Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Internationale samenwerking

TenneT werkt nauw samen met andere landen om de Europese stroomnetwerken op elkaar aan te sluiten en zo de voorzieningszekerheid te vergroten, de stroomprijzen te harmoniseren en mee te helpen aan de overgang naar duurzame energie.

TenneT werkt nauw samen met andere landen om de Europese stroomnetwerken op elkaar aan te sluiten en zo de voorzieningszekerheid te vergroten, de stroomprijzen te harmoniseren en mee te helpen aan de overgang naar duurzame energie. We werken ook samen bij initiatieven die zich richten op het creëren van een enkele, geïntegreerde markt in Noordwest-Europa. We zijn betrokken bij de volgende internationale samenwerkingsverbanden:

ENTSO-E

Het Europese netwerk van transportsysteembeheerders (TSO’s) voor elektriciteit (ENTSO-E) is een samenwerkingsverband van 41 TSO’s uit 34 landen die op een aantal hoofdgebieden met elkaar samenwerken. Hiertoe behoren het opstellen van technische en marktgerelateerde netwerkconventies, het coördineren van plannen om een Europese infrastructuur te ontwikkelen en het stimuleren van technische samenwerking tussen transportsysteembeheerders. Als lid van het ENTSO-E helpt TenneT bij het vormen van een meer geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt, draagt bij aan een duurzaam energielandschap en draagt er zorg voor dat elektriciteit in Europa betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is.

Download TYNDPDownload hier het TYNDP 10-year network development plan (TYNDP) wat inzicht geeft in wat er nodig is om de 2030 klimaatdoelstellingen van Europa te behalen.

JAO

Op 24 juni 2015 hebben CAO en CASC.EU, de twee regionale kantoren voor interconnectie capaciteit, ingestemd met de fusie-overeenkomst om het Joint Allocation Office (JAO) te creëren. Dit is een belangrijke mijlpaal voor versoepeling van de interne markt voor elektriciteit in de Europese Unie.

De JAO is een gezamenlijke dienst van twintig Transmission System Operators (TSO's) uit zeventien landen*). Het zal voornamelijk de jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse veilingen uitvoeren van interconnectie capaciteit op 27 grenzen in Europa en fungeren als een fall-back voor de European Market Coupling.

De JAO vormt een fusie van CAO Centraal Allocation Office GmbH in Duitsland en CASC.EU S.A. gevestigd in Luxemburg.

*) 50Hertz (DE), Admie (GR), Amprion (DE), APG (AT), ČEPS (CZ), CREOS (LU), ELES (SI), ELIA (BE), EnerginetDK (DK), HOPS (HR), MAVIR (HU), PSE (PL), RTE (FR), SEPS (SK), Statnett (NO), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL), Terna (IT), TransnetBW (DE)

TSO Security Cooperation

TenneT is onderdeel van de TSO Security Cooperation, een samenwerkingsverband van elf Europese netbeheerders in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Nederland. Samen zijn we verantwoordelijk voor betrouwbare stroomvoorziening aan circa 170 miljoen mensen in Europa.

Security Service Centre

Het Security Service Centre (SSC) is een internationale samenwerking tussen Nederland en Duitsland voor de leveringszekerheid van stroom op de Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten. TenneT werkt samen met de Duitse netbeheerder Amprion om het netbeheer aan beide kanten van de grens te coördineren, grensoverschrijdende elektriciteitsstromen te beheren, knelpunten in het netwerk te ontdekken en de leveringszekerheid te verbeteren. De SSC is gevestigd in Duitsland.

Marktkoppelingsinitiatieven

De Nederlandse, Belgische en Franse elektriciteitsbeurzen (APX, Belpex en Powernet) zijn sinds 2006 aan elkaar gekoppeld dankzij het trilaterale marktkoppelingsinitiatief. In 2007 werd dit uitgebreid met Duitsland en Luxemburg, waarmee er vijf elektriciteitsmarkten in Centraal-West-Europa zijn geïntegreerd. Hierdoor kunnen TSO’s over de grens capaciteit delen, zodat overtollige stroom die in het ene land is opgewekt in een ander land kan worden gebruikt. Hierdoor worden stroomprijzen in de regio gestandaardiseerd, wordt de markt concurrerender gemaakt en wordt de leveringszekerheid verbeterd. In 2015 fuseerde APX met EPEXSPOT. 

Zie Marktkoppeling voor meer informatie.

Ook interessant

Netbeheerders

Netbeheerders installeren, beheren en onderhouden het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet. De netbeheerders zijn ook verantwoordelijk voor het onverlet aansluiten van klanten op het elektriciteitsnet.

Lees meer

Stroomhandelaren

Handelaren kopen hun stroom ofwel rechtstreeks van producenten, ofwel via energieleveranciers, ofwel op de Amsterdamse energiebeurs (APX), nu onderdeel van de pan-Europese energiebeurs EPEX SPOT.

Lees meer

Meetbedrijven

Elke afnemer van stroom van het netwerk is verantwoordelijk voor het meten van hun afname en voor het doorgeven van deze informatie aan hun netbeheerder.

Lees meer