Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Innovatie bij TenneT

Innovatie op het gebied van systemen, diensten en technologie is noodzakelijk om de uitdagingen voor TenneT in de energiemarkt aan te gaan. Voor ons draait innovatie om het succesvol benutten van nieuwe ideeën om waarde te creëren voor TenneT en de maatschappij.

Innovatie in de praktijk

Innovatie is onontbeerlijk voor de verdere ontwikkeling van een robuust elektriciteitssysteem. Enkele voorbeelden zijn:

Primary reserve pilot met vier partijen

De toename van elektriciteit gewonnen van renewable bronnen zorgt ervoor dat er meer flexibiliteit nodig is en zal in de toekomst leiden tot een afname van capaciteit gewonnen uit fossiele brandstof. Op een dag zullen deze grote elektriciteit generatoren worden uitgezet. We hebben nieuwe oplossingen nodig om hier op in te spelen. Daarom heeft TenneT een pilot in gang gezet voor het leveren van primary reserve capacity op basis van alternatieve technologie. We werken al via een pilot samen met The New Motion, om gebruik te maken van de batterijen van elektrische auto's als primary reserve capacity. We gebruiken deze pilots om te beoordelen of, andere partijen dan de traditionele, kunnen helpen met de balanshandhaving. De vier partijen zijn, naast The New Motion; ENGIE, KPN, Peeeks en Senfal. Zij gebruiken methodes zoals waterpomp stations, koeling installaties, CHP fabrieken, (gebruikte) batterijen, warmte boilers, zonnepanelen en windturbines.

HTSC-kabels

We testen momenteel de toepassing van ondergrondse HTSC-kabels (High-Temperature Superconductors) die drie tot vijf maal meer elektriciteit kunnen transporteren dan conventionele kabels. De resultaten van dit Nederlandse proefproject – ‘s werelds langste ‘superkabeltracé’ – zullen van essentieel belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van transportcapaciteit, vooral in dichtbevolkte gebieden. Lees meer >>

Onderzoeksprogramma 380 kV-kabels

Het onderzoeksprogramma voor 380 kV-kabels loopt inmiddels een aantal jaar. Het hoofddoel van het programma is om een antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoeveel kilometer ondergrondse 380 kV-kabel kan er worden gebruikt in het Nederlandse 380 kV-net?’ Om die vraag te beantwoorden werken we samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen om meer inzicht te krijgen in onderwerpen als vermogensstromen en overgangsgedrag. Naast deze wetenschappelijke benadering loopt er ook nog een praktisch gericht onderzoek. Daarbij werken Austria Power Grid (APG), Wiener Netz (WN) en TenneT samen aan zogeheten ‘papers’. Daarin komen praktische onderwerpen aan bod en de papers kunnen door alle partijen worden gebruikt. Het maximale aantal kilometers aan 380 kV-kabel is nog een ‘werk in uitvoering’. Voor op stapel staande projecten zal de hoeveelheid kabel per geval worden onderzocht en vastgesteld.

Passieve koeling

In onze transformatorstations gebruiken we klimaatregelingssystemen om onze gebouwen te koelen en de temperatuur tussen 5 en 35 graden Celsius en de luchtvochtigheid tussen 20 en 90 procent te houden. We willen het energieverbruik en het gebruik van koelvloeistof verminderen door deze systemen te vervangen door passieve koeling. Het gebruik van de buitentemperatuur, lage energiekosten en de lagere onderhoudsbehoefte vormen een positieve business case. Als dit proefproject een succes wordt, gaan we bekijken waar vervanging van andere klimaatregelingssystemen voordelen zou bieden. Lees meer >>

SF6 emissie vermijden

TenneT gebruikt SF6, een anorganische verbinding van zwavel met fluor in hoogspanningsstations als blus- en isolatiegas in gasgeïsoleerde schakelinstallaties (Gas-Insulated Switchgear GIS) en in beperkte mate in luchtgeïsoleerde systemen (Air-Insulated Systems – AIS) zoals converters en vermogensschakelaars. SF6 is zeer geschikt om hoge stromen bij hoge spanningen te onderbreken. Maar SF6 is ook het krachtigste broeikasgas. Daarom doet TenneT er alles aan om SF6-emissies zoveel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld met een bijvulinstallatie die collega’s in Lehrte hebben ontwikkeld.

Ondanks grote zorgvuldigheid lekte tot nu toe bij bijvul- en onderhoudswerkzaamheden vanwege technische omstandigheden onvermijdelijk SF6 weg. Om dit voorkomen heeft TenneT een moderne bijvulinstallatie ontwikkeld voor de TenneT-servicegroepen. De nieuwe, mobiele vulinstallatie bestaat uit een aanhanger waarop de eigenlijke bijvulinstallatie met SF6-flessen is gemonteerd. Het bijzondere daaraan is dat deze is uitgerust met verschillende onderdelen (zoals een compressor, een verdamper en een vacuümpomp) om het gas dat na het bijvullen of afzuigen in de slangen achterblijft, op te zuigen en om de transportdruk te herstellen zonder dat er SF6 weglekt. Tot nu toe zijn acht aanhangers volgens de specificaties van TenneT-experts omgebouwd en aan Duitse TenneT servicegroepen geleverd.

Groene obligaties

Om ons omvangrijke investeringsportfolio te financieren heeft TenneT onder meer zogeheten ‘groene obligaties’ (‘green bonds’) uitgegeven. Met dit uitgifteprogramma hebben we 2 miljard euro opgehaald bij investeerders die graag duurzame projecten willen ondersteunen die ten goede komen aan de maatschappij. Groene obligaties vormen een aantrekkelijke manier voor TenneT om de energietransitie te financieren. Lees meer >>

Ook interessant

PROMOTioN & MIGRATE

TenneT neemt deel aan twee toonaangevende Europese onderzoeksprogramma’s: PROMOTION en MIGRATE. Deze programma’s zijn opgezet om te anticiperen op nieuwe uitdagingen die verband houden met de toename van zonne- en windenergie, en de uitdagingen binnen offshore-projecten.

Lees meer

North Sea Infrastructure

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer

HTS-cable

TenneT wil een ondergronds supergeleidend hoogspanningssysteem van twee tot vier kilometer lengte aanleggen voor het Nederlandse elektriciteitsnet. Nergens ter wereld wordt supergeleiding nog over deze afstand toegepast. TenneT wil met initiatieven als deze tegemoet komen aan de wensen van de samenleving.

Lees meer