Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station de Weel

Het bestaande 50 kV-net van Liander in de kop van Noord-Holland is aan het einde van de technische levensduur. Ook is de capaciteit niet meer voldoende om toekomstige capaciteitsvragen op te lossen. Om dit knelpunt op te lossen komt er een nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation ter hoogte van ’t Veld (gemeente Hollands Kroon), halverwege het tracé van de bestaande hoogspanningsverbinding. Project de Weel is een gezamenlijk project van TenneT en Liander.

Waarom

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit is het stroomnetwerk in Noord-Holland niet meer toereikend. Om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien is een nieuw 150/20kV-transformatorstation nodig in de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard. Dit station is gepland halverwege de bestaande 150kV-hoogspanningsverbinding Anna Paulowna – Oterleek.

Wat

Tot en met april 2019 staan de volgende werkzaamheden gepland:

 • Graafwerkzaamheden
 • Aan- en afvoeren van materialen
 • Heiwerkzaamheden
 • Aanbrengen fundering

Wanneer

  • Augustus 2018 – maart 2019: Bouw 20/150kV transformatorstation de Weel
  • April – augustus 2019: Aansluiten installaties en transformatoren
  • Augustus – november 2019: Testperiode en ingebruikname station
  • Oktober 2019 – maart 2020: Landschappelijke inpassing

Projectupdates

Veiligheidscampagne De Weel gestart

Bij TenneT staat bij elk project veiligheid op nummer één. Zo ook bij de aanleg van het nieuwe hoogspanningsstation de Weel in 't Veld. Elke dag zijn wij ons bewust van de risico’s die ons werk met zich meebrengt. Uitgangspunt is dat iedereen aan het eind van de dag weer veilig thuiskomt. Daarom starten wij de komende maanden een veiligheidscampagne in de omgeving van het nieuwe station en bij omliggende scholen. Op 31 oktober in alle vroegte trapten we de campagne af door het uitdelen van fietslampjes aan (brom)fietsers op de route. Op scholen en in supermarkten zijn posters opgehangen. Ook hebben we de omwonenden geïnformeerd per brief en besteden we aandacht aan veiligheid in onze nieuwsbrief die we eind november/begin december versturen. 

We starten in deze periode met de campagne omdat we de komende tijd grond en materialen af- en aanvoeren naar en van het nieuwe transformatorstation De Weel. Er rijden tot eind januari 2019 veel vrachtauto‘s heen en weer over de parallelweg en de Provincialeweg N241 tussen Verlaat en 't Veld/De Weel. Met de campagne willen we zo veel mogelijk mensen hierover informeren en hen meegeven hoe je het beste kunt reageren als je vlakbij een vrachtwagen fietst of brommert. 

Lees eerder verschenen updates

Agenda

November 2018: start veiligheidscampagne.

Vanaf eind oktober gaan er veel vrachtwagens rijden over de N241.

Oktober – november 2018: graafwerkzaamheden

Om straks te kunnen bouwen moet eerst een laag aarde worden verwijderd, omdat je op 'teelaarde' niet kunt bouwen. Deze aarde wordt afgegraven en daarvoor in de plaats komt zand om het land voor te belasten. Dit moet ervoor zorgen dat de grond in 30 jaar niet meer dan 10cm zal zakken.

December 2018 – januari 2019: materialen aanvoeren

Voor de bouw zijn verschillende materialen nodig. Deze worden ook aangevoerd door vrachtwagens en grote tractoren met aanhanger.

December – januari 2019: heiwerkzaamheden

Begin 2019 aan we heien. Dit kan geluidoverlast veroorzaken. Mens die dicht bij de werkzaamheden wonen worden hier tijdig over geïnformeerd.

Veel gestelde vragen

Ervaren wij overlast van de werkzaamheden?

Liander en TenneT willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat er veel vrachtwagens rijden of als er wordt geheid. We zorgen er in ieder geval voor dat de omwonenden tijdig weten wanneer dit soort overlast er is en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven en de nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt.

Als we vragen of klachten hebben, bij wie kunnen we dan terecht?

U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar servicedesk(at)tennet.eu.

Downloads

Nieuwsbrief december 2018 (963 KB, pdf, 17-12-18)

Nieuwsbrief december 2018 Download Download
Nieuwsbrief juli 2018 (1 MB, pdf, 28-08-18)

Nieuwsbrief juli 2018 Download Download
Nieuwsbrief december 2017 (2 MB, pdf, 09-10-18)

Nieuwsbrief december 2017 Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Graag houden wij u digitaal op de hoogte van het project 'de Weel' via de digitale gemeente nieuwsbrief. Als u dit wenst, laat u hieronder uw email achter. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van dit project.

Aanmelden nieuwsbrief >

Werkzaamheden volgen via de BouwApp

Project De Weel heeft een eigen app. Via deze app kunt u de voortgang van de bouw volgen en vindt u informatie over de te verwachtte werkzaamheden. U vindt de app via de appstore/google playstore. Door in de zoekfuntie 'Transformatorstation De Weel' in te toetsen komt u bij het juiste project uit. 

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project