Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Wijster

In 2010 heeft de gemeente Midden-Drenthe een vergunning afgegeven voor een tijdelijk 110 kV -hoogspanningsstation nabij Wijster. Deze vergunning heeft een looptijd tot eind 2019. TenneT bouwt nu een nieuw permanent hoogspanningsstation. Voorjaar 2019 is het station klaar om in bedrijf te gaan. Vervolgens breekt TenneT het tijdelijke (en dan overbodige) station af.

Waarom

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit is in 2010 de 220 kV-verbinding tussen Zwolle Hessenweg en Vierverlaten opgewaardeerd. Ter hoogte van Wijster op het industrieterrein ETP is toen een tijdelijk hoogspanningsstation neergezet om tijdig een opwekeenheid van vuilverbrandingsinstallatie Attero aan te kunnen sluiten. Nu bouwt TenneT een nieuw permanent hoogspanningsstation.

Wat

Tot en met mei 2019 staan de volgende werkzaamheden gepland:

 • Graafwerkzaamheden
 • Aanvoer van materialen
 • Heiwerkzaamheden voor het CDG (Centraal Dienstengebouw)
 • Aanbrengen prefab fundaties
 • Montage staalconstructies
 • Plaatsen van het CDG
 • Montage van de (besturings)installaties
 • Sloop- en afvoerwerkzaamheden

Wanneer

 • September 2018: bouwrijp maken
 • Oktober 2018: heiwerkzaamheden
 • November 2018: plaatsen CDG
 • Februari 2019: oplevering nieuwe station
 • Maart 2019: leggen kabels en testfase
 • April 2019: omzwaaien en ingebruikname station
 • Mei 2019: sloop oude station

Nieuws

April 2019 - Het hoogspanningsstation in Wijster is bijna klaar voor ingebruikname. De bouw is voorspoedig verlopen. De mantelbuizen zijn met een raketboring onder de weg door geslagen. De voorbereidingen voor de het 'omzwaaien' van de kabels van het oude naar het nieuwe station zijn in volle gang. Deze maand kan afvalverwerker Atterro aangesloten worden op het station. In mei wordt het oude station gesloopt.

Netkaart station Wijster

Downloads

Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Locatie van dit project