Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

Waarom

De huidige verbinding van Borssele naar Tilburg biedt onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit voor nieuwe conventionele opwekking, offshore windenergie en windenergie op land. TenneT heeft een wettelijke verplichting om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg met een tweede 380 kV-verbinding is daarom nodig.

Wat

Tussen Rilland en Tilburg s een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig. Deze 380 kV verbinding moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende capaciteit is voor transport van elektriciteit en daarmee voor zekerheid in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Samen met de Ministeries EZK, BZK, Samenwerkende Overheden en betrokken partijen is het voorgenomen tracé uitgewerkt in werkateliers.

Bekijk de informatievideo.

Wanneer

    • 2017: Inventariseren optimalisatieverzoeken op voorgenomen tracé bij stakeholders samen met gemeenten
    • 2018/2019: Uitwerken tracé: in werkateliers uitwerken tracévarianten met stakeholders, terugkoppelen en verwerken in tracévarianten en daarna uitwerken mastposities en ontwerp kabeltracés met stakeholders in omgeving (o.a. grondeigenaren)
    • 2020: Veldonderzoek: behalen betredingstoestemingen bij grondeigenaren en uitvoeren veldonderzoeken
    • 2021: Inpassingsplan (IP): procedure IP en vergunningen. Mogelijkheden voorzienswijzen en beroep.
    • 2022: Ingebruikname. 

Nieuws

Informatieavonden nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

Oktober 2019 -  TenneT organiseert in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vier informatieavonden over het voorgenomen tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV van Rilland naar Tilburg.

De avonden zijn opgezet als inloopavonden. Er is geen plenair gedeelte. Dit betekent dat je kunt binnenlopen op ieder gewenst moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur. In de zaal zijn medewerkers van TenneT en het ministerie aanwezig die uitleg kunnen geven over het gekozen tracé en het vervolgproces en je vragen kunnen beantwoorden. Tijdens deze avonden is er ook ruimte voor persoonlijke gesprekken. Met betrokkenen in de directe omgeving van het gekozen tracé, zoals grondeigenaren, gevoelige bestemmingen en bedrijven,
maakt TenneT ook nog aparte afspraken.

Voorgenomen tracé gekozen door Ministerie Economische Zaken en Klimaat

Juli 2017 - In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé gekozen. Het voorgenomen tracé was op dat moment nog niet zo ver uitgewerkt dat het in een Rijksinpassingsplan kon worden opgenomen. Daarom is het tracé in samenwerking met betrokken partijen in werkateliers verder uitgewerkt. Dit heeft in 11 uitwerkingslocaties geleid tot een aantal tracévarianten. TenneT heeft de effecten van deze tracévarianten in beeld gebracht in projectboek 3.
De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Hij heeft de betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies gevraagd. Mede op basis van dit advies maakt de minister een keuze.
Het advies van de samenwerkende overheden leest u in deze brief. Op basis van dit advies maakt de minister in de zomer van 2019 een keuze.

Agenda projecten in de regio

Informatieavond dinsdag 5 november 2019

Je bent van harte welkom op de inloopavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij Partycentrum ‘t Moaske (Middelstraat 24, 5176 NJ De Moer).

Informatieavond donderdag 7 november 2019

Je bent van harte welkom op de inloopavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij Partycentrum Boelaars
(Keizersdijk 48, 4941 GG Raamsdonksveer).

Informatieavond dinsdag 12 november 2019

Je bent van harte welkom op de inloopavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij ‘t Veerhuis (Veerkensweg 22, 5751 CS Oud Gastel)

Informatieavond donderdag 14 november 2019

Je bent van harte welkom op de inloopavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij Zalencentrum De Raayberg
(Antwerpsestraatweg 267, 4624 JH Bergen op Zoom)

Veelgestelde vragen

Wat is belangrijk bij de inpassing van een hoogspanningsverbinding?

Dat de hoogspanningslijn de beste vorm krijgt, zo goed mogelijk in het landschap past en zo min mogelijk stoort. Dat als je onderweg een dorp tegenkomt, je daar dan op de juiste manier langs gaat. Zodat de ruimtelijke kwaliteit in stand blijft.

 

De elektriciteit is elders nodig in Nederland. Waarom worden nieuwe productielocaties aangesloten in Zeeland?

- Nieuwe productielocaties worden bij voorkeur gebouwd aan de kust; Borssele/Vlissingen, de Maasvlakte, Eemshaven.
- In eerste instantie vanwege de aanwezigheid van water en daarmee de mogelijkheid om dit in te zetten als koelwater. Verder maakt een kustlocatie de aanvoer van windenergie, kolen, gas en andere grondstoffen makkelijker
- De voorkeur voor kustlocaties is in het energiebeleid van de overheid vastgelegd.

 

Waarom is het project Zuid-West 380 kV opgedeeld in West (Borssele-Rilland) en Oost (Rilland-Tilburg)?

In april 2014 heeft TenneT bij de Minister van EZ aangeven dat er behoefte is aan een vergroting van de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België. Om dit mogelijk te maken is er bij Rilland een koppelstation nodig. Deze beslissing had directe consequenties voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland is het mogelijk om de verbinding Zuid-West 380 kV te verdelen in een deel Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland-Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost).

 

Downloads

Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (ondergronds) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (ondergronds) Download Download
Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (bovengronds) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Informatie voor landeigenaren over bovengrondse hoogspanningsverbindingen (Nederlands)

Brochure Wat gebeurt er op mijn land? (bovengronds) Download Download
Brochure Wintrackmasten (859 KB, pdf, 06-11-17)

Wintrack: Een innovatieve oplossing voor nieuwe hoogspanningsverbindingen. Versie juli 2017

Brochure Wintrackmasten Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het TenneT project Zuid-West 380 kV Oost? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Voor contactgegevens zie ook : https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten

Voor algemene vragen over het project kunt u terecht bij ons klantcontactcentrum:
0800-8366 388 / oost@zuid-west380kv.nl


Eefje Van Gorp

Media Relations


Peggy Steenbergen

Woordvoerder project

Locatie van dit project