Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerder verschenen nieuws

Lees hier het eerder verschenen nieuws rondom het hoogspanningsstation Zevenhuizen Zuidplaspolder

Vragen en antwoorden op een rij

Februari 2021 - Eind januari organiseerden TenneT, samen met de gemeente Zuidplas, Liander en Stedin  een digitale informatiebijeenkomst voor de het nieuwe hoogspanningsstation. Tijdens die bijeenkomst kwamen veel vragen binnen die we voor u hebben gebundeld en beantwoord. In dit pdf-bestand vindt u uw vragen terug.

Bestemmingsplan hoogspanningsstation vanaf 25 februari ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan voor het hoogspanningsstation ligt ter inzage van 25 februari t/m 7 april 2021. Dit is een week later dan we u tijdens de informatieavond lieten weten. U kunt een zienswijze indienen t/m 7 april. Het bestemmingsplan ligt ter inzage; fysiek op het gemeentehuis, digitaal op de website (www.zuidplas.nl met een pdf-bestand) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Nog voor de zomer zal het bestemmingsplan voor het hoogspanningsstation worden vastgesteld.

Bestemmingsplan kabeltracé
We verwachten dat we het bestemmingsplan voor de ondergrondse kabel in het tweede kwartaal van dit jaar ter inzage kunnen leggen. Dit schuift iets op, omdat we nog in gesprek zijn met diverse partijen. Het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder moet straks worden gevoed door hoogspanningsstation Bleiswijk.

Daarvoor moet een kabeltracé tussen Zevenhuizen en Bleiswijk worden aangelegd. Het tracé is door een haalbaarheidsstudie en gesprekken met de gemeente Zuidplas tot stand gekomen en lijkt het meest geschikt voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel.  Maar het voorgenomen tracé, zoals dat er nu ligt, is nog niet definitief.

Op dit moment voeren we nog gesprekken met de gemeente en een aantal perceeleigenaren voor een optimale ligging van het tracé. Zodra het tracé met de partijen is afgestemd, kan TenneT de bestemmingsplanprocedure voor de kabel starten.

Informatiebijeenkomst van 28 januari 2021

Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan hieronder de uitzending van 28 januari jongstleden.

Voorgenomen tracé Bleiswijk - Zevenhuizen

Op donderdag 28 januari om 19.30 uur presenteerden TenneT, Stedin en Liander, samen met de gemeente Zuidplas, de plannen voor het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder. Tijdens de digitale bijeenkomst lieten we het voorgenomen tracé tussen hoogspanningsstation Bleiswijk en het nieuwe station Zevenhuizen-Zuidplaspolder zien. Het voorgenomen tracé, zoals u dat hiernaast op de afbeelding ziet, is nog niet definitief. 

Het bestemmingsplan voor het nieuwe hoogspanningsstation ligt vanaf 25 februari 2021 ter inzage bij de gemeente Zuidplas. We verwachten dat we de bestemmingsplanprocedure van het kabeltracé in het tweede kwartaal van dit jaar (2021) kunnen starten. Die schuift iets op, omdat we nog in gesprek zijn met diverse partijen. Hieronder kunt u het tracéfilmpje van het voorgenomen tracé bekijken. Heeft u vragen? 

Neem dan contact met ons op via de mail

Voorgenomen tracé Bleiswijk-Zevenhuizen