Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Gebruik van mobiele sensorgegevens

Kunnen gegevens afkomstig van sensoren in voertuigen bijdragen aan een succesvolle energietransitie? In het kader van een proefproject onderzoeken TenneT en Volkswagen Group momenteel hoe door Volkswagen-voertuigen geregistreerde weersgegevens kunnen worden gebruikt om voorspellingen van de opwekking van zonne-energie te verbeteren.

Uitdagingen van de energietransitie

Het toenemende aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale elektriciteitsproductie stelt TenneT en andere netbeheerders voor grote uitdagingen. Dit komt doordat de opwekking van wind- en zonne-energie onderhevig is aan weersafhankelijke schommelingen. Hierdoor worden betrouwbare prognoses steeds belangrijker.

De kosten van onnauwkeurige prognoses

Mist, Sahara-zand en andere weersverschijnselen: TenneT moet momenteel elk jaar tientallen miljoen euro’s investeren om de gevolgen hiervan voor de nauwkeurigheid van prognoses te compenseren – en dan gaat het alleen nog maar om de opwekking van zonne-energie. Hoe groter het verschil tussen de voorspellingen en de werkelijke invoeding, des te meer ad-hocmaatregelen moeten er worden genomen door de technici in de bedrijfsvoeringscentrum. Hoe nauwkeuriger de weersgegevens, des te lager de kosten van eventuele ingrepen in het net.

Proefproject

Kunnen we gegevens afkomstig van sensoren in voertuigen gebruiken om de hoeveelheid werkelijk ingevoede zonne-energie nog gedetailleerder en nauwkeuriger te voorspellen? Kunnen deze gegevens ons helpen om nog nauwkeurigere weersvoorspellingen voor de komende uren en dagen op te stellen? TenneT en Volkswagen Group voeren een baanbrekend proefproject uit om na te gaan hoe sensorgegevens kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van prognoses van zonne-energie te verbeteren.

 

 

FAQ

Hoe lang loopt het proefproject met Volkswagen Group al, en hoe lang zal het nog duren?

Het project begon in januari 2017 en de testfase naar verwachting tot eind 2018 duren.

Wat wordt er gemeten?

Helderheid, temperatuur, luchtvochtigheid, regen, luchtdruk – de sensoren in moderne voertuigen registreren al veel weersgegevens die van belang zijn voor TenneT. Deze informatie wordt uiteraard voornamelijk verzameld om de veiligheid en het comfort van bestuurders te verbeteren.

Hoe gebruikt TenneT deze gegevens?

In het kader van het proefproject worden sensorgegevens afkomstig van voertuigen die zijn geproduceerd door de Volkswagen Group (Audi’s en Volkswagens) geanalyseerd met behulp van ‘Big Data’-technieken. De informatie wordt vervolgens gebruikt om invoedingsprognoses en -projecties op te stellen. Zo kan TenneT onderzoeken of de geografische spreiding van de sensoren leidt tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de voorspellingen.

Hoe zorgt TenneT dat de gegevens goed worden beschermd?

TenneT ontvangt de gegevens in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. De informatie kan niet worden teruggeleid tot individuele bestuurders of afzonderlijke voertuigen.

PROMOTioN & MIGRATE

TenneT neemt deel aan twee toonaangevende Europese onderzoeksprogramma’s: PROMOTION en MIGRATE. Deze programma’s zijn opgezet om te anticiperen op nieuwe uitdagingen die verband houden met de toename van zonne- en windenergie, en de uitdagingen binnen offshore-projecten.

Lees meer

North Sea Wind Power Hub

Als aangewezen offshore-netbeheerder in Duitsland en Nederland, heeft TenneT zich in 2017 ook intensiever beziggehouden met het uitwerken van de visie voor de ontwikkeling van het offshore-net, op basis van het Klimaatakkoord van Parijs. In juni 2016 presenteerde TenneT zijn zogeheten ‘Hub & Spoke’-langetermijnvisie voor de ontwikkeling van grootschalige windenergiecapaciteit op grote afstand van de kust, voor een kostenniveau dat vergelijkbaar is met de kosten van de huidige kleinschalige locaties in de buurt van de kust.

Lees meer

Blockchain-technologie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer