Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station de Weel

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit – onder andere voor duurzame energie – is het stroomnetwerk in Noord-Holland niet meer toereikend. Om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien, is een nieuw 150/20kV-transformatorstation nodig in de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard. Dit station is gepland halverwege de bestaande 150kV-hoogspanningsverbinding Anna Paulowna – Oterleek ter hoogte van 't Veld (gemeente Hollands Kroon). TenneT voert dit project samen met Liander uit.

Facts

Bouw

  • Nieuw 150/20kV-transformatorstation

Verkabeling

  • Kabeltracé station Middenmeer – de Weel

Update

College van B&W Hollands Kroon akkoord met inpassingsplan station de Weel

Dinsdag 19 december heeft het college van Holland Kroon het plan voor de landschappelijke inpassing van station de Weel goedgekeurd. Dit plan is samen met omwonenden en een landschapsarchitect tot stand gekomen. Hier vindt u het uitgebreide rapport en het beplantingsplan dat naar college is gegaan.

Over het project

Bij ’t Veld bouwen TenneT en Liander een nieuw transformatorstation. Het station bestaat uit twee transformatoren die de elektriciteit van 150kV naar 20 kV transformeert. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de bouw in volle gang. Eerst wordt het terrein vrij gemaakt worden voor de bouw. TenneT bouwt vervolgens twee portalen die de lijnen uit de bestaande hoogspanningsverbinding opvangen. Vanuit de portalen wordt de hoogspanningsverbinding vervolgens ondergronds weer verbonden. Daarna verwijdert TenneT de bestaande hoogspanningsmast en is het terrein beschikbaar voor de bouw van het station. 

In overleg met de omgeving is de landschappelijke inpassing van het station ontworpen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het station in volle gang. 

Planning

December 2017Aanleg van een bouwweg naar de stationslocatie (dit wordt later een permanente toegangsweg)
Januari t/m april 2018Bouw portalen aan weerszijden van het station
April 2018Sloop bestaande hoogspanningsmast
Juni 2018 – 2019Bouw 150/20kV-station
2019Landschappelijke inpassing
2019Bouw station gereed

Downloads

Factsheet (2 MB, pdf, 21-12-17)

Factsheet Download Download

Gerelateerde projecten

Kop van Noord-Holland

Om het bestaande energienetwerk in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid. De netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden. 

Lees meer