Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zuid-West 380 kV West

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding bestaat uit twee delen Zuid- West 380 kV West (Borsselle- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg).

Facts

Bouw

  • Aanleg 48 kilometer 380 kV-verbinding tussen Borssele en Rilland
  • 107 wintrackmasten

Afbreken

  • 21 kilometer 150 kV-verbinding tussen Willem-Anna-Polder en Rilland
  • 21 kilometer 380 kV-verbinding in de Zak van Zuid-Beveland
  • 131 vakwerkmasten

Planning

  • 2016 Start bouw Station Rilland
  • 2017 Start bouw Borssele Rilland
  • 2019 Definitief inpassingsplan Rilland Tilburg 
  • 2020 Start bouw Rilland Tilburg

Over het project

Nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. 

De huidige verbinding vanuit Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe (grootschalige) conventionele opwekking, (grootschalige) offshore windenergie en windenergie op land. Dit geldt niet alleen in Borssele maar voor heel Zeeland, inclusief Zeeuws Vlaanderen (met het industriegebied in Terneuzen).

TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Risico's van de bestaande verbinding

Het hoogspanningsnetwerk vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Afstemming van gelijktijdig onderhoud aan productie-eenheden en het hoogspanningsnetwerk is niet meer mogelijk zonder aanzienlijke structurele economische gevolgen; Langdurig uitstel van onderhoud kan uiteindelijk ook leiden tot risico’s voor de leveringszekerheid  van energie.

Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan. De grote stroomstoring van vrijdag 27 maart 2015 in Noord-Holland heeft weer bewezen dat een robuust elektriciteitsnet van groot belang is voor onze samenleving. 

Deelprojecten

Het project is opgedeeld in twee delen, namelijk Zuid-West 380 kV West (Borssele- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg). Daarnaast wordt een nieuw 380 kV hoogspanningsstation gebouwd bij Rilland.

Dit is een afzonderlijk project, met een eigen procedure en inpassingsplan. Zuid-West 380 kV Oost en West worden vervolgens op dit nieuwe station aangesloten.

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Peggy Steenbergen

Woordvoerder project

+31 (0)6 55 23 64 57

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet. De verbinding bestaat uit twee delen Zuid- West 380 kV West (Borsselle- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg).

Lees meer

Station Borssele

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW.

Lees meer

Station Rilland

Om de huidige hoogspanningsverbinding met België (interconnectie) te versterken wordt er op de huidige 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele-Zandvliet-Geertruidenberg een nieuwe aftakking gebouwd. Dit wordt gerealiseerd door middel van een nieuw hoogspanningsstation nabij Rilland.

Lees meer