te beheren, en om kostbare ingrepen ten behoeve van netstabilisatie te voorkomen.

 

Opslag van hernieuwbare energie

Als er meer windenergie wordt opgewekt dan er kan worden getransporteerd, moeten windturbines tijdelijk worden afgeschakeld. Tot nu toe kan deze energie niet worden gebruikt omdat er geen opslagsystemen beschikbaar zijn voor grote hoeveelheden elektriciteit. Er wordt echter steeds meer gebruik gemaakt van thuisaccu’s, onder meer voor PV-installaties (zoals zonnepanelen) en oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze opslagcapaciteit is echter verspreid over meerdere locaties op grote afstand van elkaar.

Blockchain-technologie

Een ‘blockchain’ is een database waarvan de gegevens (ook wel ‘blokken’ genoemd) met behulp van cryptografische technieken worden beveiligd en aan elkaar gekoppeld. Deze technologie waarborgt een zeer hoog transparantieniveau, en maakt het mogelijk om transacties tussen marktdeelnemers te controleren. Klinkt ingewikkeld, of niet soms? En dat is het ook. Het belangrijkste aspect voor TenneT: deze innovatieve technologie maakt snelle en veilige gedecentraliseerde gegevensuitwisseling mogelijk.

Over Equigy

Van Blockchain pilot tot Crowd Balancing Platform - Equigy

TenneT heeft in Nederland een Pilot opgezet samen met energiebedrijf Vandebron. Deze in Amsterdam gevestigde startende onderneming biedt TenneT toegang tot de flexibele opslagcapaciteit van een netwerk van onderling gekoppelde elektrische voertuigen en laadpunten. 

In Duitsland voert TenneT een Pilot uit met het in Allgäu (Zuid-Duitsland) gevestigde sonnen eServices. Hierbij krijgt TenneT toegang tot de flexibele opslagcapaciteit van een netwerk van onderling gekoppelde thuisaccu’s. Het bedrijfsvoeringscentrum van sonnen verbindt de thuisaccu’s, en stemt het beheer van de ladingen in de accu’s voortdurend af op de netsituatie op dat moment.

Het concept is tijdens deze Pilots bewezen, het gebruik van de blockchain technologie en wordt momenteel verder ontwikkeld in het Crowd Balancing Platform – Equigy. 

Op dit moment kan in Nederland door BSP's het aFRR-product geleverd worden via het Crowd Balancing Platform. In Duitsland onderzoekt TenneT de toepassing van redispatch op het Crowd Balancing Platform. 

TenneT has been exploring CBP Since 2017

Uitdagingen van de energietransitie

Manon van Beek over de energietransitie en flexibiliteit op het net

De energietransitie brengt uitdagingen én kansen. De hoeveelheid opgewekte duurzame energie neemt snel toe op nieuwe én onconventionele locaties. Dat vraagt meer transport, ook over langere afstanden. Onze taak als TenneT is om de transportcapaciteit drastisch te vergroten en de energietransitie betaalbaar te houden. De netbalans is een volgende uitdaging. In de toekomst is het immers niet zo makkelijk meer om gascentrales aan- en uit te schakelen. Om het net te stabiliseren en de uren dat de zon niet schijnt en de wind niet waait veilig te stellen, hebben we flexibiliteit nodig op decentraal en centraal niveau. Stroomsnelwegen die landen en elektriciteitsmarkten met elkaar verbinden (interconnectoren) geven ons extra flexibiliteit. Ook ontsluiten wij decentrale flexibiliteit via een blockchainplatform: het Crowd Balancing Platform Equigy.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/Uitdagingen.jpg
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/blockchain_preview.JPG

Meer informatie over TenneT en het Crowd Balancing Platform - Equigy

Door het Crowd Balancing Platform te ontwikkelen wil TenneT de markt open te stellen voor meer aanbieders van flexibiliteit, om het net met gedistribueerde flex (denk aan: huisbatterijen, elektrische auto's etc.) te balanceren. 

Door de energietransitie wordt het voor steeds meer mensen mogelijk om energie op te wekken en terug te leveren wanneer er op het energienet vraag naar is. Gedistribueerde flex is voor TenneT en andere TSO's een uitkomst om het net in balans te houden. Dit maakt onderdeel uit van onze energietransitie. De gedistribueerde flex wordt ontsloten door blockchain-technologie wat ingebed is in het Crowd Balancing Platform. Dit betekent dat alle transacties op een veilige, traceerbare manier worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Equigy.

Het Crowd Balancing Platform is vooral interessant voor aggregators (balansverantwoordelijken, kortweg BSPs en BRPs), maar ook voor OEMs (bijvoorbeeld meetpartijen of fabrikanten van elektrische voertuigen of andere devices) en uiteindelijk via deze partijen ook consumenten. Op de website van Equigy staat een groeiende lijst met use cases

Wil je op de Duitse of Nederlandse markt participeren of meer informatie over TenneT en het Crowd Balancing Platform dan kunt u dit aangeven via CBP(at)tennet.eu

 

Meer informatie over de internationale TSO samenwerkingen en Equigy verwijzen wij u naar de contactpagina van Equigy.

Webinar over het Crowd Balancing Platform - 11 september 2020

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-07/Webinar-crowd-balancing.jpg

Publicaties