Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zeeuws-Vlaanderen - Versterken 150 kV-net

In Zeeland wordt gewerkt aan het versterken van het 150 kV-net. Er komen twee nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbindingen. Het energienet in Zeeland wordt toekomstvast gemaakt om de leveringszekerheid voor Zeeuws-Vlaanderen te kunnen garanderen.

Waarom

Het 150 kV-net in Zeeuws-Vlaanderen is verbonden met de rest van Zeeland via twee verbindingen tussen Borsele en Terneuzen. Onderdeel van deze verbindingen zijn twee kabels onder de Westerschelde. Tijdens onderhoud aan één van de verbindingen, werd in het verleden het 50 kV-net als back-up gebruikt. Deze is niet meer beschikbaar. Om de leveringszekerheid te garanderen, werkt TenneT aan een oplossing.

Wat

De oplossing is de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabel tussen Goes en Ellewoutsdijk én een nieuwe ondergrondse kabel tussen Terneuzen en Westdorpe. De bestaande kabels door de Westerschelde worden anders gebruikt, door ze op een andere manier aan te sluiten. Hierdoor is het niet nodig om nieuwe kabels aan te leggen door de Westerschelde. 

Wanneer

  • 2017: Procedure bestemmingsplannen
  • Begin 2018: Vastgestelde bestemmingsplannen
  • Zomer 2018: Start aanbesteding
  • Voorjaar 2019: Start werkzaamheden (Terneuzen)
  • 2e helft 2019: Start werkzaamheden (Zuid Beverland)
  • Begin 2020: Werkzaamheden gereed

Nieuws

Beroepen bestemmingsplannen in behandeling en voorbereidende werkzaamheden

Juni 2018 - Donderdag 5 juli organiseert TenneT - samen met Waterschap Scheldestromen - een bijeenkmst voor een kleine groep grondeigenaren / pachters die in het gebied wonen waar zoet grondwater voorkomt en waar TenneT een nieuwe, ondergrondse kabel in Zeeuws-Vlaanderen gaat aanleggen. De bijeenkomst vindt plaats omdat er vragen gesteld zijn over de zoetwatervoorkomens in het gebied. TenneT wil graag duidelijkheid geven over hoe de aanleg plaatsvindt in relatie tot het voorkomen van zoet grondwater. Daarnaast zullen er vragen die leven over dit onderwerp beantwoord worden.
Voor tijden en locatie, zie 'Agenda in de regio'. 

Mei 2018 - In de gemeenten Goes en Terneuzen zijn geen beroepen binnengekomen n.a.v. de vastgestelde bestemmingsplannen, in de gemeente Borssele zijn er vier beroepen ingediend. Deze beroepen zijn in behandeling bij de Raad van State. De Raad van State zal de gemeente en TenneT en de indieners van de beroepen, informeren over een eventuele zitting en het moment daarvan. Ondertussen worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren en de voorbereidende werkzaamheden opgestart. Deze zijn gericht op archeologisch onderzoek, het graven van enkele proefsleuven en het selecteren van een aannemer voor het tracédeel in Terneuzen. De start van de uitvoering is voorzien begin 2019. Voor het tracédeel in Zuid-Beveland werken we verder aan de technische detaillering.

Agenda TenneT projecten in de regio

15 september 2018: Open Dag hoogspanningsstation Rilland(project: Zuid West 380kV)

Benieuwd hoe een hoogspanningsstation eruit ziet en wordt gebouwd? Kom dan naar de Open Dag van het in aanbouw zijnde hoogspanningsstation 380 kV in Rilland! 

Het station zet zaterdag 15 september a.s. haar deuren open voor publiek van 10.00 tot 16.00 uur. Interessant voor jong en oud! 

Adres: Westelijke Spuikanaalweg 24, 4411 TB Rilland (volg de bordjes ‘SPIE’ vanaf de A58).

5 juli: Bijeenkomst grondeigenaren op uitnodiging (project Zeeuws-Vlaanderen 150 kV)

'Aanleg kabel in relatie tot zoet grondwater'. Tijdstip: 19.00 uur Locatie: Dorpshuis van Nisse (Dorpsplein 28) Meer informatie: 0800 836 63 88 

Q2/3 2018: Voorbereidende werkzaamheden (project Zuid West 380 kV)

Start graven van proefsleuven en archeologisch onderzoek voor tracédeel bij Terneuzen.

18 juni 2018: Tweede zitting Raad van State (project Zuid West 380 kV)

Zitting over de (on)mogelijkheid van verkabeling van de verbinding bij Krabbendijke (project Zuid-West 380 kV Oost).

Meer informatie

Netkaart

Op bovenstaand kaartje zijn de twee, nieuwe ondergrondse verbindingen met een rode stippellijn aangegeven.

Download de kaart

Veel gestelde vragen

Hoe lang gaan de graaf- en boorwerkzaamheden duren?

Er zijn twee verbindingen: ten noorden en ten zuiden van de Westerschelde. Beide tracés hebben een verwachte doorlooptijd van een 1,5 (voor Zuid Beveland) en 1 jaar (voor Zeeuws-Vlaanderen) jaar wat daadwerkelijke graaf- en boorwerkzaamheden betreft. Dit staat voor begin 2019 tot aan begin 2020 op de planning.

Wat is de diepte van de boring wanneer er onder fruitteelt door wordt geboord?

Over het algemeen is de diepte van de boring circa 5 meter onder fruitteelt door. Dit kan per locatie afhankelijk verschillen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van dijken en/of watergangen. Het kan zijn dat dan dieper wordt geboord.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via de deze website, brochures, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Er hebben twee informatieavonden plaatsgevonden waarvoor ook eigenaren zijn uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Alle TenneT projecten in Zeeland

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincie Zeeland.

Download de infographic

Downloads

Factsheet Zeeuws-Vlaanderen (4 MB, pdf, 26-01-18)

Factsheet Zeeuws-Vlaanderen Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de TenneT projecten in Zeeuws-Vlaanderen? Dan kunt u zich abonneren op de gezamenlijke nieuwsbrief met Net op Zee Borssele. Hiervoor kunt u zich inschrijven via onderstaande link naar de website Net op Zee Borssele.

Aanmelden nieuwsbrief

Eerder verschenen nieuwsbrieven

- Nieuwsbrief 2 – mei 2018
- Nieuwsbrief 1 – november 2017

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project