Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. Op deze manier komt station Tilburg Zuid niet zonder stroom dankzij de aanleg van deze extra "weg" waar de stroom over kan worden getransporteerd. De ondergrondse kabelverbinding is 10 kilometer lang.

Facts

Verbinding

  • 150 kV ondergrondse kabel
  • Lengte van 10 km

Planning

  • Ontwerpfase

Over dit project

Ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding

Er komt een nieuwe ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. Download ook de factsheet van dit project.

De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk moet worden vergroot rondom Station Tilburg Zuid, zodat het gebied Tilburg Zuid bij een storing niet zonder elektriciteit komt te zitten. Dit gebeurt door de aanleg van een nieuwe ondergrondse kabelverbinding (150 kV) van hoogspanningsstation Tilburg West naar hoogspanningsstation Tilburg Zuid. Op deze manier kan Station Tilburg Zuid indien er een storing optreed altijd worden voorzien van stroom omdat er een extra "weg" is aangelegd waar de stroom over kan worden getransporteerd. De ondergrondse kabelverbinding is 10 km lang.
Stand van zaken

In overleg met de gemeente Tilburg is het tracé tot stand gekomen. De gehanteerde uitgangspunten zijn:

  • De afstand tussen beide hoogspanningsstations zo klein mogelijk te houden (in km's)
  • Zo min mogelijk gevoelige objecten (als woningen) raken
  • Spoor en andere infra die van invloed kan zijn, zoveel mogelijk ontwijken, zo haaks mogelijk kruisen en parallelloop vermijden

Vervolgens zijn veldonderzoeken uitgevoerd en op basis van deze onderzoeken is een technisch ontwerp gemaakt.

Update 13 januari 2017

Afgelopen periode is samen met de gemeente en omwonenden gesprekken gevoerd en informatie gedeeld. Zo is er op 25 januari 2016 een informatieavond voor de omgeving georganiseerd. Vervolgens is er een dialoog op gang gekomen en zijn er diverse vervolggesprekken geweest. Op 18 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het ontwerpbestemmingsplan Tilburg, herziening 150kV tracé ter inzage te leggen. Deze heeft van 28 maart 2016 tot en met 9 mei 2016 ter inzage gelegen.  Op 9 januari 2017 en 16 januari kunnen de indieners van zienswijzen inspreken en vindt het politiek debat plaats in de themacommissie Vestigingsklimaat. Zodra de Raad op 30 januari heeft besloten over het bestemmingsplan zal TenneT met nadere informatie komen over het vervolg.

Downloads

Factsheet Tilburg (1 MB, pdf, 14-10-16)

Factsheet Tilburg Download Download
Wonen nabij hoogspanning (2 MB, pdf, 18-05-16)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Coevorden

Het 110 kV-hoogspanningsnet in de omgeving Hoogeveen en Veenoord heeft een aantal aanpassingen nodig om de leveringszekerheid in de regio in de toekomst te waarborgen.

Lees meer

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer