Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zuid-West 380 kV West

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

Waarom

De huidige verbinding van Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Wat

In augustus 2018 heeft de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard. Met deze uitspraak kon TenneT beginnen met de daadwerkelijke aanleg van de 48 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Door de nieuwe verbinding wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost. Ook zorgt de verbinding voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit, onder andere voor duurzame windenergie op zee. In totaal leggen we 48 kilometer 380 kV-verbinding aan. Daarbij worden 114 Wintrackmasten en 2 vakwerkmasten geplaatst. Momenteel is de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland in volle gang. Het station is een belangrijke schakel in de verbinding met België en maakt transport van elektriciteit mogelijk, zelfs als een van de verbindingen uitvalt die bij het station binnenkomt.

Wanneer

  • 2017: Start bouw station Rilland.
  • 2018: Inpassingsplan Borssele-Rilland onherroepelijk.
  • 2019: Aanbesteding nieuwe aannemers en start aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding. Hoogspanningsstation Rilland gereed en ingebruikname station.
  • 2020: Voortgang bouwproces nieuwe hoogspanningsverbinding. Nieuwe verbinding combineren met bestaande verbindingen. Uitbreiding hoogspanningsstation Borssele gereed.
  • 2021: Verwijderen oude 380/150 kV-verbindingen. Herstellen en teruggave van terreinen en gronden.

Nieuws

Eerste wintrackmast in Zeeland een feit!

April 2019 - Op 25 april is de eerste nieuwe hoogspanningsmast (wintrackmast) opgericht in Rilland. Dit is de eerste van de in totaal 114 wintrackmasten die de komende jaren de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland gaan vormen. Letterlijk en figuurlijk een mijlpaal voor TenneT en Zeeland!

Lees meer

Voortgang werkzaamheden hoogspanningsstation Rilland in januari

December 2018 - De bouw van hoogspanningsstation Rilland is in volle gang. Om het station te kunnen aansluiten, zijn twaalf wintrackmasten nodig. In januari wordt de bouw van de twaalf wintrackmasten rondom hoogspanningsstation Rilland hervat.

Op dit moment vinden de voorbereidingen voor de werkzaamheden in Rilland - zoals het ontwerpen van de volledig stalen masten - nog achter de schermen plaats. Vanaf januari gaan we buiten aan de slag. Aannemer SPIE werkt inmiddels anderhalf jaar aan de bouw van het hoogspanningsstation bij Rilland. En daar gaan ze gestaag mee verder. Om het nieuwe hoogspanningsstation eind 2019 te kunnen aansluiten op de bestaande hoogspanningsverbinding, is het noodzakelijk dat de twaalf nieuwe wintrackmasten er zo snel mogelijk komen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project Zuid-West 380 kV West op de website. Of volg het project via Facebook. U bent ook van harte welkom in het informatiecentrum in Kruiningen.

Informatiecentrum

Met een maquette, filmpjes en een interactieve kaart van het tracé informeren we de bezoekers over de werkzaamheden. De Virtual Reality bril geeft een unieke ervaring over de werking van energie. Het informatiecentrum is elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en bouwvakantie). Heb je interesse in een bezoek met een groep? Stuur dan een e-mail naar west@zuid-west380kv.nl.

Veel gestelde vragen

Waarom is het project Zuid-West 380 kV opgedeeld in West (Borssele-Rilland) en Oost (Rilland-Tilburg)?

In april 2014 heeft TenneT bij de Minister van EZ aangeven dat er behoefte is aan een vergroting van de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België. Om dit mogelijk te maken is er bij Rilland een koppelstation nodig. Deze beslissing had directe consequenties voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland is het mogelijk om de verbinding Zuid-West 380 kV te verdelen in een deel Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland-Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost.

Waarom vindt dit project plaats?

De huidige hoogspanningsverbinding van Borssele naar Geertruidenberg is vol. Het hoogspanningsnet vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Afstemming van gelijktijdig onderhoud aan productie-eenheden en het hoogspanningsnetwerk is niet meer mogelijk zonder aanzienlijke structurele economische gevolgen. Maar dit betekent ook dat er onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar is voor nieuwe energieproductie. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. In het Energieakkoord zijn ook afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van offshore windenergie (4.500 MW). De bedoeling is dat een groot deel hiervan wordt aangesloten bij Borssele. De huidige verbinding vanuit Borssele naar Geertruidenberg kan die extra elektriciteit niet transporteren. De nieuwe Zuid-West 380 kV West-verbinding is daarom nodig.

Wat is de relatie tussen Zuid-West 380 kV West en Wind op Zee?
 • De huidige 380 kV verbinding vanuit Borssele is vol
 • Niet alleen voldoet TenneT hierdoor niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998 maar dit geeft risico's bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Zonder de nieuwe verbinding is er daarnaast geen ruimte (transportcapaciteit) beschikbaar om de stroom van nieuwe productielocaties af te voeren. Daarom is uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig
 • Het geplande windpark voor de kust bij Zeeland is zo een nieuwe productlocatie. De stroom die straks wordt opgewekt door het nieuw aan te leggen windpark kan deels worden afgevoerd via het bestaande hoogspanningsnet. Het betreft hier het eerste windpark (Alfa 700MW). Deze stroom kan worden afgevoerd, omdat de huidige kolencentrale haar deuren eind 2015 sluit. Echter de windparken die nog volgen kunnen niet via de bestaande verbinding worden getransporteerd
 • TenneT is op grond van de Elektriciteitswet wel verplicht tot het aansluiten van de nieuwe windparken  of, als hiervoor geen ruimte meer is, te zorgen dat hiervoor nieuwe transportcapaciteit wordt gebouwd
 • De komst van windenergie leidt dus tot de noodzaak voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding
 • Gezien de duurzaamheidsdoelstellingen van het kabinet om 16% windenergie op te wekken in 2020 is het noodzakelijk dat de nieuwe Zuid-West West verbinding er voor die tijd staat.
De elektriciteit is elders nodig in Nederland. Waarom worden nieuwe productielocaties aangesloten in Zeeland?
 • Nieuwe productielocaties worden bij voorkeur gebouwd aan de kust; Borssele/Vlissingen, de Maasvlakte, Eemshaven.
 • In eerste instantie vanwege de aanwezigheid van water en daarmee de mogelijkheid om dit in te zetten als koelwater. Verder maakt een kustlocatie de aanvoer van windenergie, kolen, gas en andere grondstoffen makkelijker.
 • De voorkeur voor kustlocaties is in het energiebeleid van de overheid vastgelegd.

Alle TenneT projecten in Zeeland

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincie Zeeland.

Download de infographic

Downloads

Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen (1 MB, pdf, 09-02-18)

Category: Position Papers
Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding (2 MB, pdf, 01-03-17)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het TenneT project Zuid-West 380 kV West? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via onderstaande link naar de website Zuid-West 380 kV.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Peggy Steenbergen

Woordvoerder project

+31 (0)6 55 23 64 57

Locatie van dit project