Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Uitbreiding en aanpassing transformatorstation Zeijerveen Assen

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Ook transformatorstation Zeijerveen wordt uitgebreid om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen.

Waarom

Transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio. Zeijerveen is een belangrijke schakel in ons landelijke elektriciteitsnet. Het is een van de weinige stations in deze regio waarmee we de koppeling met de zogenaamde energiesnelweg kunnen maken (aansluiten op 220kV verbinding). Het transformatorstation is in 1966 gebouwd, en is onvoldoende uitgerust om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Daarom passen we het transformatorstation aan en breiden we dit station uit. Zo maken we de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk.

Wat

De aanpassing en uitbreiding van Zeijerveen Assen is een gezamenlijk project van Enexis Netbeheer en TenneT. Enexis plaatst vijf nieuwe transformatoren en drie grote, verplaatsbare mega meterkasten; zogenaamde E-houses. Daarvoor is het nodig dat TenneT een bestaande koppeltransformator vervangt voor een nieuwe transformator met meer vermogen. Een koppeltransformator zet de hoogspanning (220kV) om naar een lagere (midden)spanning (110kV) voor Enexis.

Daarnaast legt TenneT een nieuw transformatorveld aan. Dat is de ruimte die nodig is om een aantal transformatoren te plaatsen en aan elkaar te koppelen. In een latere fase worden nog twee nieuwe koppeltransformatoren geplaatst. In totaal plaatst TenneT dus drie nieuwe transformatoren met meer vermogen, die in een U-wand komen te staan. Dit doen we om geluiduitstraling tegen te gaan. Op termijn versterken we de bestaande hoogspanningslijnen, de zogenaamde verbindingen, tussen Zeijerveen en Beilen. Dit om de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. 

Wanneer

2021 - fase 1

 • Vanaf januari vinden de eerste werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van materialen en  graafwerkzaamheden.
 • Vanaf medio februari wordt gewerkt aan de fundering van het E-house en de transformatorputten. Hiervoor worden palen geboord in plaats van geheid: dit zorgt voor minder overlast in de omgeving.
 • Vanaf april tot en met juni worden een E-house en twee transformatoren geplaatst. (afbeelding fase 1)

2022-2023 - fase 2

 • TenneT verwijdert een oude koppeltransformator en plaatst drie nieuwe transformatoren met meer vermogen.
 • Ook realiseert TenneT een transformatorveld en wordt het huidige transformatorveld aangepast. Enexis Netbeheer plaatst drie transformatoren en twee E-houses. (afbeelding fase 2


Nieuws

Passen en meten om transformator onder viaduct te vervoeren

Vannacht is een transformator van 250 ton over de weg vervoerd naar het transformatorstation Zeijerveen in Assen. Om die transformator op het station te krijgen, is een vervoersmiddel ingezet dat in Nederland nog nooit eerder is gebruikt. Het gaat om een girder bridge trailer, die de transformator vlak over de grond kan slepen. De inzet van het bijzondere vervoermiddel was de enige manier om de transformator met een hoogte van ruim 4,5 meter onder het viaduct van de A28 te kunnen vervoeren. Het was passen en meten, maar de bijzondere klus is geklaard. Later deze week wordt in Zeijerveen een tweede transformator op dezelfde wijze vervoerd.

Leveringszekerheid en stiller

Een van de transformatoren gaat een bestaande transformator vervangen die aan het einde zijn de levensduur zit. Door de bestaande transformator te vervangen, wordt de leveringszekerheid van de elektriciteit veilig gesteld. Voordeel voor direct omwonenden is dat de nieuwe transformator minder geluid produceert dan de bestaande. De tweede transformator zou eigenlijk pas in het najaar vervoerd worden. Door de twee in een week te vervoeren, zorgen we voor minder overlast in de omgeving. Zo hoeft er nu maar een keer een overslagterrein te worden ingericht. 

Omgevingsvergunning voor twee transformatoren

Begin april heeft TenneT bij gemeente Assen de omgevingsvergunning aangevraagd voor twee transformatoren in een tijdelijke opstelling. De gemeente heeft de omgevingsvergunning inmiddels verleend. Op 25 mei wordt de vergunning gepubliceerd. Vanaf dan heeft u zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen.

