Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Meeden

TenneT verbouwt het 380 kV-hoogspanningsstation Meeden in de gemeente Midden-Groningen. Het station wordt klaargemaakt voor de toekomst. TenneT versterkt waar nodig het hoogspanningsnet. Het 380 kV- gedeelte van het hoogspanningsstation Meeden wordt uitgebreid met extra velden en nieuwe transformatoren.

Waarom

De uitbreiding is nodig om de toename van elektriciteitstransport mogelijk te maken. Daarom wordt in de nabije toekomst de verbinding van Meeden naar Diele (Duitsland) ook versterkt. Deze interconnector (verbinding tussen twee nationale netten) moet op termijn versterkt worden, zodat er meer elektriciteit van én naar Duitsland getransporteerd kan worden. 

Wat

Het station wordt uitgebreid en aangepast, o.a. door het plaatsen van drie nieuwe transformatoren. Eerst wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Het uitbreidingsterrein wordt opgehoogd met zand. Vervolgens vinden de volgende werkzaamheden plaats:

 • Het aanbrengen van de fundering
 • Transport en plaatsing van de transformatoren
 • Montage van de staalconstructies
 • Aan- en afvoer van (overige) materialen
 • Aanpassen van het centraal dienstengebouw (CDG)
 • Testfase en oplevering
 • Uitvoering landschappelijk inrichtingsplan

Wanneer

 • Tweede kwartaal 2019: Start (ver)bouw 380 kV transformatorstation
 • Tweede t/m vierde kwartaal 2019: Fundering aanbrengen
 • Derde kwartaal 2019 t/m derde kwartaal 2020: Aansluiten installaties en transformatoren 
 • Derde kwartaal 2020: Testperiode en ingebruikname
 • Derde/vierde kwartaal 2020: Landschappelijke inpassing

Nieuws

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Januari 2019: De uitbreiding van het hoogspanningsstation vindt plaats op het terrein van TenneT. Het bestemmingsplan dient echter gedeeltelijk herzien te worden om een aantal werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ligt fysiek ter inzage op het gemeentehuis in Hoogezand en kunt u ook online raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan tot en met 28 februari 2019 een zienswijze indienen. Dit kan alleen schriftelijk of mondeling. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Midden-Groningen via telefoonnummer: (0598) 37 37 37 37.

Veel gestelde vragen

Als we vragen of klachten hebben waar kunnen we dan terecht?

U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar servicedesk(at)tennet.eu. Heeft u specifieke vragen over het indienen van een zienswijze of bezwaarschift, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Midden-Groningen, team Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (0598) 37 37 37 37.

Ervaren wij overlast van de werkzaamheden?

De aannemer en TenneT willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet helemaal te voorkomen. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd indien we overlast verwachten, bijvoorbeeld tijdens het aan- en afvoeren van zand, bouwmaterialen en transformatortransport.

Wat is een hoogspanningsstation?

Een hoogspanningsstation wordt ook wel ‘transformatorstation’ of ‘schakelstation’ genoemd. Alleen al in Nederland zijn er ruim 325 hoogspanningsstations. Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Zie ook de brochure hoogspanningsstations.

Downloads

Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

Locatie van dit project