Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station de Weel

Het bestaande 50 kV-net van Liander in de kop van Noord-Holland is aan het einde van de technische levensduur. Ook is de capaciteit niet meer voldoende om toekomstige capaciteitsvragen op te lossen. Om dit knelpunt op te lossen komt er een nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation ter hoogte van ’t Veld (gemeente Hollands Kroon), halverwege het tracé van de bestaande hoogspanningsverbinding.

Waarom

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit is het stroomnetwerk in Noord-Holland niet meer toereikend. Om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien is een nieuw 150/20kV-transformatorstation nodig in de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard. Dit station is gepland halverwege de bestaande 150kV-hoogspanningsverbinding Anna Paulowna – Oterleek.

Wat

Eerst wordt het terrein vrij gemaakt worden voor de bouw. TenneT bouwt vervolgens twee portalen die de lijnen uit de bestaande hoogspanningsverbinding opvangen. Vanuit de portalen wordt de hoogspanningsverbinding vervolgens ondergronds weer verbonden. Daarna verwijdert TenneT de bestaande hoogspanningsmast en is het terrein beschikbaar voor de bouw van het station.

Wanneer

   • December 2017 Aanleg van een bouwweg naar de stationslocatie (dit wordt later een permanente toegangsweg) 
   • Januari t/m april 2018 Bouw portalen aan weerszijden van het station 
   • April 2018 Sloop bestaande hoogspanningsmast 
   • Juni 2018 – 2019 Bouw 150/20kV-station 
   • 2019 Landschappelijke inpassing 
   • 2019 Bouw station gereed

Nieuws

College van B&W Hollands Kroon akkoord met inpassingsplan station de Weel

December 2017: Dinsdag 19 december heeft het college van Holland Kroon het plan voor de landschappelijke inpassing van station de Weel goedgekeurd. Dit plan is samen met omwonenden en een landschapsarchitect tot stand gekomen. Hier vindt u het uitgebreide rapport en het beplantingsplan dat naar college is gegaan.

Agenda projecten in de regio

Half oktober: start veiligheidscampagne.

Vanaf eind oktober gaan er veel vrachtwagens rijden over de N241.

Veel gestelde vragen

Ervaren wij overlast van de werkzaamheden?

Liander en TenneT willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat er veel vrachtwagens rijden of als er wordt geheid. We zorgen er in ieder geval voor dat de omwonenden tijdig weten wanneer dit soort overlast er is en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven en de nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt.

Als we vragen of klachten hebben, bij wie kunnen we dan terecht?

U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar servicedesk(at)tennet.eu.

Downloads

Factsheet_De_Weel_DEC2017_web_1_.pdf (2 MB, pdf, 21-12-17)

Download Download
Nieuwsbrief juli 2018 (1 MB, pdf, 28-08-18)

Nieuwsbrief juli 2018 Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Graag houden wij u digitaal op de hoogte van het project 'de Weel' via de digitale gemeente nieuwsbrief. Als u dit wenst, laat u hieronder uw email achter. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van dit project.

Aanmelden nieuwsbrief >

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project