Stiller

Eén nieuwe transformator zal de oude transformator (TR202) vervangen. De andere transformator wordt niet aangesloten en vormt zo nodig een back up voor de nieuwe tijdelijke transformator. De nieuwe transformator is stiller dan de huidige transformator. 

Al voor de zomer

Om te voorkomen dat er een calamiteit of uitval plaatsvindt, heeft TenneT de gemeente verzocht al voor de zomer van 2021 de oude transformator te vervangen. Dit vooruitlopend op de nog te doorlopen procedure van fase 2 uitbreiding transformatorstation Zeijerveen. Op deze manier blijft de elektriciteitslevering van Assen en de regio gewaarborgd.

De gemeente heeft besloten hieraan mee te werken. Bouwkundig gezien passen de plannen binnen het bestemmingsplan. De wijziging is milieuneutraal: het blijft binnen de geldende geluidsvoorschriften van de vergunning. Hierdoor is de gewone procedure van toepassing.

Bezwaartermijn

De gemeente Assen heeft op 11 mei de omgevingsvergunning verleend voor het vroegtijdig vervangen van de oude transformator. Op 25 mei vindt publicatie plaats in het gemeentekatern 'Berichten van de Brink' in de AsserCourant. Vanaf dat moment geldt er een bezwaartermijn van zes weken. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.assen.nl/bekendmakingen onder ‘omgevingsvergunningen’.

Meer informatie over geluid

Meer informatie

Bij hoogspanningsstations en/ of transformatorstations is soms geluid te horen in de omgeving. Op onze pagina over geluid vindt u meer informatie over geluid en uw omgeving.

Lees meer op onze pagina over geluid

Animatie over laagfrequent geluid

We maken onderscheid tussen het geluid van de transformatoren en het geluid van zogenaamde schakelvelden. Een schakelveld maakt een klik die af en toe te horen is. Soms is dat één keer per maand en sommige velden schakelen zelfs maar één keer per jaar. Het geluid van de transformatoren is te kenmerken als een laag, licht brommend geluid. We noemen dit ook wel laag frequent geluid (LFG). Deze animatie geeft meer informatie.

Meer informatie over netverzwaring en de Regionale Energiestrategie

Animatie Regionale Energiestrategie (RES)

Filmpje Netverzwaring

Downloads

Veelgestelde vragen tijdens het webinar juli 2020 (261 KB, pdf, 13-07-20)

Veelgestelde vragen tijdens het webinar juli 2020 Download Download
Nieuwsbrief Assen Zeijerveen - augustus 2020 (2 MB, pdf, 28-09-20)

Nieuwsbrief Assen Zeijerveen - augustus 2020 Download Download
Nieuwsbrief Assen Zeijerveen - mei 2020 (1 MB, pdf, 18-05-20)

Nieuwsbrief Assen Zeijerveen - mei 2020 Download Download
Presentatie webinar uitbreiding Zeijerveen (3 MB, pdf, 12-06-20)

Presentatie webinar uitbreiding Zeijerveen Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Hoogspanningslijnen (782 KB, pdf, 31-03-17)

Een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt niet zomaar aangelegd. Deze folder schetst het bouwproces zoals TenneT dat hanteert bij de aanleg van nieuwe lijnen.

Hoogspanningslijnen Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Veelgestelde vragen

Wat gaat er gebeuren op station Zeijerveen?

TenneT en Enexis passen het transformatorstation Zeijerveen, aan de Asserwijk in Assen, aan om het klaar te maken voor de toekomst. We maken het station uit 1966 geschikt om meer elektriciteit (vermogen) te kunnen doorschakelen. En om nieuwe duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk te maken. Denk aan windenergie, zonneparken en zonnepanelen op daken.

Waarom is dit nodig?

Transformatorstation Zeijerveen is een belangrijke schakel in het landelijk elektriciteitsnet en zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio. De huidige capaciteit van Zeijerveen is onvoldoende om alle duurzame initiatieven nu en de komende jaren in de omgeving mogelijk te maken. Daarom moeten we dit station aanpassen.

Waarom breiden Enexis Netbeheer en Tennet station Zeijerveen uit?

