Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. Op deze manier komt station Tilburg Zuid niet zonder stroom dankzij de aanleg van deze extra "weg" waar de stroom over kan worden getransporteerd. De ondergrondse kabelverbinding is 10 kilometer lang.

Facts

Verbinding

  • 150 kV ondergrondse kabel
  • Lengte van 10 km

Planning

  • November 2017: Aanbestedingsfase
  • December 2018: Verwachte oplevering kabel

Werkzaamheden

  • Januari 2018: Aanvang mobilisatie stations; bomenkappen op tracé
  • Mei – Oktober 2018: Uitvoeren werkzaamheden

Over dit project

Ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding

Hoogspanningsstation Tilburg Zuid is met een dubbel circuit 150kV hoogspanningsverbinding aangesloten op het hoogspanningsnet bij hoogspanningsstation Tilburg West. Indien er onderhoud aan een van beide circuits is en er een storing optreedt op de andere verbinding komt het gebied rondom hoogspanningsstation Tilburg Zuid zonder elektriciteit te zitten.  Door een derde circuit aan te leggen wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk rondom hoogspanningsstation Tilburg Zuid vergroot. Dit gebeurt door de aanleg van een nieuwe 10 km lange ondergrondse kabelverbinding (150kV) van hoogspanningsstation Tilburg West naar hoogspanningsstation Tilburg Zuid. Op deze manier kan Station Tilburg Zuid, als er een storing optreedt, altijd worden voorzien van stroom omdat er een extra 'weg' is aangelegd waar de stroom over kan worden getransporteerd. 

Stand van zaken

Het tracé van de kabel loopt onder het fietspad van het 'Bels Lijntje', parallel aan de Baron Van Voorst tot Voorstweg en de Letschertweg. Circa 90% van de verbinding wordt met gestuurde boringen aangelegd. Dit betekent dat de kabelverbinding op een diepte van circa 10 meter komt te liggen. Over het tracé is in het voorjaar van 2017 overleg geweest met de gemeente Tilburg en omwonenden. Begin juli 2017 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad definitief vastgesteld. In de periode november 2017 – februari 2018 wordt de aannemer geselecteerd die het werk gaat uitvoeren. De werkzaamheden zullen in de periode mei – oktober 2018 uitgevoerd worden. Tijdens deze werkzaamheden zal het noodzakelijk zijn om wegen en fietspaden tijdelijk af te sluiten om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. 

Op de website van de gemeente Tilburg is een overzicht te vinden met actuele wegwerkzaamheden en verkeershinder.

Tracékaart Tilburg

Downloads

Factsheet Tilburg januari 2018 (3 MB, pdf, 19-01-18)

Versterken 150 kV-net Tilburg Zuid – Tilburg West

Factsheet Tilburg januari 2018 Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00