Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Reconstructies

TenneT ontvangt regelmatig aanvragen om één of meer hoogspanningslijnen of –kabels aan te passen. TenneT gebruikt de term 'reconstructie' voor dergelijke aanpassingen. Meestal zijn de aanvragers overheidsinstanties, zoals gemeenten of projectontwikkelaars, die ruimtelijke plannen willen realiseren waarvoor de huidige hoogspanningsinfrastructuur ter plaatse een belemmering vormt.

Hoe gaat TenneT hiermee om?

TenneT zal met de aanvrager onderzoeken of de beoogde reconstructie haalbaar is en zal deze dan uitvoeren. In de praktijk blijkt een reconstructie lang niet altijd haalbaar. Dat komt vooral omdat TenneT op het gebied van financiën, inpasbaarheid en uitvoerbaarheid strikte voorwaarden stelt. Die komen voort uit de wettelijke verplichtingen van TenneT en de regulering van haar inkomsten. Ook brengen we het traject in beeld dat gevolgd wordt bij de behandeling van een reconstructie aanvraag.

Wettelijke taken

De essentie van de wettelijke taken van TenneT is dat de leveringszekerheid en de betrouwbaarheid van het net gewaarborgd moeten worden. Voor de uitvoering van haar wettelijke taken maakt TenneT kosten. De toezichthouder, ACM, stelt de gereguleerde inkomsten vast. De inkomsten van TenneT dekken haar kosten voor zover die kosten efficiënt zijn.

Basisvoorwaarden reconstructie

Financiële condities

Als TenneT een reconstructie aanvraag in behandeling neemt, moet de aanvrager in principe alle kosten dragen. Het gaat hierbij om zowel de kosten van de investering, als de kosten van voorbereidende onderzoeken, engineering en eventueel noodzakelijk extra te maken kosten. Bijvoorbeeld:

Reconstructies zijn meestal niet noodzakelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taken van TenneT. TenneT kan dus alleen financieel bijdragen aan een reconstructie als die (deels) bijdraagt aan de uitvoering van haar wettelijke taken of rechtspositie van de bestaande assets. In zo'n geval neemt TenneT de kosten op zich die rechtstreeks aan de reconstructie zijn gerelateerd.

Meestal komen dus alle (vaak aanzienlijke!) kosten voor rekening van de aanvrager. TenneT werkt met een open begroting en de aanvrager wordt bij de besluitvorming over het project betrokken.

Inpasbaarheid

Aanpassingen van het net moeten fysiek op de locatie mogelijk zijn. Als bijvoorbeeld een hoogspanningslijn wordt verplaatst, moet op de nieuwe locatie ruimte zijn om de verbinding aan te leggen. Deze ruimte moet bovendien geschikt zijn om hoogspanningsverbindingen aan te leggen; ook moeten de nodige vergunningen en zakelijk recht overeenkomsten met de grondeigenaren haalbaar zijn. De werkzaamheden van de verplaatsing moeten door TenneT, of in opdracht van TenneT, worden uitgevoerd en moeten passen in de projectplanning van TenneT. Projecten die van belang zijn voor de leveringszekerheid krijgen altijd voorrang.

Uitvoerbaarheid

Hoogspanningsverbindingen transporteren grote hoeveelheden stroom, waarvan grote gebieden of steden afhankelijk zijn. De stroomvoorziening moet 24 uur per dag gewaarborgd blijven. Het gaat bij reconstructies vaak om omvangrijke werkzaamheden, die tijdens en na de uitvoering geen gevaar mogen opleveren voor de leveringszekerheid.

Downloads

Algemene voorwaarden reconstructies (90 KB, pdf, 27-08-18)

Versie 2018

Algemene voorwaarden reconstructies Download Download
Draaiboek reconstructies (209 KB, pdf, 19-09-16)

Draaiboek reconstructies Download Download

Zie ook

Contact

Wilt u meer weten of vragen over reconstructies? Neem dan contact op met TenneT via reconstructies(at)tennet.eu.

Onderzoeks- en besluitvormingsproces

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de processtappen, de rollen en de verantwoordelijkheden bij het behandelen van reconstructieverzoeken, heeft TenneT een draaiboek reconstructies opgesteld. Lees meer over het proces.

Lees meer

Veel gestelde vragen

Meer weten? Lees dan ook deze FAQ, met vraag en antwoord onder meer over de uitkoopregeling en verkabelingsplannen van het Rijk.

Lees meer