Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Veenendaal - Verkabeling 150 kV

De gemeente Veenendaal is een van de eerste gemeenten in Nederland, die gebruikmaakt van de wet Voortgang Energietransitie om bovengrondse hoogspanningsverbindingen onder de grond aan te brengen. Dit noemen we verkabelen. In 2021 start de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting is de verkabeling in 2025 afgerond.

Waarom

Binnen de wet Voortgang Energietransitie is een aantal hoogspanningsverbindingen aangewezen dat in aanmerking komt voor verkabeling. Eén ervan is de bovengrondse verbinding in Veenendaal. De hoogspanningskabel wordt onder de grond aangelegd, om aan de wensen van bewoners tegemoet te komen en het leefklimaat in Veenendaal verder te verbeteren.

Wat

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding, die over het bewoonde deel van Veenendaal loopt, wordt onder de grond gebracht. Het gaat om de verbinding tussen mast 97 (bij voetbalvereniging De Merino's) en mast 124 (bij de Slaperdijk, op de grens van gemeente Utrechtse Heuvelrug). In totaal verdwijnen er maar liefst 13 hoogspanningsmasten uit Veenendaal. TenneT voert de verkabeling in opdracht van gemeente Veenendaal uit.

Wanneer

  • 2021: Bestemmingsplan ter inzage
  • 2023: Start werkzaamheden
  • 2024: Ondergrondse kabelverbindingen in gebruik en verwijderen elektriciteitsmasten
  • 2025: Afronden werkzaamheden

Nieuws

Geslaagde bewonersavond op 21 april

Tijdens de online bewonersavond van 21 april 2021 hebben TenneT en gemeente Veenendaal  omwonenden bijgepraat over de verkabeling in Veenendaal. De bewoners konden van te voren al vragen indienen en ook tijdens de avond nieuwe vragen stellen. Veel vragen gingen over magneetvelden, op welke diepte de kabels komen te liggen en hoe de hoogspanningsmasten verwijderd gaan worden.

Veelgestelde vragen

Omdat we ons kunnen voorstellen dat een deel van de gestelde vragen voor meer mensen interessant zijn, werken we aan een Veelgestelde Vragen-lijst, waarin de meest gestelde vragen worden opgenomen. Zodra deze af is, wordt de lijst op deze website geplaatst.

Projectatlas en presentatie

Heeft u ook een vraag over dit project? Dan kunt u die stellen in de projectatlas. Ook kunt u de presentatie van TenneT zien, die tijdens de bewonersavond is getoond.

Kom naar de bewonersavond op 21 april

Op woensdag 21 april 2021 is er een online bewonersavond. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Tijdens de avond wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken van de verkabeling in Veenendaal, en kunt u vragen stellen.

Vorige bewonersavond

Eind 2019 hebben we tijdens een bewonersavond de gekozen route getoond van de ondergrondse hoogspanningskabels (het verkabelingstracé). Ook hebben we het proces toegelicht en was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op basis van de vragen die toen gesteld zijn, is het tracé inmiddels aangepast en geoptimaliseerd.

Kabels verder van huizen

Het voorkeurstracé zoals getoond in 2019 is op een tweetal plekken aangepast, namelijk bij de Kastanjelaan en het Ruisseveen. Hier komen, op verzoek van bewoners, de kabels verder van de huizen af te liggen. Uit onafhankelijk onderzoek van Movares bleek dit mogelijk. We zijn blij dat we deze optimalisatie kunnen doorvoeren. U kunt op de projectatlas precies zien welke route de kabels straks lopen en hoe dit zich tot uw huis verhoudt. Ook toont de projectatlas waar de kabels met een gestuurde boring de grond in gaan en waar een open ontgraving nodig is.

Aanmelden bewonersavond

We kunnen ons voorstellen dat u meer wil weten over de laatste stand van zaken van de verkabeling en vragen heeft. We praten u graag bij en beantwoorden uw vragen tijdens een online  bewonersavond op woensdag 21 april tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan annelies.brekelmans(at)veenendaal.nl onder vermelding van ‘bewonersavond verkabeling’. Als u specifieke vragen heeft of over bepaalde onderwerpen meer wilt horen, kunt u dit ook in de mail aangeven. U ontvangt na aanmelding uiterlijk op 19 april een exact tijdstip en een link om de digitale avond bij te wonen. Graag tot de 21e!

Ook in Ruisseveen komen kabels verder van woningen te liggen

11 februari 2021 - De hoogspanningskabels worden niet alleen in de Kastanjelaan verder van de woningen gelegd dan oorspronkelijk het plan was, maar ook in de buurt van het Ruisseveen.

