Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet. De verbinding bestaat uit twee delen Zuid- West 380 kV West (Borsselle- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg).

Facts

Planning

  • Besluit minister juni 2017

Over het project

In de eerste helft van 2016 worden de door de regio aangedragen alternatieven en varianten nader uitgewerkt en aan de procedure voor Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) toegevoegd. Ook reeds bestaande alternatieven worden geactualiseerd naar de huidige wet- en regelgeving en ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

De reeds opgenomen alternatieven die niet meer haalbaar zijn door de toepassing van 4 circuits 380kV worden uit de procedure gehaald. De actualisatie van de alternatieven geldt ook voor het gedeelte tussen Rilland een Roosendaal Borchwerf, waar in 2014 geen wijziging van het tracé heeft plaatsgevonden.

Alle alternatieven worden hierna beoordeeld op diverse (milieu)aspecten. Vervolgens zal de Minister juni 2017 uit deze alternatieven een nieuw voorgenomen voorkeursalternatief van Rilland tot Tilburg bepalen.

 

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Peggy Steenbergen

Woordvoerder project

+31 (0)6 55 23 64 57

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Zuid-West 380 kV West

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding bestaat uit twee delen Zuid- West 380 kV West (Borsselle- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg)

Lees meer

Station Rilland

Om de huidige hoogspanningsverbinding met België (interconnectie) te versterken wordt er op de huidige 380kV hoogspanningsverbinding Borssele-Zandvliet-Geertruidenberg een nieuwe aftakking gebouwd. Dit wordt gerealiseerd door middel van een nieuw hoogspanningsstation nabij Rilland.

Lees meer

Station Borssele

Hoogspanningsstation Borssele wordt uitgebreid en er komt een nieuw transformatorstation bij op het terrein van het bestaande station. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende capaciteit is op het Nederlandse elektriciteitsnet en om toekomstige windparken op de Noordzee aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet.

Lees meer