Zoals gezegd, Zeijerveen is een belangrijke schakel in ons landelijk elektriciteitsnet. Het is een van de weinige stations in deze regio waarmee we de koppeling met de zogenaamde energiesnelweg kunnen maken (aansluiten op 220kV verbinding). En dus ons net kunnen versterken. Bekijk ook de animatie over de uitleg van de netversterking. 

Hoe ziet de planning en fasering eruit?

De aanpassing en uitbreiding van station Zeijerveen is opgeknipt in een aantal fases. Hieronder geven we de fasering weer in een globale planning.

 • Juni 2020 - Communicatie met omwonenden; we nemen de omgeving mee met een uitgebreide nieuwsbrief, een online bijeenkomst, we voeren gespreken met direct omwonenden en we onderzoeken de mogelijkheden voor fysieke informatiemarkten in coronatijd.

 •  Tweede helft 2020 - Voorbereidingen en aanvragen van diverse vergunningen

 • 2021 - Start werkzaamheden fase 1:

  Aanleggen transformatorveld, plaatsen bliksempieken door TenneT en het plaatsen van twee transformatoren en een E-house door Enexis Netbeheer. (afbeelding fase 1)

 • 2022-2023 - Uitvoeren werkzaamheden van fase 2:

  TenneT verwijdert een oude koppeltransformator en plaatst drie nieuwe transformatoren met meer vermogen. In deze fase realiseert TenneT een transformatorveld en wordt het huidige transformatorveld aangepast. Enexis Netbeheer plaatst drie transformatoren en twee E-houses. (afbeelding fase 2)

   Fase 3 Het is de bedoeling dat in fase 3 aan de achterzijde van het station wordt uitgebreid. In hoeverre dat nodig is, is afhankelijk van de benodigde capaciteit. Dat is nog onduidelijk en daarom kunnen we niet precies aangeven wat we in deze fase wel of niet realiseren. Daarover wordt u verderop in het traject verder geïnformeerd. Dat doen we bij voorkeur met een inloopavond en met een uitgebreide nieuwsbrief.
Wanneer krijgen wij als omwonenden de plannen te zien?

U kunt op woensdag 3 juni deelnemen aan een webinar, een online bijeenkomst. Dan presenteren Enexis Netbeheer en TenneT de plannen voor Zeijerveen. Omdat er door corona helaas geen grootschalige bijeenkomsten mogelijk zijn, bieden we dit digtiale alternatief. Tijdens de online bijeenkomst presenteren we de plannen voor fase 1 en 2. U kunt van te voren uw vragen mailen of tijdens het webinar uw vraag stellen. Omdat onze voorkeur uitgaat naar persoonlijk contact, onderzoeken we de mogelijkheden een tweetal kleinere informatiemarkten te organiseren. Zodat we u kunnen ontmoeten en we u persoonlijk te woord kunnen staan. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, informeren wij u daarover. Daarna vraagt Enexis Netbeheer definitief de vergunning aan voor de 1e fase. 

Hoe worden we meegenomen in de plannen?

TenneT en Enexis Netbeheer hechten veel waarde aan een goede relatie met de omgeving. Met informatiebijeenkomsten (fysiek of online), een projectwebsite, persoonlijke gesprekken en nieuwsbrieven willen we u betrekken bij en informeren over de plannen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een telefonisch spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen. Tot die tijd kunt u gerust uw vragen stellen via de mail: projectcommunicatie@tennet.eu of bellen met 088 857 22 90.

Zijn er voor deze werkzaamheden vergunningen nodig?

Ja. Naar verwachting vraagt Enexis, ook namens Tennet, eind juni een omgevingsvergunning aan voor fase 1 van de aanpassingen voor transformatorstation Zeijerveen. Een onderdeel van de omgevingsvergunning is een afwijking van het geldende bestemmingsplan. De aanvraag voor afwijking van bestemmingsplan is nodig in verband met de bouwhoogte van de bliksempieken. Die is hoger dan het bestemmingsplan nu toelaat. De overige aanpassingen in fase 1 passen binnen het huidige bestemmingsplan.  

Wanneer ligt de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de 1e fase ter inzage?

