Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vervangen Hengelo – Boldershoek 110 kV

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit. Naast het aanleggen van nieuwe verbindingen, worden ook tal van aanpassingen gedaan aan bestaande verbindingen. Op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid in Hengelo worden nieuwe ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbindingen aangelegd.

Waarom

Vanwege vernieuwde veiligheidsvoorschriften worden aanpassingen aan hoogspanningsstation Hengelo Boldershoek 110 kV doorgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk om de ondergrondse verbindingen vanuit de AVI Twence en de zoutwinningsinstallatie van Nouryon af te koppelen van hoogspanningsstation Hengelo Boldershoek, en direct aan te koppelen op hoogspanningsstation Hengelo Oele 110 kV. 

Wat

Er worden nieuwe ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbindingen aangelegd te worden tussen de AVI Twence en de zoutwinningsinstallatie van Nouryon en hoogspanningsstation Hengelo Oele 110 kV. Op hoogspanningsstation Hengelo-Oele is voldoende capaciteit om de nieuwe kabels aan te sluiten. Wel zijn enkele aanpassingen aan dit station nodig.

Planning

  • 2020 Q2: Tracéverkenning en meedenken
  • 2020 Q2: Voorkeursalternatief
  • 2020 Q3: Uitwerking ontwerp
  • 2021 Q1 en Q2: Bestemmingsplanprocedure
  • 2021 Q1: Veldonderzoek
  • 2021 Q3: start werkzaamheden
  • 2023: Project gereed

Overzicht TenneT-projecten Midden en Oost Nederland

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland (5 MB, pdf, 08-04-21)

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland Download Download

Project Atlas

Voor dit project is een interactieve kaart ontwikkeld, de Project Atlas. Op deze kaart kunt u zien welke varianten voor de nieuwe ondergrondse verbindingen we onderzochten. TenneT deed onderzoek naar de mogelijkheden voor de tracés van de nieuwe ondergrondse kabelverbindingen van Nouryon en Twence.

Vanuit dit onderzoek zijn vier concrete varianten opgesteld die haalbaar worden geacht. Hierbij is hoofdzakelijk gekeken naar fysieke ruimte, technische haalbaarheid en locatie specifieke waarden of knelpunten.

TenneT heeft stakeholders gevraagd te reageren op de varianten en heeft, voor zover haalbaar, de belangen meegewogen. Deze hebben wij meegenomen en na een zorgvuldige afweging van de technische en planologische eisen én van de input uit de omgeving is eind 2020 de keuze gemaakt om voorkeursvariant 1 (de blauwe variant in de kaart) verder uit te werken in een basisontwerp. Dit basisontwerp wordt mogelijk in de zomer van 2021 afgerond. Op de projectatlas kunt u vragen of suggesties uit de omgeving bekijken.

Heeft u een vraag of een suggestie?

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken. 

ContactEefje Van Gorp

Media Relations

Downloads

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download