Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Tilburg

TenneT werkt samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Het station voorkomt knelpunten in de energielevering voor de regio en sluit later de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg aan op de landelijke 380 kV-ring.

Waarom

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast werkt TenneT in het project Zuid-West 380 kV Oost aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt ruimte om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring.

Wat

Het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bouwen we op locatie Spinder, ten noorden van Tilburg. Het station bevat 3 transformatoren en 1 reserveveld voor een vierde transformator. We bouwen 4 nieuwe vakwerkmasten om het station aan te sluiten op de bestaande 380 kV-verbinding. Daarnaast komt er een ondergrondse 150 kV-kabel vanaf het nieuwe station naar het bestaande 150 kV-station Tilburg-Noord. Hiermee wordt de koppeling van het 380 kV-net met het 150 kV-net gerealiseerd. Het station komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver (waterberging) van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden verplaatst.  

Wanneer

  • Voorjaar 2021: Besluit over verplaatsing effluentvijver
  • Medio 2021: Start procedure inpassingsplan (IP). Mogelijkheden voor zienswijzen en beroep
  • 1e kwartaal 2022: Inpassingsplan definitief
  • Najaar 2022: Start bouw nieuwe hoogspanningsstation
  • Medio 2025: Hoogspanningsstation gereed

Projectatlas

Bekijk het nieuwe hoogspanningsstation

Voor iedereen die wil weten hoe het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation bij Tilburg er uit komt te zien, is er een virtuele projectatlas van het project. De projectatlas neemt u letterlijk in vogelvlucht mee van de huidige - naar de nieuwe situatie. Het geeft een goed beeld van hoe het hoogspanningsstation er uit komt te zien en hoe de bestaande hoogspanningsverbinding  op het station wordt aangesloten. Daarnaast is het tracé van de ondergrondse 150 kV-kabel naar het nabijgelegen hoogspanningsstation Tilburg-Noord te zien op de kaart. Via de vraag en antwoord-module kunt u een vraag, zorg of suggestie achterlaten. Reacties worden altijd binnen enkele dagen beantwoord.

Bekijk het hoogspanningsstation in de projectatlas!

Nieuws

Procedure hoogspanningsstation Tilburg start later

Om de bouw van het nieuwe hoogspanningsstation mogelijk te maken, wordt een inpassingsplan geschreven. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op rijksniveau. Dit komt ter inzage te liggen voor inspraak, samen met de ontwerp-vergunningen. In eerdere communicatie is aangegeven dat deze procedure in december 2020 start. Dit wordt opgeschoven naar medio 2021. Uit berekeningen van de stikstofdepositie bleek dat er nog aanpassingen nodig waren in de uitvoeringsaanpak van het project. Deze aanpassingen zijn opnieuw doorgerekend, waarmee wij nu het project kunnen vervolgen. Naar verwachting vindt de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen nog voor de zomer van 2021 plaats. De terinzagelegging wordt tijdig aangekondigd in bewonersbrieven, huis-aan-huis bladen, op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en op de projectwebsite van TenneT.

Verplaatsen effluentvijver

Het nieuwe hoogspanningsstation komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver vangt het gezuiverde water tijdelijk op, zodat het geleidelijk kan worden afgevoerd in het watersysteem van het Noorderbos. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden aangepast. De aangepaste effluentvijver is gepland aan weerszijden van de N261, tussen de Bos en Beemdweg en de Stokhasseltlaan. TenneT werkt momenteel samen met Waterschap de Dommel, Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en Natuurmonumenten aan de planuitwerking. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we de uitgewerkte plannen met u te kunnen delen. Vervolgens worden hiervoor de benodigde vergunningen in procedure gebracht, waarop tevens inspraak mogelijk is.

Aparte procedure voor hoogspanningsstation Tilburg

Juni 2020 - TenneT gaat een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bouwen ten noorden van Tilburg, op locatie De Spinder. Er is besloten om voor de bouw van het station een aparte procedure onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) te doorlopen. Eerder was de realisatie van het station onderdeel van het project Zuidwest 380 kV Oost. Eind 2020 komen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen ter inzage te liggen. We verwachten dat de bouw eind 2021 kan starten. In 2025 moet het nieuwe 380 kV-station klaar zijn.

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast werkt TenneT in het project Zuid-West 380 kV Oost aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Deze verbinding transporteert elektriciteit vanaf de productielocaties in Zeeland en op zee, en is nodig om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt ruimte om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring.

Het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bouwen we op locatie Spinder, ten noorden van Tilburg. Vanaf het station komt een ondergrondse 150 kV-kabel naar het bestaande hoogspanningsstation Tilburg-Noord. Het nieuwe station komt gedeeltelijk op de plek waar nu de effluentvijver (waterberging) van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver wordt gedeeltelijk verplaatst naar de oostzijde van de N261, op een deel van de voormalige vloeivelden. Om deze waterberging op de voormalige vloeivelden mogelijk te maken, worden door het waterschap na de zomer aparte procedures doorlopen. De waterberging is gereed voordat wordt gestart met de bouw van het hoogspanningsstation. Het hoogspanningsstation valt in het plangebied van het regionale initiatief ‘Landschapspark Pauwels’: een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Verschillende overheden en partijen werken in het gebied intensief samen om alle ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en  meerwaarde te creëren voor het gebied.

In de loop van de zomer komt er een online projectatlas over het hoogspanningsstation Tilburg online. Hier vindt u een digitale kaart met een impressie van het station. U krijgt via de Projectatlas een goed beeld hoe het station eruit komt te zien, waar de ondergrondse 150 kV-kabel komt te liggen en hoe de bestaande 380 kV-verbinding wordt aangesloten op het station. U kunt daar op de kaart een reactie geven en ook de reacties van anderen bekijken. Zodra de projectatlas gereed is, melden we dat op deze website.

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen (4 MB, pdf, 01-10-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen Download Download
Schade- en vergoedingengids (Ondergronds 110-150 kV) (2 MB, pdf, 30-05-17)

Schade- en vergoedingengids (Ondergronds 110-150 kV) Download Download
Brochure 'Wat gebeurt er op mijn land?' (2 MB, pdf, 04-04-19)

Brochure 'Wat gebeurt er op mijn land?' Download Download

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Energieregio Zuid-Nederland (5 MB, pdf, 25-11-19)

Energieregio Zuid-Nederland Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het project? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Zuid-West 380 kV Oost. Hiervoor kun je je inschrijven via onderstaande link naar de website Zuid-West 380 kV Oost. 

Aanmelden nieuwsbrief

Bezoek de projectwebsite

Hier vind je meer informatie over dit project.

Lees meer