Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Veenoord-Boerdijk

TenneT en Enexis Netbeheer willen een hoogspanningsstation bouwen ten noorden van de afrit Veenoord van de A37 (Boerdijk, gemeente Emmen op de grens gemeente Coevorden). Dit is nodig voor een betere aan- en afvoer van elektriciteit in deze regio. TenneT en Enexis Netbeheer streven ernaar het nieuwe station in 2026 in gebruik te nemen.

Waarom

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen sluiten op ons netwerk. En ook om de groeiende vraag naar elektriciteit door onder meer 'van het aardgas af' en elektrisch vervoer. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.

Wat

TenneT en Enexis Netbeheer gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen ten noorden van de afrit Veenoord van de A37. Het hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij de netbeheerders verspreid over Drenthe en Groningen enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

De projectatlas geeft een impressie van het hoogspanningsstation. Zie  https://ten.projectatlas.app/hs-veenoord

Wanneer

 • Voorbereiding en planvorming 2021-2022
 • Bouw  2023-2025
 • Ingebruikname 2026

Nieuws

Antwoord op gestelde vragen tijdens de online informatiebijeenkomst nu beschikbaar

9 maart 2021 - Tijdens de informatiebijeenkomst van 2 maart jl. zijn er diverse vragen aan ons gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn beschikbaar. Klik hier om de gestelde vragen en antwoorden te lezen.

Informatiebijeenkomst over nieuw hoogspanningsstation Veenoord

Tennet en Enexis Netbeheer zijn van plan een nieuw hoogspanningsstation te bouwen aan de A37 bij afrit Veenoord. Samen met de gemeente Emmen zijn de omwonenden en andere belanghebbenden daarover geïnformeerd op 2 maart tijdens een online informatiebijeenkomst. Er is onder meer uitgelegd waarom het hoogspanningsstation nodig is, wat dit voor omwonenden betekent en hoe zij mee kunnen denken over de landschappelijke inpassing van het station. Zo'n 45 mensen waren online aanwezig bij de bijeenkomst en er zijn veel vragen gesteld.

Alle vragen komen, met de antwoorden, op www.tennet.eu/veenoord te staan. U kunt daar nu al de bijeenkomst terugkijken en ook de afbeeldingen die we tijdens de bijeenkomst lieten zien.

Netversterking Noordoost-Nederland
Het hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland. TenneT en Enexis Netbeheer gaan hiervoor, verspreid over Drenthe en Groningen, enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

De uitzending van de informatiebijeenkomst nog eens terugkijken

Powerpoint van de informatiebijeenkomst

Presentatie van de informatiebijeenkomst 2 maart 2021 (20 MB, ppsx, 04-03-21)

Presentatie van de informatiebijeenkomst 2 maart 2021 Download Download
PDF versie van de presentatie online bijeenkomst 2 maart 2021 (4 MB, pdf, 04-03-21)

PDF versie van de presentatie online bijeenkomst 2 maart 2021 Download Download

Link online informatiebijeenkomst 2 maart

Vanavond van 19.00 tot 20.00 uur vindt de online informatiebijeenkomst plaats over het nieuwe hoogspanningsstation dat langs de A37 bij afrit Veenoord komt. 

U kunt de bijeenkomst bijwonen via deze link

Tijdens de online bijeenkomst informeren we u over het nieuwe hoogspanningsstation dat we vanaf 2022, samen met Enexis Netbeheer, gaan bouwen bij Veenoord. 

We behandelen onderstaande onderwerpen en tussendoor beantwoorden we uw vragen, die u via mail of chat (op Youtube tijdens bijeenkomst) stelt.

 • Voorstellen TenneT en Enexis Netbeheer.
 • Hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk (ontwerp, locatie, landschappelijke inpassing.
 • De netversterking in Groningen en Drenthe.
 • Fasering en planning.
 • Procedure bestemmingsplan.

De sprekers zijn: 

 • Annemiek Berends, projectleider TenneT.
 • Jan Willem Hoezen, omgevingsmanager TenneT.
 • Bas Koekkoek, projectleider Enexis Netbeheer.
 • Arjan Veldthuis, projectmanager gemeente Emmen. 

 

Graag tot vanavond! 

Luchtfoto locatie hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Station Veenoord - Boerdijk wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Eerder verschenen nieuwsbrieven

ContactEefje Van Gorp

Media Relations