Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Versterken en verbeteren elektriciteitsnet Raalte

We verbeteren en versterken van ons elektriciteitsnet in en rondom Raalte. De komende jaren breiden we het huidige hoogspanningsstation uit en versterken we de bestaande verbinding tussen Zwolle-Raalte en Raalte-Nijverdal. Daarnaast wordt in de kom van Raalte de bestaande hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Dat noemen we verkabelen.

Waarom

Door veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstation in Overijssel te maken met overbelastingen. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarom werken we in Overijssel aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet.

Wat

Vernieuwen station

Het hoogspanningsstation in Raalte is verouderd en voldoet in de toekomst niet aan de wensen en eisen voor een betrouwbare energievoorziening. Daarom vernieuwen we het hoogspanningsstation en dat doen we op een vernieuwende manier. De onderdelen worden in de fabriek gemaakt en getest en hoeven op het station alleen nog maar te worden aangesloten.

Versterken hoogspanningsverbinding

Tussen Zwolle-Raalte en Raalte-Nijverdal versterken we de bestaande verbinding. De hoogspanningsverbindingen worden voorzien van nieuwe lijnen (geleiders) en vervangen we de masten en fundaties. Alle aanpassingen en werkzaamheden voeren we stapsgewijs uit.

Verkabelen in de kom van Raalte

Het is de wens van de gemeente Raalte om de bestaande hoogspanningsverbinding in de kom van Raalte te verkabelen. Daarmee bedoelen we dat we een ondergrondse hoogspanningskabel aanleggen en de bovengrondse verbinding en hoogspanningsmasten verwijderen. Het is de bedoeling dat TenneT de werkzaamheden van deze verkabeling uitvoert op het moment dat de werkzaamheden aan de bovengrondse hoogspanningsverbinding worden uitgevoerd.

Wanneer

  • Start werkzaamheden station: 2022
  • Versterken bovengrondse hoogspanningsverbinding en verkabelen kom Raalte: 2023 – 2024