Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Zuid Groningen Ter Apelkanaal

TenneT en Enexis Netbeheer willen een hoogspanningsstation bouwen op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Dit om het net in Noordoost Nederland te versterken. Dat is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te kunnen voldoen.

Waarom

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen en op termijn ook de groeiende vraag naar elektriciteit. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.

Wat

TenneT en Enexis Netbeheer gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen op het bedrijvenpark Zuid Groningen in Ter Apelkanaal. Het hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij de netbeheerders verspreid over Drenthe en Groningen enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

De projectatlas geeft een impressie van het hoogspanningsstation. Zie  https://ten.projectatlas.app/hs-zuid-groningen

Blijf op de hoogte met de TenneT BouwApp

Direct op de hoogte zijn van nieuws over het nieuwe hoog- en middenspanningsstation in Ter Apelkanaal? Download gratis de TenneT BouwApp! Deze vind je in je AppStore (Apple) of PlayStore (Android). Wanneer je de app hebt gedownload, kies je onder 'projecten' voor 'Hoogspanningsstation Zuid-Groningen'.

Tip: zet je meldingen aan. Dan krijg je elke keer een seintje wanneer er nieuws in de app staat. 

Wanneer

  • September/oktober 2021 - Mogelijkheid voor omgeving om ontwerp-bestemmingsplan te lezen en zienswijze in te dienen.
  • Kwartaal 4, 2021 - Gemeenteraden stellen bestemmingsplan vast.
  • Kwartaal 1, 2022 - Aanvraag vergunningen.
  • Kwartaal 4, 2022 - Aanstellen aannemer.
  • Kwartaal 3, 2023 - Start werkzaamheden.
  • 2026 - Hoogspanningsstation Zuid-Groningen in gebruik

Nieuws

Met omwonenden een kijkje op hoogspanningsstation Hengelo

Hoe ziet een hoogspanningsstation er precies uit en wat voor geluid maakt het? Dat vroeg een groepje omwonenden en medewerkers van de gemeenten Emmen en Westerwolde zich af. Daarom bezochten we hoogspanningsstation Hengelo met hen.

Dit station is qua omvang vergelijkbaar met de hoog- en middenspanningsstations die in 2026/2027 in Ter Apelkanaal en bij Veenoord komen. We begonnen de excursie met een presentatie van projectleider Annemiek Berends. Zij vertelde over de versterkingsambitie van TenneT en Enexis Netbeheer in Noord-Nederland en over de geplande stations in Ter Apelkanaal en bij Veenoord.

Daarna vertelde Ronny Eilert, Operationeel Installatie Verantwoordelijke, alle ins en outs over hoogspanningsstations in het algemeen (ruimte, milieu, gezondheid,  geluid) en over station Hengelo. De middag werd afgesloten met een rondleiding over het terrein van station Hengelo. 

Informatieposters beschikbaar en verslag inloopavond op 2 september

We mochten weer mensen ontmoeten en dat deden we gisteravond. In De Schaapsberg in Zandberg informeerden we omwonenden en andere belangstellenden over het 380/110/20 kV hoog- en middenspanningstation station van TenneT en Enexis Netbeheer dat op Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal komt.

De opkomst was boven verwachting en de aanwezigen waren zeer geïnteresseerd. We zijn blij dat we hen 'face to face' meer konden vertellen over het station, de werkzaamheden, de landschappelijke inpassing en de planning. Het ontwerp-bestemmingsplan voor dit hoogspanningsstation ligt vanaf 2 september ter inzage bij de gemeente Westerwolde en gemeente Stadskanaal. 

Hier vindt u de informatieposters die tijdens deze inloopbijeenkomst zijn getoond. Voor de projectatlas, waarop vanaf verschillende plekken te zien is hoe de omgeving eruitziet wanneer het station er is, was ook veel belangstelling.  

Kom naar de infobijeenkomst op 2 september a.s.

