Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerdere updates station De Weel

Station de Weel onder spanning

November 2019 - Op 29 november hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt: het nieuwe transformatorstation De Weel staat onder spanning!

De afgelopen maand is er druk getest of alles werkt zoals het moet.
Tevens is er ook een noodkabel aangelegd. Met de noodkabel is een veilige energielevering gewaarborgd,  tijdens het aansluiten van de nieuwe kabels.
Het station heeft de testen goed doorstaan en is nu klaar voor gebruik.

De komende weken worden de schakelvelden (te vergelijken met de stoppengroepen in de meterkast thuis)  verder aangesloten op het station en de transformatoren onder spanning gezet.

Voor het einde van het jaar is het station de Weel in gebruik en zorg het, samen met de nieuwe kabels, voor het transport van de elektriciteit in de kop van Noord Holland. Er ligt nog een grote noodkabel, die ervoor zorgt dat iedereen stroom blijft krijgen. Deze blijft ook nog tot half januari 2020 liggen.

Zaterdag 15 juni Dag van de Bouw: Open dag op station de Weel

Normaal gesproken zijn onze bouwterreinen niet toegankelijk voor publiek. Maar tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 15 juni maken TenneT en Liander graag een uitzondering en stellen zij het bouwterrein van De Weel open voor belangstellenden. Van 10.00 – 15.00 uur is iedereen van harte welkom bij de bouwkeet op het bouwterrein in 't Veld. Het adres is Priggeweg 4 , 't Veld, Noord-Holland.

Programma

Bezoekers kunnen mee doen aan een rondleiding op het bouwterrein. In de bouwkeet zie je uit welke onderdelen een elektriciteitsstation eigenlijk bestaat en kun je op de foto met veiligheidskleding aan. Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen ook op de foto en zelf elektriciteit maken of kleuren. Natuurlijk zorgen we ook voor een hapje en een drankje.

Hopelijk tot zaterdag 15 juni!

Start 'koppensnellen' (inkorten heipalen)

Maart 2019 - Na de heiwerkzaamheden in januari en februari, start de aannemer van TenneT op maandag 4 maart met het zogenaamde ‘koppensnellen’. Dit is een bewerking waarbij een stukje van de bovenzijde van de heipalen wordt verwijderd. Elke heipaal bestaat uit beton met staal erin, de zogenaamde stalen bewapeningsstaven, ook wel betonijzer genoemd.  Door het koppensnellen worden deze stalen bewapeningsstaven blootgelegd. Deze staven worden erna vervlochten met de wapeningsstaven van de constructie die erop komt. Zo staat het station straks stevig op de fundering vast.

Na verwachting duren de werkzaamheden van het 'koppensnellen' circa 3 weken. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De werkzaamheden zorgen mogelijk voor geluidshinder. De hinder zal niet continu zijn, maar wel regelmatig tussen deze tijden. Uiteraard proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip. De werkzaamheden zijn afhankelijk van (weers)omstandigheden, deze kunnen de planning beïnvloeden. Mochten de werkzaamheden langer duren dan maart 2019, dan informeren wij u tijdig hierover.

Start heiwerkzaamheden

Januari 2019 - Vanaf donderdag 17 januari gaat de aannemer van TenneT palen heien op het bouwterrein van transformatorstation ‘De Weel’. Naar verwachting duren deze heiwerkzaamheden maximaal 3 weken. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De heiwerkzaamheden zorgen mogelijk voor geluidshinder en trillingen. De hinder zal niet continu zijn, maar wel regelmatig tussen deze tijden. Uiteraard proberen wij de hinder tot een minimum te beperken, en vragen uw begrip hiervoor. De werkzaamheden zijn afhankelijk van (weers)omstandigheden, deze kunnen de planning beïnvloeden. Mochten de werkzaamheden langer duren dan medio februari 2019, dan informeren wij u hierover.

Start veiligheidscampagne bij nieuwe station de Weel

Bij TenneT staat bij elk project veiligheid op nummer één. Zo ook bij de aanleg van het nieuwe hoogspanningsstation de Weel in 't Veld. Elke dag zijn wij ons bewust van de risico’s die ons werk met zich meebrengt. Uitgangspunt is dat iedereen aan het eind van de dag weer veilig thuiskomt. Daarom starten wij de komende maanden een veiligheidscampagne in de omgeving van het nieuwe station en bij omliggende scholen. Op 31 oktober in alle vroegte trapten we de campagne af door het uitdelen van fietslampjes aan (brom)fietsers op de route. Op scholen en in supermarkten zijn posters opgehangen. Ook hebben we de omwonenden geïnformeerd per brief en besteden we aandacht aan veiligheid in onze nieuwsbrief die we eind november/begin december versturen. 

We starten in deze periode met de campagne omdat we de komende tijd grond en materialen af- en aanvoeren naar en van het nieuwe transformatorstation De Weel. Er rijden tot eind januari 2019 veel vrachtauto‘s heen en weer over de parallelweg en de Provincialeweg N241 tussen Verlaat en 't Veld/De Weel. Met de campagne willen we zo veel mogelijk mensen hierover informeren en hen meegeven hoe je het beste kunt reageren als je vlakbij een vrachtwagen fietst of brommert.

College van B&W Hollands Kroon akkoord met inpassingsplan station de Weel

December 2017: Dinsdag 19 december heeft het college van Holland Kroon het plan voor de landschappelijke inpassing van station de Weel goedgekeurd. Dit plan is samen met omwonenden en een landschapsarchitect tot stand gekomen. Hier vindt u het uitgebreide rapport en het beplantingsplan dat naar college is gegaan.