Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerder verschenen nieuws

Lees hier eerder verschenen nieuws over aanpassingen en uitbreiding van het 380 kV-gedeelte van hoogspanningsstation Meeden.

Informatieavond 19 november over bomen in Meeden

November 2019 - Het hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot in Meeden wordt versterkt om de levering van energie nu en in de toekomst te kunnen garanderen. Installaties worden aangepast en transformatoren worden geplaatst. Drie 380 kV-transformatoren worden op het station geplaatst. Voor het transformator-transport is het nodig dat een aantal bomen aan de Hereweg wordt gesnoeid, verplaatst of in een enkel geval gekapt. We doen dit met uiterste zorg en respect voor de omgeving en in overleg met de gemeente, inwoners en boom- en perceeleigenaren.

Informatieavond 19 november

Om alle inwoners te informeren over het advies van TenneT aan de gemeente over de ingreep per boom organiseert TenneT een informatiebijeenkomst op dinsdag 19 november van 20.00 tot 21.00 uur in Dorpshuis Meeden.

Waarom route via de Hereweg

In februari 2019 heeft TenneT de gemeente geïnformeerd over het transport. De gemeente wilde graag een studie naar alternatieve routes om een goede afweging te kunnen maken. TenneT heeft dit onderzoek afgelopen zomer opgeleverd. Dit onderzoek bevat drie opties: 1) een route via de Beneden Veensloot, 2) het doortrekken van de tijdelijke windmolen weg tot de Meenteweg en 3) via de Hereweg. Uit dit onderzoek bleek dat de Beneden Veensloot een dergelijk zwaar transport niet aankan. Het doortrekken van de tijdelijke weg tot de Meenteweg is ook geen optie in verband met de aanwezige gastransportleidingen die daar vlak onder de oppervlakte liggen. De route via de Hereweg bleek de meest geschikte route. Zowel de gemeente als TenneT realiseren zich dat de impact op het dorp wezenlijk is.

Kap- en snoeivergunning

TenneT maakt op dit moment afspraken met alle betrokken boomeigenaren aan de Hereweg. Ondertussen heeft de gemeente voor 32 van hun bomen een vergunning aangevraagd voor het kappen en snoeien. Het verwarrende is, dat deze vergunning, ook als het om snoeien gaat, een kapvergunning wordt genoemd. In ons advies aan de gemeente staat dat, op een uitzondering na, de meeste van de 32 gemeentelijke bomen worden gesnoeid. Tijdens de informatieavond vertellen we hier meer over. 

Wat gebeurt er met de bomen?

De meeste van de 32 gemeentelijke bomen worden gesnoeid. Deze blijven dus staan waar ze staan. Voor een paar van deze bomen onderzoeken we of (tijdelijk) verplaatsen naar een andere plek in het dorp mogelijk is. Hierbij zijn we ook afhankelijk van het advies van de aanwezige netbeheerders van de kabels en leidingen. In een enkel geval is snoei geen optie. Voor deze gemeentelijke bomen zijn we met de gemeente in overleg of het verplaatsen van de boom een optie is of dat kappen nodig is.
Voor een groepje bomen aan het begin van het dorp combineren we nut met noodzaak. Daar is het nodig om het aantal bomen uit te dunnen. Dit geeft de andere bomen meer ruimte en minder concurrentie om op die plek oud te worden.

Verder hoeft er geen enkele particuliere boom gekapt te worden voor het transport van de transformatoren. Voor deze bomen is slechts beperkte snoei nodig.

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op met rentmeester Lennart van Rees van Duvekot Rentmeesters. E-mail: L.vanrees(at)duvekotrentmeesters.nl, telefoon: 06 290 11 378.

Transport transformatoren TenneT door Meeden

Voor de uitbreiding van het 380 kV hoogspanningsstation in Meeden zijn drie nieuwe 380 kV transformatoren nodig ten behoeve van de stroomuitwisseling met Duitsland. Deze komen per schip aan bij de loswal aan het AG Wildervanckkanaal en moeten vervolgens via de Hereweg naar het hoogspanningsstation worden vervoerd. Althans dit is de conclusie die TenneT en transporteur Mammoet trekken uit het uitgevoerde onderzoek naar alternatieve routes in opdracht van de gemeente Midden-Groningen. 

Ook de alternatieve route, bovenlangs via windpark N33, is afgevallen vanwege technische, praktische en financiële gevolgen. Het  gewicht (460 ton), de afmetingen van de transformatoren (8.40 meter hoog, 5,80 meter breed) en de lengte van de dubbele dieplader (15,7 meter) maakt het transport ingewikkeld.

Al 50 jaar is het hoogspanningsstation in Meeden een belangrijke slagader in de (internationale) stroomvoorziening. TenneT is al geruime tijd in gesprek met de gemeente en haar inwoners over het voorgenomen transformatortransport. TenneT is zich bewust  van het sentiment in het dorp. Door de komst van het windpark N33 zijn de gemoederen niet hetzelfde als 12 jaar geleden, toen een vergelijkbaar transport ook via de Hereweg heeft plaatsgevonden. Maar ook zonder de komst van het windpark, moeten deze drie nieuwe 380 kV transformatoren bijgeplaatst worden.

