Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Woensdrecht – Bergen op Zoom - Versterken 150 kV-net

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen hoogspanningsstations Woensdrecht en Bergen op Zoom. Dit is nodig om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk rondom hoogspanningsstation Bergen op Zoom te vergroten.

Waarom

Omdat in Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, neemt ook het transport hiervan toe. Dit geldt ook voor gemeente Bergen op Zoom. Nu is Bergen op Zoom met twee circuits aangesloten op hoogspanningsstation Woensdrecht. Als er onderhoud aan één van de huidige verbindingen wordt uitgevoerd én een storing optreedt op de andere verbinding, komt het gebied rondom Bergen op Zoom zonder elektriciteit te zitten.

Wat

Er komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding (enkel circuit) tussen hoogspanningsstations Woensdrecht en Bergen op Zoom. Door een derde circuit op een nieuw tracé aan te leggen, wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk rondom hoogspanningsstation Bergen op Zoom vergroot. De nieuwe ondergrondse kabelverbinding wordt circa 9 km lang.

Wanneer

    • Najaar 2019: Bestemmingsplan in procedure
    • 1e kwartaal 2021 vastellen bestemmingsplannen gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht
    • 2021: Realisatie

Nieuws

Tracé nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding Woensdrecht – Bergen op Zoom is bekend

Juni 2019 - In overleg met grondeigenaren, de gemeente en andere ruimtelijke projecten is het definitieve tracé tot stand gekomen van het derde circuit tussen de hoogspanningsstations Woensdrecht en Bergen op Zoom. Dit tracé loopt onder de dijken aan de westzijde van de Bergse Plaat en wordt hoofdzakelijk met gestuurde boringen aangelegd. In het najaar van 2019 worden de bestemmingsplannen van zowel de gemeente Bergen op Zoom als Woensdrecht met dit tracé ter inzage gelegd.

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Meer informatie

Netkaart

Op bovenstaand kaartje zijn de twee, nieuwe ondergrondse verbindingen met een rode stippellijn aangegeven.

Download de kaart

Tracékaart en informatiefilm

Waar?

Op bovenstaande afbeelding (klik erop om de hele kaart te zien) is het tracé van de verbinding aangegeven. De locaties van gestuurde boringen en open ontgravingen zijn ook opgenomen.

Downloads

Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Factsheet Woensdrecht (3 MB, pdf, 07-09-18)

Factsheet Woensdrecht Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het TenneT project ‘Woensdrecht - Bergen op Zoom - Versterken 150 kV-net’? Dan kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie@tennet.eu. Geef hierbij aan dat je graag de informatie van ‘Versterken 150 kV-net Woensdrecht en Bergen op Zoom’ wilt ontvangen o.v.v. je e-mailadres (je moet dat vermelden, zodat TenneT je e-mailadres mag gebruiken). Zodra er nieuws is informeren wij je hierover.

ContactEefje Van Gorp

Media Relations

Locatie van dit project