Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vrije koeling

In onze transformatorstations gebruiken we klimaatregelingssystemen om onze gebouwen te koelen en de temperatuur tussen 5 en 35 graden Celsius en de luchtvochtigheid tussen 20 en 90 procent te houden. We willen het energieverbruik en het gebruik van koelvloeistof verminderen door deze systemen te vervangen door passieve koeling.

Energie Besparen

We voeren momenteel een pilot uit op vijf stations in Nederland waar we energiebesparingsmogelijkheden aan het implementeren zijn. Hierbij moet je denken aan vervangen van veel gebruikte verlichting door LED verlichting, het gebruik van aanwezigheidssensoren en efficiëntere verwarmingselementen.
Een van de vijf stations dat meedoet, is station Dodewaard. Daar hebben we de energiebesparingsmogelijkheden inmiddels uitgevoerd. De resultaten zijn begin 2018 bekend. Dan kunnen we bepalen hoe we de uitkomst kunnen gebruiken binnen TenneT.

Zonnepanelen

Op station Emmeloord-Zuidervaart voeren we momenteel een pilot uit met zonnepanelen. Deze zonnepanelen zijn geïnstalleerd om te voorzien in de energiebehoefte van het station. Voor dit project is SDE (Stimulering Duurzame Energie) subsidie aangevraagd en toegekend!
Zonnepanelen op stations is nieuw voor TenneT en er zijn dan ook nogal een aantal zaken die de pilot moet gaan uitwijzen; hoe staat het met onderhoud? wat zal de productie zijn? is het dak een handige plek? Is dit inderdaad de juiste manier om te vergroenen?

Ook interessant

PROMOTioN & MIGRATE

TenneT neemt deel aan twee toonaangevende Europese onderzoeksprogramma’s: PROMOTION en MIGRATE. Deze programma’s zijn opgezet om te anticiperen op nieuwe uitdagingen die verband houden met de toename van zonne- en windenergie, en de uitdagingen binnen offshore-projecten.

Lees meer

North Sea Infrastructure

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer

Offshore projects Germany

TenneT investeert substantieel in de offshore windparken in de Duitse Noordzee, die zijn aangesloten op het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Lees meer