Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Borssele

Hoogspanningsstation Borssele wordt uitgebreid en er komt een nieuw transformatorstation bij op het terrein van het bestaande station. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende capaciteit is op het Nederlandse elektriciteitsnet en om toekomstige windparken op de Noordzee aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Met deze aansluiting van nieuwe windparken op de Noordzee, via het ontwikkelen en realiseren van het net op zee, draagt TenneT bij aan de realisatie van het Energieakkoord. Daarmee wil de Nederlandse overheid onder meer het aandeel windenergie in onze energiemix aanzienlijk vergroten.

Facts

Verbinding

  • 380 kV station

Planning

  • Start werkzaamheden: mei 2016
  • Gereed: medio 2020

Over het project

TenneT is sinds medio mei 2016 bezig met  voorbereidende – en bouwwerkzaamheden op het terrein gelegen naast het 380 kV-hoogspanningsstation Borssele. Het gaat om vier projecten die waar mogelijk tegelijk worden uitgevoerd:

Bouwrijp werkzaamheden

Het terrein is in 2016 bouwrijp gemaakt. Na het afronden van de procedures zijn er heiwerkzaamheden gestart voor twee van de vier projecten. De heiwerkzaamheden worden door aannemer Ballast Nedam uitgevoerd. TenneT gaat voor de twee railuitbreidingen schakelvelden bouwen. Een schakelveld is vergelijkbaar met een ‘groep’ in de meterkast thuis. Een schakelveld bestaat onder andere uit rails en geleiders.

Planning

Door de projecten waar mogelijk gelijktijdig uit te voeren zorgen we ervoor dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt. De bouwperiode voor hoogspanningsstation en railuitbreiding net op zee Borssele en stationsuitbreiding Zuid-West 380 kV west loopt van medio 2017 tot en met 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie over de projecten kijk op:Update railuitbreiding west

‘Railuitbreiding west’ bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste de railuitbreiding zelf waarbij de capaciteit van het bestaande hoogspanningsstation in Borsele wordt vergroot. Daarnaast het inrichten van vier hoogspanningsvelden zodat de opgewekte energie van de windmolens op zee aangesloten kan worden. En ten slotte het creëren van nieuwe lijnvelden waarop we de verbinding met het nieuwe station in Rilland kunnen realiseren. ‘Railuitbreiding west’ is dus een omvangrijke klus. 

Lees meer

Kaart

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Zuid-West 380 kV West

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding bestaat uit twee delen Zuid- West 380 kV West (Borsselle- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg).

Lees meer

Windgebied Borssele

Bij de offshore netaansluiting van het toekomstige windpark op zee 'Borssele' gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW. De netaansluiting Borssele bestaat uit twee door TenneT te bouwen platforms (Alpha en Beta). Elk platform verwerkt de energie van twee kavels met windturbines, met per kavel 350 MW windvermogen. Vanaf de platforms lopen in totaal vier kabels met wisselstroom het vasteland waar ze op het hoogspanningsstation Borssele worden aangesloten.

Lees meer