Naar verwachting gaat de formele procedure na de zomervakantie van start. Als de omgevingsvergunning is aangevraagd, publiceert de gemeente deze in de Staatscourant en in de Asser Courant, rubriek Berichten van de Brink. Het ontwerpbesluit ligt de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis in Assen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze zes weken kunt u een reactie geven door een zienswijze in te dienen. De ingebrachte zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders vervolgens mee in haar besluitvorming voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Wij adviseren u om de berichtgeving in de Asser Courant in de gaten te houden voor de start van de inzagetermijn. Daarnaast kunt u op de projectsite van TenneT en Enexis ook actuele informatie vinden. 

Kan ik de onderzoeksrapporten over bijvoorbeeld geluid inzien?

Bij de vergunningaanvraag kunt u ook de onderzoeksrapporten over geluid en elektromagnetische velden inzien. De vergunningaanvraag en de onderzoeksrapporten liggen na publicatie ter inzage in het stadhuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Hoe zit het met het geluid van een transformatorstation?

Een hoogspanningsstation produceert geluid. Net als nu, voldoen we ook na uitbreiding van het transformatorstation aan de geluidgrenswaarden en blijven we binnen de wettelijke normen. We verwijderen een oude transformator. We plaatsen nieuwe, zwaardere transformatoren (met meer vermogen) met geluidsarme ventilatoren erbij. Omdat er transformatoren bijkomen, nemen we extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de totale geluidsproductie binnen de wettelijke grenswaarden blijft. Rond de nieuwe transformatoren plaatsen we U-vormige wanden. Dit doen we om geluiduitstraling tegen te gaan. Op de pagina geluid, kunt u de animatie over geluid bekijken. 

Hoe zit het met elektromagnetische velden?

Om ongerustheid bij omwonenden weg te nemen, onderzoekt een onafhankelijk onderzoeksbureau nog welk effect de aanpassing van het transformatorstation heeft op de magneetveldcontour. Ondanks dat de resultaten van de onderzoeken op dit moment nog niet bekend zijn, zal de uitbreiding waarschijnlijk niet leiden tot extra (langdurige) blootstelling aan elektromagnetische straling voor de omgeving. We hebben diverse brochures waarin u informatie vindt over wonen nabij hoogspanning. Op de projectsite kunt u ze downloaden.

Wat is een (koppel)transformator?

Een transformator, ook wel trafo genoemd, vormt het hart van een station. De trafo verhoogt of verlaagt de elektrische spanning (zorgt voor de koppeling tussen de snelweg en de lokale wegen). De koppeltransformator van TenneT zet bij Zeijerveen 220.000 Volt om naar 110.000 Volt voor het energienet van Enexis. Een andere trafo van Enexis zet dan de 110.000 Volt om naar 20.000 Volt. Daarna wordt de spanning verder verlaagd zodat het geschikt is om thuis te gebruiken. In onze brochure hoogspanningsstation kunt u meer uitleg vinden over een hoogspanningsstation. 

Wat is een E-House?

Een E-house is een soort van verplaatsbare, mega meterkast. Dit is een nieuwe ontwikkeling waarmee Enexis Netbeheer de netcapaciteit in het noorden van Nederland versneld kan uitbreiden. Zo’n E-house is heel geschikt om het hoogspanningsnet (snelwegen) van TenneT te verbinden met het middenspanningsnet (lokale wegen) van Enexis Netbeheer.

Wat merken we van de werkzaamheden tijdens de uitvoering?

Tijdens de bouw kunt u als omwonende tijdelijk hinder en overlast ervaren. Bijvoorbeeld door vrachtverkeer voor de aanvoer van materialen en werkzaamheden. Samen met de aannemer treffen we maatregelen om de hinder voor omwonenden tot een minimum te beperken. Zodra de vergunning is verleend en er een aannemer is gekozen voor de uitvoering, kunnen we hierover meer vertellen.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Enexis en TenneT zijn gestart met de voorbereidingen. Het is de bedoeling om dit jaar (2020) de vergunning aan te vragen en in 2021 de eerste werkzaamheden te starten. We realiseren fase 1 en 2 in 2022 en 2023. Bij de planning en fasering (zie bovenaan de pagina) krijgt u een beeld hoe lang we met de werkzaamheden per fase bezig zijn. 

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Als u vragen heeft, kunt u op werkdagen altijd bij ons terecht. Neem gerust contact met ons op via de mail of telefoon. Tel. 088 857 22 90 of per e-mail: projectcommunicatie@tennet.eu.

ContactSandra van Vreeswijk

Woordvoerder project