Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Veenendaal - Verkabeling 150 kV

De gemeente Veenendaal is de eerste gemeente die gebruikmaakt van de wet Voortgang Energietransitie om de bovengrondse hoogspanningsverbindingen ondergronds te brengen. Na jarenlange voorbereiding kan deze zogeheten verkabeling in Veenendaal daadwerkelijk plaatsvinden.

Waarom

De huidige bovengrondse hoogspanningsverbindingen doorkruisen het bewoonde deel van Veenendaal. Binnen de wet Voortgang Energietransitie heeft de minister een aantal hoogspanningsverbindingen aangewezen dat in aanmerking komt voor verkabeling of verplaatsing. Eén ervan is de bovengrondse verbinding in Veenendaal. Nu de gemeente, de provincie en het Rijk geld beschikbaar stellen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen, start TenneT, op initiatief van de gemeente, de voorbereidingen voor de uitvoering ervan. De verwachting is dat de kabels begin 2025 ondergronds zijn gebracht.

Wat

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding, die het bewoonde deel van Veenendaal doorkruist, komt ondergronds te liggen. Het gaat hierbij om het deel van de hoogspanningsverbinding vanaf mastnummer 96 – 97 tot mastnummer 124.

Wanneer

  • Najaar 2019: Informeren van omwonenden en presenteren tracé
  • 2020:  Voorbereidingen en aanvragen van diverse vergunningen
  • 2021:  Start werkzaamheden
  • 2024:  Ondergrondse kabelverbindingen in gebruik en start verwijderen bovengrondse
     verbindingen
  • 2025:  Verwijderen masten en afronden werkzaamheden

Nieuws

Drukbezochte informatieavond op woensdag 20 november

November - Zo'n 150 inwoners kwamen op woensdag 20 november naar de informatieavond over de verkabeling in Veenendaal. In een prettige sfeer gingen ze met medewerkers van de gemeente en TenneT in gesprek. Bewoners zijn blij dat de gemeente het initiatief heeft genomen om te verkabelen. Tegelijk hadden aanwonenden van het nieuwe, ondergrondse tracé vragen over wat dat voor hen betekent. Dankzij de informatie die werd gegeven, gingen de meesten gerustgesteld naar huis. Na jarenlange voorbereiding kan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Veenendaal daadwerkelijk plaatsvinden. Veenendaal is de eerste gemeente die gebruikmaakt van de mogelijkheid tot verkabelen of verplaatsen van de bovengrondse verbindingen die door de minister binnen de wet Voortgang Energietransitie zijn aangewezen. Nu de gemeente, de provincie en het Rijk geld beschikbaar stellen voor de verkabeling, start TenneT, op initiatief van de gemeente, de voorbereidingen voor de uitvoering ervan. De verwachting is dat de kabels in Veenendaal begin 2025 ondergronds zijn gebracht en de bovengrondse verbinding is verwijderd.

Tracés

Downloads

Factsheet Veenendaal (2 MB, pdf, 21-11-19)

Factsheet Veenendaal Download Download

Locatie van dit project