Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Meeden

TenneT is verantwoordelijk voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening (hoogspanning) in Nederland en een deel van Duitsland. Hoogspanningsstation Meeden bestaat al 50 jaar en is een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in de regio, de rest van Nederland en stroomuitwisseling met Duitsland. Het hoogspanningsstation bestaat uit drie stations delen (380-, 220- en 110 kV). Door de toename van elektriciteit en veroudering van installaties zijn aanpassingen en een uitbreiding van het 380 kV-gedeelte noodzakelijk.

Waarom

De hoogspanningsverbinding Meeden-Diele (Duitsland) is aangesloten op het 380 kV- gedeelte van TenneT in  Meeden. Door de toename van elektriciteitstransport via deze interconnector (verbinding tussen twee nationale netten) zijn extra velden en drie nieuwe 380 kV- transformatoren nodig. Naast de uitbreiding worden door TenneT ook het 220-, en 110 kV- gedeelte aangepast en voorbereid op een grotere transportcapaciteit. Op het 110 kV-station wordt de stikstofinstallatie van de Gasunie in Zuidbroek met een 8,5 km lange ondergrondse kabel aangesloten.

Wat

Uitbreiding 380 kV-station: Extra velden zijn nodig voor het bijplaatsen van drie 380 kV- transformatoren. Hiervoor wordt het uitbreidingsterrein opgehoogd met zand. Naast aanpassingen aan de staalconstructies en installaties wordt ook het centraal dienstengebouw aangepast (CDG). Na de testfase kan het vernieuwde station in gebruik worden genomen. Naast de (wettelijke) natuurcompensatie heeft TenneT met aanwonenden aan de zuidoostzijde extra afspraken gemaakt. Zo wordt o.a. door de aanleg van een nieuwe houtwal het aanzicht van het vernieuwde 380 kV- station gedeeltelijk weggenomen. 

Aanpassingen 220 kV- station: Dit station wordt aangepast en oude componenten worden vervangen. Uiteindelijk moeten hier drie nieuwe 220 kV-transformatoren bijgeplaatst worden. De eerste staat in 2019 gepland.

Aanpassingen 110 kV- station: TenneT is verantwoordelijk voor de kabelaanleg van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Hiervoor worden twee nieuwe velden aangelegd en worden oude componenten vervangen.

Wanneer

Uitbreiding 380 kV- station
- 2e kwartaal 2019: Bouwrijp maken
- 3e kwartaal: Start (ver)bouw 380 kV transformatorstation
- 2e t/m 4e kwartaal 2019: Fundering aanbrengen
- 3e kwartaal 2019 - 2e kwartaal 2020: Transport transformatoren en aansluiten installaties
- 2e kwartaal 2020: Testperiode en ingebruikname
- 3e en 4e kwartaal 2020: Landschappelijke inpassing

Aanpassingen 220 kV- station
- 3e kwartaal 2019 t/m 1ste kwartaal 2020: Transport nieuwe 220 kV-transformator en aansluiten installaties
- 1ste t/m 4e kwartaal 2020: Vervangen oude componenten

Aanpassingen 110 kV-station
- 4e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020: Start aanleg 2 nieuwe velden
- 1ste t/m 4e kwartaal 2020: Vervangen oude componenten
- Zomer 2019 tot einde 2020: Aanleg 110 kV- kabel stikstofinstallatie Zuidbroek

Nieuws

Nieuwe 220 kV transformator in Meeden

De 220 kV transformator voor hoogspanningsstation Meeden (Groningen) is er. Samen met de gemeente Midden-Groningen zijn de voorbereidingen zorgvuldig afgestemd. Voor dit vervoer waren geen bijzondere maatregelen nodig. Vanuit Nijmegen is de transformator per vrachtwagen naar Meeden vervoerd. De rit verliep zoals verwacht zonder problemen. De nieuwe 220 kV transformator heeft een afmeting van 8,0 x 3,6 x 2,8 meter (lxbxh) en is een van de drie 220 kV transformatoren op het hoogspanningsstation in Meeden. Enexis gaat de transformator vanaf deze zomer gebruiken om de duurzaam opgewekte energie van de zonne- en windparken in Groningen door te zetten naar het netwerk van TenneT. TenneT vervoert de energie vervolgens over haar netwerk voor verder gebruik.

Veel gestelde vragen

Als we vragen of klachten hebben waar kunnen we dan terecht?

U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar servicedesk(at)tennet.eu. Heeft u specifieke vragen over het indienen van een zienswijze of bezwaarschift, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Midden-Groningen, team Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (0598) 37 37 37 37.

Ervaren wij overlast van de werkzaamheden?

De aannemer en TenneT willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet helemaal te voorkomen. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd indien we overlast verwachten, bijvoorbeeld tijdens het aan- en afvoeren van zand, bouwmaterialen en transformatortransport.

Er wordt gesproken over groot transport over de Hereweg, waarvoor het nodig is om bomen te snoeien. Om wat voor transport gaat het?

Het transport van deze drie 380 kV transformatoren is bijzonder door de grootte van de transformatoren. De afmetingen zijn 8,35 meter hoog, 5,80 meter breed en 25,70 meter lang.

