Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Verkabeling Raalte en verbeteren elektriciteitsnet

In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Dat noemen we verkabelen. Naast de verkabeling verbeteren en versterken we ons elektriciteitsnet in en rondom Raalte.

Waarom

Door veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstation in Overijssel te maken met overbelastingen. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarom werken we in Overijssel aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet.

Wat

Vernieuwen station

Het hoogspanningsstation in Raalte is verouderd en voldoet in de toekomst niet aan de wensen en eisen voor een betrouwbare energievoorziening. Daarom vernieuwen we het hoogspanningsstation en dat doen we op een vernieuwende manier. De onderdelen worden in de fabriek gemaakt en getest en hoeven op het station alleen nog maar te worden aangesloten.

Verkabelen in de kom van Raalte

Het is de wens van de gemeente Raalte om de bestaande hoogspanningsverbinding in de kom van Raalte te verkabelen. Daarmee bedoelen we dat we een ondergrondse hoogspanningskabel aanleggen en de bovengrondse verbinding en hoogspanningsmasten verwijderen. Het is de bedoeling dat TenneT de werkzaamheden van deze verkabeling uitvoert op het moment dat de werkzaamheden aan de bovengrondse hoogspanningsverbinding worden uitgevoerd.

Versterken hoogspanningsverbinding

Tussen Zwolle-Raalte en Raalte-Nijverdal versterken we de bestaande verbinding. De hoogspanningsverbindingen worden voorzien van nieuwe lijnen (geleiders) en vervangen we de masten en fundaties. Alle aanpassingen en werkzaamheden voeren we stapsgewijs uit.

Wanneer

  • Start werkzaamheden station: 2022
  • Versterken bovengrondse hoogspanningsverbinding en verkabelen kom Raalte: 2023 – 2024

In september organiseren we samen met de gemeente een aantal informatiebijeenkomsten. U krijgt daarvoor eind augustus een uitnodiging.

 

Conceptvoorstellen hoogspanningsstation Raalte beschikbaar

Tijdens de inloopbijeenkomsten van 14 september 2021 presenteerden we twee concepttekeningen voor de situatie bij het hoogspanningsstation Raalte. Het is onze wens dat we met omwonenden in gesprek gaan over de inrichting van speelveldje tijdens en na de werkzaamheden.

Hieronder ziet u de twee concepten van de tekeningen, die nog niet definitief zijn. Op de schetsen van de tijdelijke situatie ziet u een blauw vlak en een geel/groen vlak. Het blauwe vlak is ingetekend voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation. De ruimte voor het tijdelijke gebruik voor de werkzaamheden, die zo’n twee jaar duren, is weergegeven in het geel/groene vlak.

Bekijk hier het conceptvoorstel uitbreiding HS Raalte

Bekijk hier het conceptvoorstel tijdelijke ruimte HS Raalte

We realiseren ons dat het ruimtebeslag in dit voorstel een groot deel van het speelveldje inneemt. En dat omwonenden een lange een tijd geen gebruik kunnen maken van het speelveldje, met uitzondering van de skatebaan, die valt er net buiten. Daarom vragen we u met ons mee te denken om samen te zoeken hoe we hier een goede invulling aan kunnen geven.

Wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar projectcommunicatie@tennet.eu

Agenda

Inloopbijeenkomst 14 september -  stationswerkzaamheden 

Inloopbijeenkomsten 20 en 21 september verkabeling Raalte 

Projectatlas

Voor dit project is een interactieve kaart ontwikkeld, de Project Atlas. Op deze kaart kunt u zien waar de nieuwe ondergrondse verbinding is gepland en hoe de omgeving eruit komt te zien als het project is afgerond en de hoogspanningsmasten zijn verwijderd. Heeft u een zorg, vraag of een suggestie? Klik dan hieronder om naar deze online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over het project en kunt u een reactie geven. U kunt ook vragen en reacties van anderen bekijken. 

Zo boort TenneT een ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding

Downloads

Nieuwsbrief Raalte (augustus 2021) (2 MB, pdf, 30-08-21)

Nieuwsbrief Raalte (augustus 2021) Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland (5 MB, pdf, 08-04-21)

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland Download Download
Uw_Veiligheid_Ondergronds_FEB2017_.pdf (2 MB, pdf, 13-12-18)

Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen en werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie@tennet.eu. Vermeld daarbij uw mailadres en geef aan dat wij u mailadres voor deze nieuwsbrief mogen gebruiken.