Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vervanging aardingssysteem in de zuidelijke provincies

We hebben energie nodig, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U wilt kunnen vertrouwen op een energienetwerk dat altijd levert, zodat u niet op onverwachte momenten voor verrassingen komt te staan. Hiervoor moet het bestaande aardingssysteem in de zuidelijke provincies (Zeeland, Brabant en Limburg) worden vervangen om het toekomstig bestendig te maken.

Facts

Verbinding

  • Vervanging aardingssysteem in zuidelijke provincies

 

 

Planning

  • Inventarisatiefase/onderzoek
  • In gesprek met belanghebbenden

Over het project

Waarom vervanging van het aardnet

In de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg wordt in het 150 kV net een bepaald type aarding toegepast (Petersen aarding) dat afwijkt van het principe in de rest van Nederland (starre aarding). Straks zal dus in heel Nederland een zelfde systeem worden toegepast.

Het aantal 150 kV kabelverbindingen in het net neemt toe, enerzijds door nieuwbouw en anderzijds door verkabeling van bovengrondse verbindingen. Om de leveringszekerheid in de toekomst te kunnen garanderen, wordt het afwijkende systeem vervangen. 

Waarom aarding

Een aardingssysteem is noodzakelijk om bij een eventuele kortsluiting, de stroom op een veilige manier weg te leiden. Het gangbare systeem van starre aarding registreert binnen 100 tot 300 milliseconden een kortsluiting en schakelt vanzelf af om verdere schade te voorkomen.

Wat gaat er gebeuren

De werkzaamheden vinden voor ruim 90% plaats op de hoogspanningsstations en vragen eerst om zeer gedegen voorbereidingswerk en onderzoek op het station. Dit onderzoek vindt plaats samen met allerlei betrokken stakeholders. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door enkele ingenieursbureaus. Na de inventarisatie zal een basisontwerp voor de nieuwe situatie worden gemaakt en zullen de werkzaamheden starten.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en zodra de werkzaamheden starten vindt u hier nadere informatie over de werkzaamheden en mogelijke overlast.

Planning en activiteiten

Tot medio 2017Inventarisatie en opstellen basis ontwerp
2018Brabant en Zeeland klaar
2019 Limburg klaar
1 jan 2020In bedrijfname geheel

 

 

Downloads

Factsheet vervanging aardnet (286 KB, pdf, 18-05-16)

Vervanging aardingssysteem in de provincies Limburg, Brabant en Zeeland.

Factsheet vervanging aardnet Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer