Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Randstad 380 kV Noordring

TenneT heeft op 10 oktober 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Met de aanleg van de 60 kilometer lange verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk is nu ook de noordelijke 380 kV-ringstructuur in de Randstad gerealiseerd. De Zuidelijke ring is al in 2013 in gebruik genomen. Hiermee is een toekomstbestendige en duurzame voorziening ontstaan, die niet alleen belangrijk is voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad, maar ook om de groene energie van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.

Waarom

In Europa zijn de elektriciteitsnetten aan elkaar gekoppeld, waardoor elektriciteit over langere afstanden getransporteerd wordt. Met de komst van windparken voor de kust van Noord- en Zuid-Holland moet het net de grote hoeveelheid groene energie kunnen transporteren. Goede redenen voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van Randstad 380 kV Noordring.

Wat

Het grootste deel van de 380 kV-verbinding is met wintrackmasten, bovengronds aangelegd. In totaal is 20 kilometer ondergronds aangelegd. 10 kilometer in de Randstad Zuidring tussen Delft en Pijnacker. De andere 10 kilometer in de Randstad Noordring: 3 kilometer langs de Polderbaan bij Schiphol, 3,5 kilometer langs de wijk Floriande in Hoofddorp, 2 kilometer bij Rijpwetering en circa 950 meter onder het Noordzeekanaal. Dat we dit in de Randstad doen, het dichtstbevolkte deel van Nederland, is uniek in de wereld.

Wanneer

10 oktober is de Randstad 380 kV Noordring officieel in gebruik genomen. De komende maanden vinden langs het tracé van de nieuwe verbinding nog afrondende werkzaamheden plaats om de gronden te herstellen en groen aan te planten. Dit zal nog tot in 2020 duren, aangezien in de wintermaanden, weinig groenherstel kan plaatsvinden.

Nieuws

Helikopter vervangt vogelflappen in hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring

Afgelopen zaterdag zijn de werkzaamheden om de vogelflappen tussen de wintrackmastlocaties: 141-123 (zie bijgevoegd kaartje) in Koudekerk aan de Rijn en Hazerswoude-Dorp te vervangen succesvol afgerond.Aanvankelijk zou het gerenommeerde Franse bedrijf RTE International afgelopen maart de werkzaamheden voor TenneT uitvoeren maar door de Covid-19 pandemie is dit uitgesteld tot afgelopen week.

Wat voorafging

Na een bouwperiode van ruim vijf jaar is in september 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. In het bovengrondse deel van het traject zijn in de bliksemdraad vogelbeschermingsmiddelen aangebracht. Deze bestaan uit zogenoemde varkenskrullen en op bepaalde trajecten waar nachtvliegers (vogels die vooral 's nachts vliegen) actief zijn, uit zogenoemde vogelflappen. Deze vogelflappen blijken een fabricagefout te bevatten, wat op termijn mogelijk een onveilige situatie en beschadigingen aan de bliksemdraad kan opleveren. TenneT heeft ervoor gekozen om de betreffende vogelflappen te vervangen. 

Werkzaamheden in lijn met 'Live Working'

De werkzaamheden zijn afgelopen maandag 17 augustus gestart. Zaterdag 22 augustus zijn door de aannemer de vogelflappen tussen de wintrackmastlocaties boven de N11 en de spoorlijn vervangen.De werkzaamheden werden spanningsloos uitgevoerd met een helikopter. Hiermee is de impact op de omgeving en de bedrijfsvoering van de betreffende grondeigenaren stukken kleiner. Het levert een tijdwinst op van bijna twee maanden omdat met deze werkwijze het aanleggen en opruimen van werkwegen en –terreinen en het herstel van de gronden naderhand niet nodig is. Daarnaast simuleert men de werkmethode van Live Working om te laten zien hoe dit werkt, wat de techniek inhoudt en op welke manier wordt gewerkt. Live Working betekent werken aan onder spanning staande delen van een hoogspanningsinstallatie. In dit geval worden de vogelflappen spanningsloos vervangen. TenneT en RTEi Netherlands willen de mogelijkheden om de techniek van Live Working in de toekomst ook in Nederland in te zetten, onderzoeken. Dit in samenspraak met het ministerie van ISZW. Live Working is nu namelijk niet toegestaan volgens het ARBO-besluit. 

Kijk ook:

De uitzending op de NOS (vanaf minuut 12:48)

Het item van Studio Alphen

Video opening Randstad

Bekijk hier de video die is gemaakt is ter gelegenheid van de opening van Randstad 380 kV Noordring.

 

Informatie en vragen

Vragen

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met TenneT via telefoonnummer 026 – 373 3239.

 

 

Bezoek

Bezoek de projectwebsite

Lees meer

Contact