Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station de Weel

Het bestaande 50 kV-net van Liander in de kop van Noord-Holland is aan het einde van de technische levensduur. Ook is de capaciteit niet meer voldoende om toekomstige capaciteitsvragen op te lossen. Om dit knelpunt op te lossen komt er een nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation ter hoogte van ’t Veld (gemeente Hollands Kroon), halverwege het tracé van de bestaande hoogspanningsverbinding. Project de Weel is een gezamenlijk project van TenneT en Liander.

Waarom

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit is het stroomnetwerk in Noord-Holland niet meer toereikend. Om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien is een nieuw 150/20kV-transformatorstation nodig in de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard. Dit station is gepland halverwege de bestaande 150kV-hoogspanningsverbinding Anna Paulowna – Oterleek.

Wat

Tot en met april 2019 staan de volgende werkzaamheden gepland:

 • Graafwerkzaamheden
 • Aan- en afvoeren van materialen
 • Heiwerkzaamheden
 • Aanbrengen fundering

Wanneer

  • Augustus 2018 – maart 2019: Bouw 20/150kV transformatorstation de Weel
  • April – augustus 2019: Aansluiten installaties en transformatoren
  • Augustus – november 2019: Testperiode en ingebruikname station
  • Oktober 2019 – maart 2020: Landschappelijke inpassing

Projectupdates

4 maart: Start 'koppensnellen' (inkorten heipalen)
Na de heiwerkzaamheden in januari en februari, start de aannemer van TenneT op maandag 4 maart met het zogenaamde ‘koppensnellen’. Dit is een bewerking waarbij een stukje van de bovenzijde van de heipalen wordt verwijderd. Elke heipaal bestaat uit beton met staal erin, de zogenaamde stalen bewapeningsstaven, ook wel betonijzer genoemd.  Door het koppensnellen worden deze stalen bewapeningsstaven blootgelegd. Deze staven worden erna vervlochten met de wapeningsstaven van de constructie die erop komt. Zo staat het station straks stevig op de fundering vast.

Na verwachting duren de werkzaamheden van het 'koppensnellen' circa 3 weken. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De werkzaamheden zorgen mogelijk voor geluidshinder. De hinder zal niet continu zijn, maar wel regelmatig tussen deze tijden. Uiteraard proberen wij de hinder tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip. De werkzaamheden zijn afhankelijk van (weers)omstandigheden, deze kunnen de planning beïnvloeden. Mochten de werkzaamheden langer duren dan maart 2019, dan informeren wij u tijdig hierover.

Start heiwerkzaamheden
Vanaf donderdag 17 januari gaat de aannemer van TenneT palen heien op het bouwterrein van transformatorstation ‘De Weel’. Naar verwachting duren deze heiwerkzaamheden maximaal 3 weken. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. De heiwerkzaamheden zorgen mogelijk voor geluidshinder en trillingen. De hinder zal niet continu zijn, maar wel regelmatig tussen deze tijden. Uiteraard proberen wij de hinder tot een minimum te beperken, en vragen uw begrip hiervoor. De werkzaamheden zijn afhankelijk van (weers)omstandigheden, deze kunnen de planning beïnvloeden. Mochten de werkzaamheden langer duren dan medio februari 2019, dan informeren wij u hierover.

Lees eerder verschenen updates

Agenda

November 2018: start veiligheidscampagne.

Vanaf eind oktober gaan er veel vrachtwagens rijden over de N241.

Oktober – november 2018: graafwerkzaamheden

Om straks te kunnen bouwen moet eerst een laag aarde worden verwijderd, omdat je op 'teelaarde' niet kunt bouwen. Deze aarde wordt afgegraven en daarvoor in de plaats komt zand om het land voor te belasten. Dit moet ervoor zorgen dat de grond in 30 jaar niet meer dan 10cm zal zakken.

December 2018 – januari 2019: materialen aanvoeren

Voor de bouw zijn verschillende materialen nodig. Deze worden ook aangevoerd door vrachtwagens en grote tractoren met aanhanger.

December – januari 2019: heiwerkzaamheden

Begin 2019 aan we heien. Dit kan geluidoverlast veroorzaken. Mens die dicht bij de werkzaamheden wonen worden hier tijdig over geïnformeerd.

Veel gestelde vragen

Ervaren wij overlast van de werkzaamheden?

Liander en TenneT willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat er veel vrachtwagens rijden of als er wordt geheid. We zorgen er in ieder geval voor dat de omwonenden tijdig weten wanneer dit soort overlast er is en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven en de nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt.

Als we vragen of klachten hebben, bij wie kunnen we dan terecht?

U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar servicedesk(at)tennet.eu.

Downloads

Nieuwsbrief december 2018 (963 KB, pdf, 17-12-18)

Nieuwsbrief december 2018 Download Download
Nieuwsbrief juli 2018 (1 MB, pdf, 28-08-18)

Nieuwsbrief juli 2018 Download Download
Nieuwsbrief december 2017 (2 MB, pdf, 09-10-18)

Nieuwsbrief december 2017 Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Graag houden wij u digitaal op de hoogte van het project 'de Weel' via de digitale gemeente nieuwsbrief. Als u dit wenst, laat u hieronder uw email achter. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van dit project.

Aanmelden nieuwsbrief >

Werkzaamheden volgen via de BouwApp

Project De Weel heeft een eigen app. Via deze app kunt u de voortgang van de bouw volgen en vindt u informatie over de te verwachtte werkzaamheden. U vindt de app via de appstore/google playstore. Door in de zoekfuntie 'Transformatorstation De Weel' in te toetsen komt u bij het juiste project uit. 

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project