Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vijfhuizen - Nieuwe Meer

Om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening in de regio Amsterdam ook in de nabije toekomst te kunnen waarborgen moet het netwerk worden versterkt en uitgebreid. Hiervoor komen er twee 150 kV-verbindingen tussen station Nieuwe Meer naar station Vijfhuizen. Op station Nieuwe Meer breiden we de schakelinstallatie uit met circa 10m2 zodat deze nieuwe kabels aangesloten kunnen worden.

Facts

Verbinding

  • Twee kabelverbindingen 150kV Station Nieuwe Meer – station Vijfhuizen: ca 11 kilometer

Planning

  • 2e kwartaal 2020: Start werkzaamheden
  • 2e kwartaal 2021: Gereed 

Bouw

  • Uitbreiding station Nieuwe Meer: 10 m2 

Stand van zaken en proces

In overleg met de betrokken gemeentes en grondeigenaren wordt gekeken hoe de kabeltracés moeten/kunnen lopen. Er ligt hiervoor een voorkeurstracé.

Voor de kleine uitbreiding van het station loopt er een studie naar het beste alternatief voor het stationsgebouw. Deze studie is in een afrondende fase. Het nieuwe tracé en het voorstel voor de uitbreiding worden in een bestemmingsplan opgenomen. Na goedkeuring van de bestemmingsplannen door de gemeentes, vraagt TenneT de vergunningen aan en start de uitvoering voor de werkzaamheden.

Planning

4e kwartaal 2018Gesprekken met gemeentes en grondeigenaren
2e kwartaal 2019Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en vaststelling bestemmingsplan
2e kwartaal 2020Start uitvoering
2e kwartaal 2021In bedrijf nemen van de nieuwe verbindingen

 

 

 

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet.

Lees meer

Randstad 380 kV Noordring

Met het Randstad 380 kV project bereiden we ons voor op de toekomst. Dat is nodig om diverse redenen. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). De verbinding bestaat uit twee delen, de Noord- en Zuidring

Lees meer

COBRAcable

De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet, TenneT en Energienet.dk, leggen een onderzeese hoogspanningsverbinding aan die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt; de COBRAcable. De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW is ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken).

Lees meer