Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Facts

Verbinding

  • 150 kV ondergrondse kabel
  • Lengte van ca. 20 km

Planning

  • Ontwerpfase

Over het project

De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk moet worden vergroot rondom Zaltbommel, zodat het gebied bij een storing niet zonder elektriciteit komt te zitten. Dit gebeurt door de aanleg van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150 kV). Op deze manier kan Station Zaltbommel als er een storing optreedt altijd worden voorzien van stroom omdat er een extra "weg" (tracé) is aangelegd waar de stroom over kan worden getransporteerd. De ondergrondse kabelverbinding is ongeveer 20 km lang en loopt door drie gemeenten: Zaltbommel, West Maas en Waal en Maasdriel.

Stand van zaken en proces

In overleg met de betrokken gemeentes  en overige bevoegde gezagen en perceeleigenaren is gekeken hoe het tracé moet/kan lopen. Inmiddels is dit nieuwe tracé opgenomen in een ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt op dit moment bij de drie gemeentes ter inzage. Na goedkeuring van de bestemmingsplannen vraagt TenneT de vergunningen aan en start de uitvoering van de werkzaamheden. 

Planning

November en december 2017Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en vaststelling bestemmingsplannen
Voorjaar 2018Start realisatie (informatieavond en uitvoeringswerkzaamheden)
2019In bedrijf nemen van de nieuwe verbinding en werkterreinen in oorspronkelijk staat herstellen 

Downloads

Netversterking Zaltbommel, West-Maas en Waal en Maasdriel (727 KB, pdf, 20-12-16)

Netversterking Zaltbommel, West-Maas en Waal en Maasdriel Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Station Borssele

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW.

Lees meer