Tijdens een informatieavond in 2019 over het onder de grond brengen van hoogspanningskabels in Veenendaal, gaven bewoners uit het Ruisseveen aan dat ze de kabels liever verder van de woningen af wilden hebben. In opdracht van TenneT heeft een onafhankelijk adviesbureau Movares onderzocht of het mogelijk is om de kabels op grotere afstand van de woningen te plaatsen. Het bureau kwam met een positieve uitkomst. Gemeente Veenendaal heeft vervolgens besloten om deze nieuwe variant uit te voeren. De bewoners van Ruisseveen zijn inmiddels op de hoogte gebracht met een bewonersbrief

Verschil

In de bijgevoegde tekeningen ziet u wat het oorspronkelijke plan was (de grijze lijnen) en hoe het nieuwe plan (gekleurde lijnen) eruit ziet. In het nieuwe plan raken de kabels en de zakelijk rechtstrook niet meer aan de grond waarop woningen staan. Dat was in het oorspronkelijke plan wel het geval.

Kabel wordt op grotere afstand gelegd van woningen Kastanjelaan

17 december 2020 - De hoogspanningskabel in de Kastanjelaan wordt verder van de woningen af gelegd dan oorspronkelijk gepland. Tijdens een informatieavond over de verkabeling die eind 2019 plaatsvond, gaven bewoners aan dat ze de kabel liever verder van de woningen af wilden. De gemeente en TenneT hebben beloofd om te kijken of dit mogelijk was.

Onderzoek

TenneT heeft een onafhankelijk adviesbureau (Movares) laten onderzoeken of het mogelijk en veilig is om de kabels op grotere afstand van de woningen te plaatsen. Gelukkig is er inderdaad een manier gevonden om de kabel op grotere afstand van de woningen af te leggen.

Tekeningen

Op de tekeningen ziet u wat het oorspronkelijke plan was (optie 1) en hoe het nieuwe plan (optie 3) eruit ziet. Te zien is dat de ondergrondse kabel in het nieuwe plan op grotere afstand van de huizen aan de Kastanjelaan komt te liggen. De afstand tussen de woningen en kabel was 5,5 meter en hij wordt 10 tot 15 meter.

Verbeterstap

Gemeente Veenendaal heeft besloten om deze nieuwe variant (optie 3) uit te laten voeren. TenneT en de gemeente zijn blij dat op basis van de reactie van bewoners deze verbeterstap wordt gezet.
De bewoners in de Kastanjelaan zijn inmiddels geïnformeerd via een bewonersbrief en een informatieavond.

Bestemmingsplan

Voordat de nieuwe plannen uitgevoerd kunnen worden, is een wijziging op het bestemmingsplan nodig. Zodra bekend is wanneer dit bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, laten we dat weten. Houd daarvoor de website in de gaten. 

Bekijk de opties

Optie 1

Optie 3

Opdracht voor verkabeling officieel

21 juli 2020 - Gemeente Veenendaal en TenneT hebben hun handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Veenendaal. Hiermee geeft gemeente Veenendaal officieel opdracht aan TenneT voor de zogeheten verkabeling. Wethouder Engbert Stroobosscher: “Samen met medewerkers hebben we keihard gewerkt aan de totstandkoming van deze overeenkomst. Ik ben dan ook trots dat de handtekeningen zijn gezet én de provincie Utrecht heeft toegezegd 2,4 miljoen euro bij te dragen aan de verkabeling. We gaan nu echt officieel van start!”

Voorbereidende werkzaamheden

Vanuit TenneT gaan we  aan de slag met diverse voorbereidende werkzaamheden. Denk aan het opstellen van het bestemmingsplan, technische uitwerkingen en de voorbereiding van uitvoeringscontracten. Ook voeren we nog een aantal verbeteringen door aan het tracé. Daarin zijn, voor zover dat mogelijk was, vragen en suggesties vanuit omwonenden meegenomen. We verwachten dat in het laatste kwartaal van 2020 het definitieve tracé klaar is. Dat is een moment om omwonenden en belanghebbenden nog een keer uitgebreid te informeren. Daarvoor organiseren gemeente en TenneT nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Het bestemmingsplan zal begin 2021 ter inzage worden gelegd. 

Bekijk de video!

Project Atlas

Voor dit project is een interactieve kaart ontwikkeld, de Project Atlas. Op deze kaart kunt u zien waar de nieuwe ondergrondse verbinding gepland zijn en hoe de omgeving eruit komt te zien als het project is afgerond en de hoogspanningsmasten zijn verwijderd. Ook kunt u tot in detail inzoomen en kunt u vragen stellen over het tracé maar ook zorgen en suggesties delen. Hier kunt u ook reacties van anderen bekijken.

Bekijk de projectatlas!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken. 

Meer informatie

Overzicht TenneT-projecten Midden en Oost Nederland

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland (5 MB, pdf, 08-04-21)

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland Download Download

Tracés

Downloads

Presentatie bewonersavond april 2021 (840 KB, pdf, 22-04-21)

Presentatie bewonersavond april 2021 Download Download
Factsheet Veenendaal (2 MB, pdf, 21-11-19)

Factsheet Veenendaal Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Hoogspanningslijnen (782 KB, pdf, 31-03-17)

Een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt niet zomaar aangelegd. Deze folder schetst het bouwproces zoals TenneT dat hanteert bij de aanleg van nieuwe lijnen.

Hoogspanningslijnen Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

ContactKarijn Kees

Woordvoerder project