Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Tiel - Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Waarom

Op dit moment wordt het hoogspanningsstation in Zaltbommel alleen gevoed door de bovengrondse hoogspanningsverbinding die naar Tiel loopt. Met een nieuwe ondergrondse 150-kV verbinding krijgt het hoogspanningsstation vanuit twee verbindingen elektriciteit. Met deze aanpassing ontstaat er een ringstructuur. Als er een storing optreedt dan wordt de energie geleverd vanuit een verderop gelegen net.

Wat

TenneT en Arcadis hebben de mogelijkheden verkend om een 150 kV-kabelverbinding te realiseren tussen het kabelopstijgpunt bij Wamel en het transformatorstation Zaltbommel. Het grootste deel van het kabeltracé wordt aangelegd in een open ontgraving. De kabel ligt in een sleuf van 2 meter breed en 1,2 tot 1,8 meter diep. Waar open ontgraving niet mogelijk is wordt de kabel via een boring aangelegd.

Wanneer

    • Juni 2016: Start planologische voorbereidingen
    • Medio 2016: Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning
    • Medio 2017: Start realisatie: Werkzaamheden met voorafgaand een informatieavond   hierover
    • Medio 2019: Kabelwerkzaamheden gereed

Downloads

Factsheet netversterking Zaltbommel-Wamel (727 KB, pdf, 20-12-16)

Factsheet netversterking Zaltbommel-Wamel Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project