Hoe informeert TenneT de inwoners van Meeden?

TenneT heeft huis-aan-huis eerder brieven verzonden over het transport. In juli kondigden wij in een brief de informatieavond van 3 juli in het Dorpshuis aan. Naar aanleiding van de publicatie van de gemeente over de kapvergunning en de vragen die wij daar over kregen, hebben wij een uitnodiging gestuurd voor de bijeenkomst van 19 november waar we transport en de kap- en snoeimaatregelen hebben toegelicht. Verder zijn met alle betrokken eigenaren persoonlijke gesprekken geweest om de invloed van het transport inzichtelijk te krijgen. 

Waarom gaat het transport over de Hereweg?

TenneT, transporteur Mammoet en de gemeente hebben vier mogelijke routes onderzocht en afgewogen. De transformatoren worden per schip aangevoerd. Daarom hebben we eerst de loskades in Veendam en Scheemda onderzocht. De kade in Scheemda blijkt niet geschikt, die in Veendam wel. 
Het alternatief om van Veendam via Pekela te rijden, viel af vanwege de te smalle wegen en een ongeschikt fundament (Beneden Veensloot). Verder liggen onder het wegdek hoofdtransport gasleidingen waardoor zware transformatortransport ongewenst zijn.
De noordelijke weg die voor het windpark is aangelegd, is nu niet geschikt voor dit soort transport. De weg is niet breed genoeg en verlenging is noodzakelijk tot de Meenteweg. Probleem is tevens de ligging van een breed hoofdkabel- en leidingentracé van Gasunie, vrij dicht onder de oppervlakte. De grond heeft hier beperkte draagkracht waardoor onaanvaardbare risico’s ontstaan als deze gepasseerd dient te worden.
De Hereweg in Meeden is de beste optie. De weg is sterk genoeg en over het algemeen breed genoeg. Onder de Hereweg is een Gasunietracé geboord. Dit ligt zo diep dat het transport er hier wel veilig overheen kan. In het verslag van de informatiebijeenkomst van 19 november, dat aan inwoners van Meeden is gestuurd, staat dat de gasleidingen 20 meter onder maaiveld liggen. Dit is niet het geval. Dit is ook niet meegenomen in de afweging om voor de Hereweg te kiezen.

Is het besluit voor kappen en snoeien al genomen?

De gemeente heeft een vergunning gepubliceerd voor het kappen en snoeien van de bomen. De vergunning maakt het mogelijk om de noodzakelijke maatregelen te nemen om het transport te kunnen uitvoeren. Het liefst doen wij dat in de winter, een periode waarin (nog) geen bladeren aan de bomen zitten. U kunt bezwaar maken bij de gemeente (nog tot 18 december 2019).

Heeft het transport invloed op huizen langs de route? Hoe gaat TenneT om met eventuele schade?

Het gekozen transportmiddel rijdt stapvoets over de route en veroorzaakt geen trillingen in de ondergrond die beschadigingen aan huizen veroorzaken. Mocht er schade zijn en het transport blijkt de oorzaak, dan vergoedt of herstelt TenneT de schade.

Verandert de vorm van de bomen door de snoei?

Ja, dat kan. Snoeien heeft altijd invloed op de vorm van een boom. In een aantal gevallen kan het gericht snoeien van een aantal takken gunstig zijn voor de boom (of omliggende bomen). In alle gevallen is in samenspraak met de gemeente en de boomchirurg vastgesteld dat snoei van de boom geen impact heeft op de vitaliteit van boom.

Wat gebeurt er met de twee lindes ter hoogte van Hereweg 25?

We hebben onderzocht of (tijdelijk) verplaatsen van de lindes mogelijk was. Dit is gedaan door een boomchirurg. Ook hebben we onderzocht in hoeverre we rekening moeten houden met de aanwezige gas-, stroom- en waterleidingen die daar onder de grond aanwezig zijn.
Het resultaat van dit onderzoek is de lindes een verplaatsing hoogstwaarschijnlijk niet overleven. Daarbij is de ruimte tot de leidingen te beperkt is om de lindes te verplaatsen.

Hoe zit het met het rijtje lindebomen ter hoogte van Hereweg 270 waar rond de realisatie van de MFA (multifunctionele accommodatie) discussie was?

Deze lindes blijven staan. Wel worden ze gesnoeid. Alternatief voor snoei hier is het fors snoeien van de rode beuk aan de andere zijde van de weg. Wij hebben voorkeur voor het snoeien van de lindes zodat zowel de beuk als de lindes blijven bestaan. Het snoeien van de lindes geeft de mogelijkheid om een dubbele top te verwijderen. Die heeft nu het risico om in de toekomst uit te scheuren als gevolg van wind waarbij de boom waarschijnlijk verloren zou gaan. Een ingreep nu maakt de beuk levensbestendig

Landschappelijke inpassing Meeden

Downloads

Informatieavond bomenkap en snoei (3 MB, pdf, 29-11-19)

Informatieavond bomenkap en snoei Download Download
Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli (209 KB, pdf, 15-07-19)

Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Contact

Locatie van dit project