Op donderdag 2 september tussen 19.00 en 21.00 uur organiseren we een inloopbijeenkomst over het nieuwe hoogspanningsstation dat op Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal komt. De bijeenkomst vindt plaats in De Schaapsberg te Zandberg (Kerklaan 20). Kom je ook? We kunnen elkaar dan eindelijk ontmoeten én we praten je graag bij. Bijvoorbeeld over waarom het nieuwe station nodig is, over de werkzaamheden, over eventuele hinder en over de inpassing van het station in het landschap. 

Aanmelden voor de inloop kan door een e-mail te sturen naar: zuidgroningen380kv(at)tennet.eu. Hopelijk zien we je op 2 september! 

Start bodemonderzoeken Ter Apelkanaal

De veld- en bodemonderzoeken zijn gestart op de plek op Bedrijventerrein Zuid-Groningen waar het hoogspanningsstation van TenneT en Enexis Beheer komt.

In ongeveer twee maanden tijd voert Tauw Witteveen Bos in opdracht van TenneT verschillende onderzoeken uit. De eigenschappen van de grond worden onderzocht. Er wordt gekeken of er vervuiling in de grond zit. Het slib in (voormalige) slootjes wordt onderzocht. En er wordt gekeken waar de dammen tussen de sloten van zijn gemaakt.

Met alle onderzoeksresultaten kan worden bepaald of en hoe de grond moet worden aangepast, voordat het hoogspanningsstation wordt gebouwd. Of waar we rekening mee moeten houden. 

TenneT en Enexis informeren over hoogspanningsstation Ter Apelkanaal

TenneT en Enexis Netbeheer gaan vanaf 2022 een hoogspanningsstation bouwen op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Op 19 november konden bedrijven en mensen uit de buurt kennis nemen van de plannen en de procedures voor wijziging bestemmingsplan en vergunningverlening. Ook konden ze vragen stellen via chat en e-mail.

U vindt alle vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, met de antwoorden, op deze pagina. Ook kunt u daar de online bijeenkomst nog eens terug kijken. 

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Waarom willen TenneT en Enexis juist hier een hoogspanningsstation bouwen?

Niet alle locaties lenen zich voor dergelijk bouwwerk, daarom is veel vooronderzoek gedaan en zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor een locatie buiten de bebouwde omgeving, vlakbij bestaande hoogspanningslijnen en in dit geval op een bedrijvenpark.

Is dit de enige plek in deze regio waar een nieuw (380 kV) hoogspanningsstation komt?

Nee. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en er komen in ieder geval twee nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations die gekoppeld worden met het 110kV-net om de krapte op dat net te verminderen.

Heb ik als omwonenden inspraak?

Zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Ook kunt reageren op de vergunningaanvraag. Daarnaast betrekt TenneT, ook al zijn de mogelijkheden op het bedrijvenpark daarvoor beperkt, belangstellenden bij de inpassing van het hoogspanningsstation. 

Wat betekent zo'n station voor omwonenden?

De locatie is, zoals gezegd, zorgvuldig gekozen. Onder een bestaande hoogspanningslijn en op een bedrijvenpark. Hiermee verwachten we de impact op de omgeving  zo veel mogelijk te beperken. 

Hoe zit het met geluid rondom een hoogspanningsstation?

We zien bij hoogspanningsstations die vlakbij de bewoonde omgeving staat of komt, dat voornamelijk laag frequent geluid een belangrijk aandachtspunt/onderwerp is. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze website ingericht. U leest daar alles over geluid. (link: www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/geluid/

Wanneer start de bestemmingsplanprocedure?

Het gemeentebestuur werkt mee aan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw van het hoogspanningsstation mogelijk te maken. De gemeenteraad besluit hierover. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan rond mei 2021 ter inzage. Daar gaat nog veel aan vooraf. TenneT informeert  in het najaar – als we de plannen wat meer hebben uitgewerkt - de omgeving  over de voorgenomen plannen. 

Downloads

Nieuwsbrief Zuid-Groningen juni 2021 (6 MB, pdf, 22-06-21)

Nieuwsbrief Zuid-Groningen juni 2021 Download Download
Nieuwsbrief Zuid-Groningen januari 2021 (3 MB, pdf, 27-01-21)

Nieuwsbrief Zuid-Groningen januari 2021 Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations