Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Maasbracht

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland aanpassingen en uitbreidingen plaats aan het elektriciteitsnet en hoogspanningsstations. Ook in Limburg wordt er gewerkt aan het net en de stations. Zo wordt het 380/150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht volledig vernieuwd.

Waarom

Het 380/150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht is gebouwd in 1967, als eerste fase van het 380 kV-hoogspanningsnet in Nederland. Dit hoogspanningsstation is verouderd en daarom is het nodig om maatregelen te treffen. Zo kan TenneT aan de elektriciteitsvraag in Limburg blijven voldoen.

Wat

In recente studies is onderzocht welke maatregelen geschikt zijn in de vorm van enkele alternatieven. Het gekozen alternatief is een volledige vernieuwing van het 380 kV-hoogspanningsstation Maasbracht op de huidige locatie. 

Wanneer

Ondergrondse kabel
- Eind 2020 / Q2 2021: Aanbestedingsprocedure (zoeken naar een aannemer)
- Q4 2021: Veldonderzoeken + Aanvraag vergunningen
- Q2 2022: Start aanleg kabel

150 kV station
- Q1 2021 – Q4 2021: Ontwerpen 5 nieuwe kabelvelden
- Q4 2021: Veldonderzoeken + Aanvraag vergunningen
- Q1 2022 – Q4 2022: Realiseren 5 150kV velden

380 kV station:
- 2020 / Q2 2021: Uitwerken / ontwerpen alternatieve oplossingen vernieuwd station
- Medio 2021: Definitief besluit ontwerp vernieuwd station

Nieuws

Hoe staat het met het project?

December 2020: In deze maand zijn omwonenden van project 'Uitbreiding hoogspanningsstation Maasbracht' op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. 

Lees hierover in deze brief.

Laatste stand van zaken project hoogspanningsstation Maasbracht

Maart 2020: Onlangs zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken voor het project hoogspanningsstation Maasbracht.

Wat is er de afgelopen maanden gedaan? En wat staat er te gebeuren de komende tijd voor het project? Lees het in deze brief.

 

Druk bezochte informatieavond station Maasbracht

Juni 2019 - Eind mei organiseerde TenneT voor belanghebbenden een informatieavond om o.a. de plannen van de werkzaamheden aan het hoogspanningsstation Maasbracht toe te lichten, de globale planning, de uitvoering en de eventuele transportroutes die in de toekomst gaan komen. De avond werd goed bezocht. Omwonenden, grondeigenaren en bedrijven konden met hun vragen terecht bij de TenneT specialisten. 

Agenda projecten in de regio

Op dit moment staat er niets gepland op de agenda.

Opgave TenneT in de energietransitie

Door een toenemende stroombehoefte en grote veranderingen in onze energievoorziening, raakt ons elektriciteitsnet steeds voller. Aanpassingen aan het net kosten veel tijd én we hebben een groot tekort aan technici. Dat betekent dat projecten soms vertragen of we moeten ze uitstellen: TenneT moet soms keuzes maken.

Meer informatie

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Overzicht 380 kV-hoogspanningsstation Maasbracht en 150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht

Animatiefilm Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact