Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Borssele

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW.

Facts

Verbinding

  • 380 kV station

Planning

  • Start werkzaamheden: mei 2016
  • Gereed: medio 2020

Over het project

Medio mei 2016 start TenneT met enkele voorbereidende bouwwerkzaamheden op het terrein gelegen naast het 380 kV-hoogspanningsstation Borssele. Het terrein wordt alvast bouwrijp gemaakt voor vier projecten die nu nog in procedure zijn of gaan:

Bouwrijp werkzaamheden

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken worden door aannemer Van Oord uitgevoerd en bestaan uit:

  • Het egaliseren van het terrein, bijv. boomstronken verwijderen
  • Het verwijderen van grond
  • Het ophogen van het terrein met zand
  • Het dempen van sloten op het terrein

TenneT gaat voor de twee railuitbreidingen schakelvelden bouwen, zodra de formele procedures zijn afgerond. Een schakelveld is vergelijkbaar met een ‘groep’ in de meterkast thuis. Een schakelveld bestaat onder andere uit rails en geleiders.

Planning

De projecten worden waar mogelijk gelijktijdig uitgevoerd. Op deze manier zorgen we ervoor dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt.

 

Maandag 2 meiInformatiebijeenkomst over de bouwwerkzaamheden op hoogspanningsstation Borssele. Omwonenden ontvangen een uitnodiging op huisadres
Mei 2016Start bouwrijp maken
Maart 2017Aansluiting voor Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) gereed
Medio 2017 – 2020Bouwperiode voor stationsuitbreiding Zuid-West 380 kV west, hoogspanningsstation en railuitbreiding net op zee Borssele.

Informatie

Informatie voor de railuitbreidingen treft u op deze pagina aan. Voor meer informatie over het hoogspanningsstation net op zee en de stationsuitbreiding Zuid-West 380 kV west verwijzen wij u naar de desbetreffende projectwebsites netopzee.eu/Borssele en zuidwest380kv.nl. Hieronder een visueel overzicht van de vier projecten.

Kaart

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet.

Lees meer

Zuid-West 380 kV West

De Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding bestaat uit twee delen Zuid- West 380 kV West (Borsselle- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg).

Lees meer

Windgebied Borssele

Bij de offshore netaansluiting van het toekomstige windpark op zee 'Borssele' gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW. De netaansluiting Borssele bestaat uit twee door TenneT te bouwen platforms (Alpha en Beta). Elk platform verwerkt de energie van twee kavels met windturbines, met per kavel 350 MW windvermogen. Vanaf de platforms lopen in totaal vier kabels met wisselstroom het vasteland waar ze op het hoogspanningsstation Borssele worden aangesloten.

Lees meer