Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Randstad 380 kV Noordring

Met het Randstad 380 kV project bereiden we ons voor op de toekomst. Dat is nodig om diverse redenen. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). De verbinding bestaat uit twee delen, de Noord- en Zuidring.

Facts

Verbinding

  • Nieuwe 150 kV verbindingen
  • Nieuwbouw en aanpassing hoogspanningstations
  • In 2019 gereed

 

 

Bouw

  • 58 km nieuwe 380 kV-verbinding
  • Waarvan 9,3 km ondergrondse aanleg
  • 32 km 150 kV-verbindingen ondergronds
  • Verwijderen overbodige 150 kV verbindingen

Verkabeling

  • Ondergrondse aanleg via open ontgraving of boring

Over het project

Klaar voor de toekomst

Met de aanleg van de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding bereiden we ons voor op de toekomst. Dat is nodig om diverse redenen. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). Het is belangrijk om deze elektriciteit via een betrouwbaar transportnetwerk binnen Nederland en binnen Europa te kunnen vervoeren.

Transport

De vraag naar transportcapaciteit is ook toegenomen door de liberalisering van de energiemarkt in Europa. Hierdoor vindt er meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. Ook het aansluiten van windparken op zee is een ontwikkeling waar we ons op voorbereiden met de Randstad 380 kV-verbinding. Net als dat we anticiperen op de in toenemende mate opgewekte duurzame energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen.

Station Beverwijk en Vijfhuizen

Op verschillende punten van dit traject staan stations die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor de distributie in de regio. Ook zijn de stations nodig om de stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. In Beverwijk en Vijfhuizen zijn hiervoor nieuwe 380 kV-hoogspanningstations gebouwd.

 

 

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Like de

facebook pagina

Lees meer

Contact

Randstad 380 kV

+31 26 373 32 39

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Martin Warmerdam

Communicatieadviseur Randstad 380kV

+31 (0)26 373 27 71

http://www.randstad380kv-noordring.nl/

Annemarie Slingenberg

Woordvoerder project

+31 (0)6 2916 9976

Gerelateerde projecten

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet.

Lees meer

Lelystad - Ens 380 kV

De bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding Lelystad-Ens wordt geschikt gemaakt voor meer elektriciteitstransport van (duurzame) energie. De productie van duurzame energie, zoals van wind en zon, kent pieken en dalen en vereist elektriciteitstransport over langere afstanden. Daarom is het noodzakelijk om de transportcapaciteit van de verbinding te vergroten.

Lees meer

Station Beverwijk

In Beverwijk komt een nieuw 380 kV transformatorstation. Dit is nodig om de Randstad 380 kV-verbinding aan te leggen. Deze zorgt voor een toekomstvaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken.

Lees meer