Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Meeden

TenneT is verantwoordelijk voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening (hoogspanning) in Nederland en een deel van Duitsland. Hoogspanningsstation Meeden bestaat al 50 jaar en is een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in de regio, de rest van Nederland en stroomuitwisseling met Duitsland. Het hoogspanningsstation bestaat uit drie stations delen (380-, 220- en 110 kV). Door de toename van elektriciteit en veroudering van installaties zijn aanpassingen en een uitbreiding van het 380 kV-gedeelte noodzakelijk.

Waarom

De hoogspanningsverbinding Meeden-Diele (Duitsland) is aangesloten op het 380 kV- gedeelte van TenneT in  Meeden. Door de toename van elektriciteitstransport via deze interconnector (verbinding tussen twee nationale netten) zijn extra velden en drie nieuwe 380 kV- transformatoren nodig. Naast de uitbreiding worden door TenneT ook het 220-, en 110 kV- gedeelte aangepast en voorbereid op een grotere transportcapaciteit. Op het 110 kV-station wordt de stikstofinstallatie van de Gasunie in Zuidbroek met een 8,5 km lange ondergrondse kabel aangesloten.

Wat

Uitbreiding 380 kV-station: Extra velden zijn nodig voor het bijplaatsen van drie 380 kV- transformatoren. Hiervoor wordt het uitbreidingsterrein opgehoogd met zand. Naast aanpassingen aan de staalconstructies en installaties wordt ook het centraal dienstengebouw aangepast (CDG). Na de testfase kan het vernieuwde station in gebruik worden genomen. Naast de (wettelijke) natuurcompensatie heeft TenneT met aanwonenden aan de zuidoostzijde extra afspraken gemaakt. Zo wordt o.a. door de aanleg van een nieuwe houtwal het aanzicht van het vernieuwde 380 kV- station gedeeltelijk weggenomen. 

Aanpassingen 220 kV- station: Dit station wordt aangepast en oude componenten worden vervangen. Uiteindelijk moeten hier drie nieuwe 220 kV-transformatoren bijgeplaatst worden. De eerste staat in 2019 gepland.

Aanpassingen 110 kV- station: TenneT is verantwoordelijk voor de kabelaanleg van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Hiervoor worden twee nieuwe velden aangelegd en worden oude componenten vervangen.

Wanneer

Uitbreiding 380 kV- station
- 2e kwartaal 2019: Bouwrijp maken
- 3e kwartaal: Start (ver)bouw 380 kV transformatorstation
- 2e t/m 4e kwartaal 2019: Fundering aanbrengen
- 3e kwartaal 2019 - 2e kwartaal 2020: Transport transformatoren en aansluiten installaties
- 2e kwartaal 2020: Testperiode en ingebruikname
- 3e en 4e kwartaal 2020: Landschappelijke inpassing

Aanpassingen 220 kV- station
- 3e kwartaal 2019 t/m 1ste kwartaal 2020: Transport nieuwe 220 kV-transformator en aansluiten installaties
- 1ste t/m 4e kwartaal 2020: Vervangen oude componenten

Aanpassingen 110 kV-station
- 4e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020: Start aanleg 2 nieuwe velden
- 1ste t/m 4e kwartaal 2020: Vervangen oude componenten
- Zomer 2019 tot einde 2020: Aanleg 110 kV- kabel stikstofinstallatie Zuidbroek

Nieuws

Veel aandacht voor transformatortransport tijdens inloopavond

Juli 2019 - Dinsdagavond 9 juli stonden medewerkers van TenneT, Gasunie, aannemers BAM en SC&M en transporteur Mammoet klaar om met inwoners van Meeden in gesprek te gaan. Er gebeurt momenteel veel op en rondom het hoogspanningsstation. Veel aandacht ging uit naar het transport van de 380 kV- transformatoren. De gemeente Midden-Groningen geeft vooralsnog geen vergunning af voor het exceptioneel transport en heeft ons verzocht alternatieve routes te verkennen. Net als 10 jaar geleden willen TenneT en transporteur Mammoet dit graag via de hoofdweg (Hereweg) van het dorp doen. Die is het meest geschikt voor dit zware transport qua gewicht en afmetingen (gewicht: 460 ton) en bijbehorende risico's onder en boven de grond. Een laatste alternatief, route via de bouwwegen van het nieuw aan te leggen windpark, wordt nu onderzocht. Mocht dit ook geen goed alternatief blijken,  moeten we verder in gesprek met de gemeente en haar inwoners. Na de zomer hopen we meer duidelijkheid te hebben. Alle inwoners in Meeden hebben een uitnodigingsbrief ontvangen en ongeveer 40 mensen hebben hier gehoor aan gegeven.

Informatiebijeenkomst in het Dorpshuis op 9 juli

Juni 2019 - Naast de uitbreiding van het 380 kV-gedeelte doet TenneT ook aanpassingen aan de 220- en 110 kV-stations. Ook start TenneT deze zomer met de aanleg van de 110 kV-kabel voor de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Wij willen u graag inzicht geven in de werkzaamheden, planning en toekomstige (transformator) transporten. Daarom nodigen we inwoners van Meeden uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 9 juli.

TenneT organiseert een inloopavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Dorpshuis Meeden aan de Tussen Baide Meulens 16. U kunt hier terecht voor informatie en antwoorden op uw vragen bij medewerkers van TenneT en aannemers.

Lees eerder verschenen nieuws

Agenda TenneT projecten in de regio

Informatieavond 9 juli 2019

Je bent van harte welkom op de informatieavond op 9 juli.
Locatie: Dorpshuis Meeden van 19.00 - 21.00 uur 

Veel gestelde vragen

Als we vragen of klachten hebben waar kunnen we dan terecht?

U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar servicedesk(at)tennet.eu. Heeft u specifieke vragen over het indienen van een zienswijze of bezwaarschift, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Midden-Groningen, team Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (0598) 37 37 37 37.

Ervaren wij overlast van de werkzaamheden?

De aannemer en TenneT willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet helemaal te voorkomen. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd indien we overlast verwachten, bijvoorbeeld tijdens het aan- en afvoeren van zand, bouwmaterialen en transformatortransport.

Wat is een hoogspanningsstation?

Een hoogspanningsstation wordt ook wel ‘transformatorstation’ of ‘schakelstation’ genoemd. Alleen al in Nederland zijn er ruim 325 hoogspanningsstations. Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Zie ook de brochure hoogspanningsstations.

Landschappelijke inpassing Meeden

Download de pdf

Downloads

Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli (209 KB, pdf, 15-07-19)

Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

Locatie van dit project