Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vijfhuizen - Nieuwe Meer

Er komen twee 150 kV-verbindingen tussen station Nieuwe Meer naar station Vijfhuizen. Op station Nieuwe Meer breiden we de schakelinstallatie uit met circa 10m2 zodat deze nieuwe kabels aangesloten kunnen worden.

Waarom

Om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening in de regio Amsterdam ook in de nabije toekomst te kunnen waarborgen moet het netwerk worden versterkt en uitgebreid.

Wat

Voor de kleine uitbreiding van het station loopt er een studie naar het beste alternatief voor het stationsgebouw. Deze studie is in een afrondende fase. Het nieuwe tracé en het voorstel voor de uitbreiding worden in een bestemmingsplan opgenomen. Na goedkeuring van de bestemmingsplannen door de gemeentes, vraagt TenneT de vergunningen aan en start de uitvoering voor de werkzaamheden.

Wanneer

    • 4e kwartaal 2018 Gesprekken met gemeentes en grondeigenaren 
    • 2e kwartaal 2019 Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en vaststelling bestemmingsplan 
    • 2e kwartaal 2020 Start uitvoering 
    • 2e kwartaal 2021 In bedrijf nemen van de nieuwe verbindingen 

Meer informatie

Voorkeurstracé

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project