Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Railuitbreiding west onder hoogspanning

‘Railuitbreiding west’ bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste de railuitbreiding zelf waarbij de capaciteit van het bestaande hoogspanningsstation in Borsele wordt vergroot. Daarnaast het inrichten van vier hoogspanningsvelden zodat de opgewekte energie van de windmolens op zee aangesloten kan worden. En ten slotte het creëren van nieuwe lijnvelden waarop we de verbinding met het nieuwe station in Rilland kunnen realiseren. ‘Railuitbreiding west’ is dus een omvangrijke klus.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment zijn er veel werkzaamheden, omdat de kerncentrale van EPZ is uitgeschakeld voor onderhoud. Dat geeft ons de gelegenheid om richting afronding van fase 1 te gaan. Er worden bijvoorbeeld masten gebouwd en hoogspanningslijnen op een andere plek gehangen zodat de omschakeling straks mogelijk is om de stroom vanaf het windpark op zee aan te kunnen sluiten. Eind november gaat de kerncentrale weer in bedrijf, dan gaan we tot komend voorjaar verder met reguliere werkzaamheden als bouwen, het opzetten van staalconstructies en het aanleggen van funderingen.

Planning 2018 en 2019

In mei 2018 staat een nieuwe stop van de kerncentrale gepland, dat geeft ons de kans om de eerste twee velden met hoogspanningslijnen met elkaar te verbinden. Bovendien kan de komst van de windenergie vanaf zee dan voorbereid worden. De totale werkzaamheden gaan door tot 2019, dan moet alles in gereedheid zijn om in totaal 1400 megaWatt aan stroom vanaf zee te kunnen verwerken.

De werkzaamheden verlopen vooralsnog volgens plan. Het is een hectische periode waarbij onder behoorlijke tijdsdruk moet worden gewerkt, omdat de ambities van Nederland op duurzaamheidsgebied vrij hoog zijn. Om de ambities waar te maken en internationale duurzaamheidsafspraken te halen, is de railuitbreiding van groot belang. Ondanks de grote druk, doen we er alles aan om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De samenwerking met de gemeente verloopt goed en alle partijen zien het belang in van goede communicatie.

Naar de projectpagina