Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Blockchain-technologie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Uitdagingen van de energietransitie

Het toenemende aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale elektriciteitsproductie stelt netbeheerders voor steeds grotere uitdagingen. Aangezien wind- en zonne-energie onderhevig zijn aan weersafhankelijke schommelingen, onderzoekt TenneT mogelijkheden om de invoeding op een meer flexibele manier te beheren, en om kostbare ingrepen ten behoeve van netstabilisatie te voorkomen.

Opslag van hernieuwbare energie

Als er meer windenergie wordt opgewekt dan er kan worden getransporteerd, moeten windturbines tijdelijk worden afgeschakeld. Tot nu toe kan deze energie niet worden gebruikt omdat er geen opslagsystemen beschikbaar zijn voor grote hoeveelheden elektriciteit. Er wordt echter steeds meer gebruik gemaakt van thuisaccu’s, onder meer voor PV-installaties (zoals zonnepanelen) en oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze opslagcapaciteit is echter verspreid over meerdere locaties op grote afstand van elkaar.

Blockchain-technologie

Een ‘blockchain’ is een database waarvan de gegevens (ook wel ‘blokken’ genoemd) met behulp van cryptografische technieken worden beveiligd en aan elkaar gekoppeld. Deze technologie waarborgt een zeer hoog transparantieniveau, en maakt het mogelijk om transacties tussen marktdeelnemers te controleren. Klinkt ingewikkeld, of niet soms? En dat is het ook. Het belangrijkste aspect voor TenneT: deze innovatieve technologie maakt snelle en veilige gedecentraliseerde gegevensuitwisseling mogelijk.

Blockchain als virtuele elektriciteitscentrale

TenneT heeft in Nederland een proefproject opgezet samen met energiebedrijf Vandebron. Deze in Amsterdam gevestigde startende onderneming biedt TenneT toegang tot de flexibele opslagcapaciteit van een netwerk van onderling gekoppelde elektrische voertuigen en laadpunten. In Duitsland voert TenneT een proefproject uit met het in Allgäu (Zuid-Duitsland) gevestigde sonnen eServices. Hierbij krijgt TenneT tot de flexibele opslagcapaciteit van een netwerk van onderling gekoppelde thuisaccu’s. Het bedrijfsvoeringscentrum van sonnen verbindt de thuisaccu’s, en stemt het beheer van de ladingen in de accu’s voortdurend af op de netsituatie op dat moment.

Pilot project met sonnen

Welke verwachtingen heeft TenneT van dit project?

Het proefproject moet aantonen hoe een netwerk van onderling gekoppelde thuisaccu’s kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten in het net, en kostbare afschakeling van windturbines kan helpen voorkomen.

Hoe werkt het precies?

Het netwerk van gekoppelde thuisaccu’s kan overtollig geproduceerde elektriciteit zo nodig binnen enkele seconden opslaan, of juist elektriciteit leveren (in het net invoeden). Dit draagt bij aan het voorkomen of oplossen van knelpunten in het net.

Hoe lang duurt het proefproject?

Het project bevindt zich nog in de testfase. In de herfst van 2017 zou het mogelijk moeten zijn om het netwerk van thuisaccu’s voortdurend te gebruiken voor congestiebeheer. De resultaten zullen zes maanden later worden geëvalueerd, waarna eventueel noodzakelijke procesverbeteringen kunnen worden doorgevoerd en nieuwe marktpartijen kunnen deelnemen.

Waarom heeft TenneT gekozen voor sonnen?

sonnen Group, het moederbedrijf van sonnen eServices, is ‘s werelds grootste fabrikant van thuisaccu’s. Het bedrijf beschikt tevens over uitgebreide ervaring in het koppelen en beheren van gedecentraliseerde accusystemen.

Ook interessant

PROMOTioN & MIGRATE

TenneT neemt deel aan twee toonaangevende Europese onderzoeksprogramma’s: PROMOTION en MIGRATE. Deze programma’s zijn opgezet om te anticiperen op nieuwe uitdagingen die verband houden met de toename van zonne- en windenergie, en de uitdagingen binnen offshore-projecten.

Lees meer

Offshore projects Germany

TenneT investeert substantieel in de offshore windparken in de Duitse Noordzee, die zijn aangesloten op het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Lees meer

HTS-cable

TenneT wil een ondergronds supergeleidend hoogspanningssysteem van twee tot vier kilometer lengte aanleggen voor het Nederlandse elektriciteitsnet. Nergens ter wereld wordt supergeleiding nog over deze afstand toegepast. TenneT wil met initiatieven als deze tegemoet komen aan de wensen van de samenleving.

Lees meer