Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Meeden

TenneT is verantwoordelijk voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening (hoogspanning) in Nederland en een deel van Duitsland. Hoogspanningsstation Meeden bestaat al 50 jaar en is een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in de regio, de rest van Nederland en stroomuitwisseling met Duitsland. Het hoogspanningsstation bestaat uit drie stations delen (380-, 220- en 110 kV). Door de toename van elektriciteit en veroudering van installaties zijn aanpassingen en een uitbreiding van het 380 kV-gedeelte noodzakelijk.

Waarom

De hoogspanningsverbinding Meeden-Diele (Duitsland) is aangesloten op het 380 kV- gedeelte van TenneT in  Meeden. Door de toename van elektriciteitstransport via deze interconnector (verbinding tussen twee nationale netten) zijn extra velden en drie nieuwe 380 kV- transformatoren nodig. Naast de uitbreiding worden door TenneT ook het 220-, en 110 kV- gedeelte aangepast en voorbereid op een grotere transportcapaciteit. Op het 110 kV-station wordt de stikstofinstallatie van de Gasunie in Zuidbroek met een 8,5 km lange ondergrondse kabel aangesloten.

Wat

Uitbreiding 380 kV-station: Extra velden zijn nodig voor het bijplaatsen van drie 380 kV- transformatoren. Hiervoor wordt het uitbreidingsterrein opgehoogd met zand. Naast aanpassingen aan de staalconstructies en installaties wordt ook het centraal dienstengebouw aangepast (CDG). Na de testfase kan het vernieuwde station in gebruik worden genomen. Naast de (wettelijke) natuurcompensatie heeft TenneT met aanwonenden aan de zuidoostzijde extra afspraken gemaakt. Zo wordt o.a. door de aanleg van een nieuwe houtwal het aanzicht van het vernieuwde 380 kV- station gedeeltelijk weggenomen. 

Aanpassingen 220 kV- station: Dit station wordt aangepast en oude componenten worden vervangen. Uiteindelijk moeten hier drie nieuwe 220 kV-transformatoren bijgeplaatst worden. De eerste staat in 2019 gepland.

Aanpassingen 110 kV- station: TenneT is verantwoordelijk voor de kabelaanleg van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Hiervoor worden twee nieuwe velden aangelegd en worden oude componenten vervangen.

Wanneer

Uitbreiding 380 kV- station
- 2e kwartaal 2019: Bouwrijp maken
- 3e kwartaal: Start (ver)bouw 380 kV transformatorstation
- 2e t/m 4e kwartaal 2019: Fundering aanbrengen
- 3e kwartaal 2019 - 2e kwartaal 2020: Transport transformatoren en aansluiten installaties
- 2e kwartaal 2020: Testperiode en ingebruikname
- 3e en 4e kwartaal 2020: Landschappelijke inpassing

Aanpassingen 220 kV- station
- 3e kwartaal 2019 t/m 1ste kwartaal 2020: Transport nieuwe 220 kV-transformator en aansluiten installaties
- 1ste t/m 4e kwartaal 2020: Vervangen oude componenten

Aanpassingen 110 kV-station
- 4e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020: Start aanleg 2 nieuwe velden
- 1ste t/m 4e kwartaal 2020: Vervangen oude componenten
- Zomer 2019 tot einde 2020: Aanleg 110 kV- kabel stikstofinstallatie Zuidbroek

Nieuws

Transport transformatoren

Voor de uitbreiding van het 380 kV hoogspanningsstation in Meeden zijn drie nieuwe 380 kV transformatoren nodig ten behoeve van de stroomuitwisseling met Duitsland. Deze komen per schip aan bij de loswal aan het AG Wildervanckkanaal en moeten vervolgens via de Hereweg naar het hoogspanningsstation worden vervoerd. Althans dit is de conclusie die TenneT en transporteur Mammoet trekken uit het uitgevoerde onderzoek naar alternatieve routes in opdracht van de gemeente Midden-Groningen. 

Ook de alternatieve route, bovenlangs via windpark N33, is afgevallen vanwege technische, praktische en financiële gevolgen. Het  gewicht (460 ton), de afmetingen van de transformatoren (8.40 meter hoog, 5,80 meter breed) en de lengte van de dubbele dieplader (15,7 meter) maakt het transport ingewikkeld.

Al 50 jaar is het hoogspanningsstation in Meeden een belangrijke slagader in de (internationale) stroomvoorziening. TenneT is al geruime tijd in gesprek met de gemeente en haar inwoners over het voorgenomen transformatortransport. TenneT is zich bewust  van het sentiment in het dorp. Door de komst van het windpark N33 zijn de gemoederen niet hetzelfde als 12 jaar geleden, toen een vergelijkbaar transport ook via de Hereweg heeft plaatsgevonden. Maar ook zonder de komst van het windpark, moeten deze drie nieuwe 380 kV transformatoren bijgeplaatst worden.

Niet alleen het sentiment maakt het transport gevoelig. Langs de Hereweg staan grote bomen, veelal in particulier eigendom. Takken hangen over de weg en moeten gesnoeid worden. TenneT heeft Duvekot rentmeesters de opdracht gegeven om met betrokken boomeigenaren in gesprek te gaan. Samen met een boomexpert, een groenspecialist van de gemeente, Mammoet en de inwoners zelf wordt elke situatie afzonderlijk besproken, bekeken en opgemeten.

TenneT hoopt er snel met alle betrokkenen uit te zijn.

Zie ook het bericht van de gemeente Midden-Groningen: https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/transport-transformatoren-tennet-door-meeden

Agenda TenneT projecten in de regio

Informatieavond 9 juli 2019

Je bent van harte welkom op de informatieavond op 9 juli.
Locatie: Dorpshuis Meeden van 19.00 - 21.00 uur 

Veel gestelde vragen

Als we vragen of klachten hebben waar kunnen we dan terecht?

U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar servicedesk(at)tennet.eu. Heeft u specifieke vragen over het indienen van een zienswijze of bezwaarschift, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Midden-Groningen, team Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (0598) 37 37 37 37.

Ervaren wij overlast van de werkzaamheden?

De aannemer en TenneT willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet helemaal te voorkomen. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd indien we overlast verwachten, bijvoorbeeld tijdens het aan- en afvoeren van zand, bouwmaterialen en transformatortransport.

Wat is een hoogspanningsstation?

Een hoogspanningsstation wordt ook wel ‘transformatorstation’ of ‘schakelstation’ genoemd. Alleen al in Nederland zijn er ruim 325 hoogspanningsstations. Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Zie ook de brochure hoogspanningsstations.

Landschappelijke inpassing Meeden

Download de pdf

Downloads

Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli (209 KB, pdf, 15-07-19)

Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

Locatie van dit project