Niet alleen het sentiment maakt het transport gevoelig. Langs de Hereweg staan grote bomen, veelal in particulier eigendom. Takken hangen over de weg en moeten gesnoeid worden. TenneT heeft Duvekot rentmeesters de opdracht gegeven om met betrokken boomeigenaren in gesprek te gaan. Samen met een boomexpert, een groenspecialist van de gemeente, Mammoet en de inwoners zelf wordt elke situatie afzonderlijk besproken, bekeken en opgemeten.

TenneT hoopt er snel met alle betrokkenen uit te zijn.

Zie ook het bericht van de gemeente Midden-Groningen: https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/transport-transformatoren-tennet-door-meeden

Veel aandacht voor transformatortransport tijdens inloopavond

Juli 2019 - Dinsdagavond 9 juli stonden medewerkers van TenneT, Gasunie, aannemers BAM en SC&M en transporteur Mammoet klaar om met inwoners van Meeden in gesprek te gaan. Er gebeurt momenteel veel op en rondom het hoogspanningsstation. Veel aandacht ging uit naar het transport van de 380 kV- transformatoren. De gemeente Midden-Groningen geeft vooralsnog geen vergunning af voor het exceptioneel transport en heeft ons verzocht alternatieve routes te verkennen. Net als 10 jaar geleden willen TenneT en transporteur Mammoet dit graag via de hoofdweg (Hereweg) van het dorp doen. Die is het meest geschikt voor dit zware transport qua gewicht en afmetingen (gewicht: 460 ton) en bijbehorende risico's onder en boven de grond. Een laatste alternatief, route via de bouwwegen van het nieuw aan te leggen windpark, wordt nu onderzocht. Mocht dit ook geen goed alternatief blijken,  moeten we verder in gesprek met de gemeente en haar inwoners. Na de zomer hopen we meer duidelijkheid te hebben. Alle inwoners in Meeden hebben een uitnodigingsbrief ontvangen en ongeveer 40 mensen hebben hier gehoor aan gegeven.

Informatiebijeenkomst in het Dorpshuis op 9 juli

Juni 2019 - Naast de uitbreiding van het 380 kV-gedeelte doet TenneT ook aanpassingen aan de 220- en 110 kV-stations. Ook start TenneT deze zomer met de aanleg van de 110 kV-kabel voor de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Wij willen u graag inzicht geven in de werkzaamheden, planning en toekomstige (transformator) transporten. Daarom nodigen we inwoners van Meeden uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 9 juli.

TenneT organiseert een inloopavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Dorpshuis Meeden aan de Tussen Baide Meulens 16. U kunt hier terecht voor informatie en antwoorden op uw vragen bij medewerkers van TenneT en aannemers.

Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan

Mei 2019 - Het ontwerp partiële herziening bestemmingsplan heeft tot 28 februari ter inzage gelegen bij de gemeente Midden-Groningen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Medio mei/juni wordt het bestemmingsplan vastgesteld.  

Veel transport met zand en repac

Maart 2019 - Vanaf april rijden vrachtwagens met bouwmaterialen bestemd voor het bouwrijp maken van het 380 kV- stationsgedeelte. In week 15 en 16 vinden de meeste transporten plaats. Dan rijden vrachtwagens af en aan met zand en repac (ondergrond voor tijdelijke werkwegen) naar het hoogspanningsstation. Om de dorpskern en haar inwoners zoveel mogelijk te ontzien, hebben wij voor dit intensieve transport een andere route gekozen. De zandwagens rijden in deze weken via Oude Pekela, Emergoweg, Hoofdweg, Herenweg, Wethouder L. Veenmanweg naar de Beneden Veensloot. Na deze weken neemt de intensiteit weer af. Inwoners van Meeden hebben hierover een brief ontvangen.

Verkeersveiligheid voorop!

Veilig werken en verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Aannemer SC&M voert hiervoor in samenspraak met uw gemeente de afgesproken werkzaamheden uit. Op de route worden verkeersbroden geplaatst en daar waar nodig zet aannemer SC&M verkeersregelaars in om de veiligheid van u als weggebruiker te garanderen. Daarnaast houden we rekening met scholen op de route en wordt er niet gereden tijdens schooltijden, het halen –en brengen, van de kinderen.

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Januari 2019 - De uitbreiding van het hoogspanningsstation vindt plaats op het terrein van TenneT. Het bestemmingsplan dient echter gedeeltelijk herzien te worden om een aantal werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ligt fysiek ter inzage op het gemeentehuis in Hoogezand en kunt u ook online raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan tot en met 28 februari 2019 een zienswijze indienen. Dit kan alleen schriftelijk of mondeling.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Midden-Groningen via telefoonnummer: (0598) 37 37 37 37.