Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Versterken 150 kV-net Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeland wordt gewerkt aan het versterken van het 150 kV-net. Er wordt een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding aangelegd. Het 150 kV-net in Zeeland wordt toekomstvast gemaakt en de leveringszekerheid voor Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd.

Facts

Verbinding

  • Aanleg ondergrondse 150 kV kabel verbinding

 

 

Planning

  • 2017: onderzoeken en procedure bestemmingsplannen
  • Begin 2018: vastgestelde bestemmingsplannen
  • Maart 2018: start aanbesteding

Werkzaamheden

  • Begin 2019: start werkzaamheden
  • Januari 2020: werkzaamheden gereed

Garanderen leveringszekerheid

Het 150 kV-net in Zeeuws-Vlaanderen is verbonden met de rest van het 150 kV-net van Zeeland via twee 150 kV-verbindingen tussen de 150 kV stations Borssele en Terneuzen. Onderdeel van deze 150 kV-verbindingen zijn twee 150 kV-kabels door de Westerschelde. Tijdens onderhoud aan één van de 150 kV-verbindingen tussen de 150 kV-stations Borssele en Terneuzen, werd in het verleden het 50 kV-net als back-up gebruikt voor het geval dat de tweede 150 kV-verbinding uit zou vallen. Dit 50 kV-net was via twee 50 kV-kabelverbindingen door de Westerschelde verbonden met Zeeuws-Vlaanderen. Deze oude en storingsgevoelige 50 kV-kabels zijn niet langer beschikbaar. Om de leveringszekerheid voor Zeeuws-Vlaanderen te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt.

De oplossing

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het 150 kV-station Goes de Poel en het opstijgpunt Ellewoutsdijk (overgang van bovengrondse 150 kV-lijn op een ondergrondse 150 kV-kabel) en tussen het opstijgpunt Mast 6 aan de Willemskerkeweg in Terneuzen (naast de toerit van de Westerscheldetunnel) en 150  kV-station Westdorpe. De bestaande kabels door de Westerschelde worden anders gebruikt, door ze op een andere manier aan te sluiten. Hierdoor is het niet nodig om nieuwe kabels aan te leggen door de Westerschelde. Met deze oplossing wordt het 150 kV-net toekomstvast gemaakt en de leveringszekerheid voor Zeeuws-Vlaanderen gegarandeerd.

Het tracé

Voor de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding is een voorkeurstracé uitgewerkt. Dit tracé is zorgvuldig gekozen op basis van een aantal criteria. Zo wordt onder andere gekeken naar de veiligheid, de leveringszekerheid, het milieu, de toekomstvastheid, de kosten en de relatie tot de omgeving. De 150 kV-verbinding wordt deels aangelegd in open ontgraving en deels met boringen. Ten behoeve van het aansluiten van de nieuwe verbinding worden er aanpassingen gedaan aan een aantal hoogspanningsstations en opstijgpunten.

Nieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de TenneT projecten in Zeeuws-Vlaanderen? Dan kunt u zich abonneren op de gezamenlijke nieuwsbrief met Net op Zee Borssele. Hiervoor kunt u zich inschrijven via onderstaande link naar de website Net op Zee Borssele.

Downloads

Factsheet Zeeuws-Vlaanderen (4 MB, pdf, 26-01-18)

Factsheet Zeeuws-Vlaanderen Download Download
Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten 2017 (303 KB, pdf, 11-04-17)

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten 2017 Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo – Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer