Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Meeden

TenneT is verantwoordelijk voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening (hoogspanning) in Nederland en een deel van Duitsland. Hoogspanningsstation Meeden bestaat al 50 jaar en is een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in de regio, de rest van Nederland en stroomuitwisseling met Duitsland. Het hoogspanningsstation bestaat uit drie stations delen (380-, 220- en 110 kV). Door de toename van elektriciteit en veroudering van installaties zijn aanpassingen en een uitbreiding van het 380 kV-gedeelte noodzakelijk.

Waarom

De hoogspanningsverbinding Meeden-Diele (Duitsland) is aangesloten op het 380 kV- gedeelte van TenneT in  Meeden. Door de toename van elektriciteitstransport via deze interconnector (verbinding tussen twee nationale netten) zijn extra velden en drie nieuwe 380 kV- transformatoren nodig. Naast de uitbreiding worden door TenneT ook het 220-, en 110 kV- gedeelte aangepast en voorbereid op een grotere transportcapaciteit. Op het 110 kV-station wordt de stikstofinstallatie van de Gasunie in Zuidbroek met een 8,5 km lange ondergrondse kabel aangesloten.

Wat

Uitbreiding 380 kV-station: Extra velden zijn nodig voor het bijplaatsen van drie 380 kV- transformatoren. Hiervoor wordt het uitbreidingsterrein opgehoogd met zand. Naast aanpassingen aan de staalconstructies en installaties wordt ook het centraal dienstengebouw aangepast (CDG). Na de testfase kan het vernieuwde station in gebruik worden genomen. Naast de (wettelijke) natuurcompensatie heeft TenneT met aanwonenden aan de zuidoostzijde extra afspraken gemaakt. Zo wordt o.a. door de aanleg van een nieuwe houtwal het aanzicht van het vernieuwde 380 kV- station gedeeltelijk weggenomen. 

Aanpassingen 220 kV- station: Dit station wordt aangepast en oude componenten worden vervangen. Uiteindelijk moeten hier drie nieuwe 220 kV-transformatoren bijgeplaatst worden. De eerste staat in 2019 gepland.

Aanpassingen 110 kV- station: TenneT is verantwoordelijk voor de kabelaanleg van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Hiervoor worden twee nieuwe velden aangelegd en worden oude componenten vervangen.

Wanneer

Uitbreiding 380 kV- station
- 2e kwartaal 2019: Bouwrijp maken
- 3e kwartaal: Start (ver)bouw 380 kV transformatorstation
- 2e t/m 4e kwartaal 2019: Fundering aanbrengen
- 3e kwartaal 2019 - 2e kwartaal 2020: Transport transformatoren en aansluiten installaties
- 2e kwartaal 2020: Testperiode en ingebruikname
- 3e en 4e kwartaal 2020: Landschappelijke inpassing

Aanpassingen 220 kV- station
- 3e kwartaal 2019 t/m 1ste kwartaal 2020: Transport nieuwe 220 kV-transformator en aansluiten installaties
- 1ste t/m 4e kwartaal 2020: Vervangen oude componenten

Aanpassingen 110 kV-station
- 4e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020: Start aanleg 2 nieuwe velden
- 1ste t/m 4e kwartaal 2020: Vervangen oude componenten
- Zomer 2019 tot einde 2020: Aanleg 110 kV- kabel stikstofinstallatie Zuidbroek

Nieuws

Geen transformatortransport meer over Hereweg Meeden

TenneT gebruikt toegangsweg windpark voor transformatortransporten

Op donderdagavond 21 oktober 2021, maandagavond 25 oktober 2021 en donderdagavond 28 oktober 2021 worden drie grote transformatoren van 365 ton per stuk per vrachtwagen vervoerd van de tijdelijke opslag in Veendam naar het transformatorstation bij Meeden. Dit gebeurt 's avonds en 's nachts, tussen 22:00 uur en 04:00 uur, via de tijdelijke weg  door het windpark.

Om meer elektriciteitstransportcapaciteit met Duitsland mogelijk te maken zijn drie nieuwe (380 kV) transformatoren noodzakelijk.  Het eerder geplande transformatortransport over de Hereweg door de dorpskern van Meeden bleek op veel bezwaren en verzet van aanwonenden te stuiten.

Vervoer transformatoren via tijdelijke weg windpark

Op verzoek van de omgeving en in overleg met de gemeente en met medewerking van de landeigenaren, maken TenneT en Enexis voor dergelijke grote transformatortransporten de komende jaren gebruik van een tijdelijke toegangsweg van de N33  door het windpark. Zo wordt overlast beperkt, hoeven deze grote transporten niet door het dorp over de Hereweg en is het niet nodig monumentale bomen aan de Hereweg te snoeien of te kappen. De gemeente heeft voor het gebruik van deze route, om het dorp Meeden, een tijdelijke ontheffing verleend. Deze route zal in de toekomst vaker  gebruikt worden voor volgende grote transformatortransporten. TenneT en Enexis verwachten de komende jaren nog meer transformatoren nodig te hebben voor de uitbreiding van de netcapaciteit en voor vervanging op het hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot bij Meeden.

Netversterking in Groningen en Drenthe

TenneT en Enexis Netbeheer investeren momenteel in de uitbreiding van netcapaciteit voor de energietransitie. Het hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot bij Meeden bestaat al 50 jaar en is een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in de regio, de rest van Nederland en de verbinding met Duitsland. TenneT en Enexis Netbeheer werken de komende jaren samen aan de uitbreiding en aanpassing van het hoogspanningsstation. Dit is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. De netbeheerders zijn of gaan ook bezig met capaciteitsuitbreiding op bestaande stations in Assen, Eemshaven, Delfzijl en Vierverlaten (Hoogkerk) en met het uitwerken van plannen om in 2025 nieuwe 380 kV/110 kV/20 kV hoogspanningsstations te realiseren in het zuiden van de provincie Groningen (op het bedrijvenpark Zuid-Groningen bij Ter Apelkanaal) en in het westen van Drenthe.

Downloads

Brief aan omwonenden over vervoer van drie nieuwe transformatoren (23 KB, pdf, 23-09-21)

Brief aan omwonenden over vervoer van drie nieuwe transformatoren Download Download
Informatieavond bomenkap en snoei (3 MB, pdf, 29-11-19)

Informatieavond bomenkap en snoei Download Download
Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli (209 KB, pdf, 15-07-19)

Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

ContactMatthijs Coops

Woordvoerder project