Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Randstad 380 kV Noordring

TenneT legt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan tussen Beverwijk en Bleiswijk; de Randstad 380 kV Noordring. De nieuwe hoogspanningsverbinding is met een lengte van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is niet alleen belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad maar ook om de groene energie van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.

Waarom

In Europa zijn de elektriciteitsnetten aan elkaar gekoppeld, waardoor elektriciteit over langere afstanden getransporteerd wordt. Met de komst van windparken voor de kust van Noord- en Zuid-Holland moet het net de grote hoeveelheid groene energie kunnen transporteren. Goede redenen voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV.

Wat

De totale 65 kilometerlange hoogspanningsverbinding loopt van Beverwijk tot Bleiswijk. Van die 65 kilometer leggen we 10 kilometer ondergronds aan. Ook hebben we verschillende hoogspanningsstations aangepast of nieuwgebouwd. Het grootste deel van de 380 kV-verbinding wordt, met wintrackmasten, bovengronds aangelegd.

Wanneer

 • 2018: Beverwijk-Vijfhuizen
  • Verwijderen en aanpassen bestaande 150 kV verbindingen
 • 2018: Vijfhuizen-Bleiswijk
  • Realisatie Wintrackmasten en montage geleiders
  • Aanleg 380 kV ondergrondse kabel
  • Monteren geleiders
  • Herstellen en teruggave van terreinen en gronden
 • 2019: Beverwijk-Vijfhuizen
  • Verwijderen bestaande 150 kV verbindingen
  • Herstellen en teruggave van terreinen en gronden
 • 2019: Vijfhuizen-Bleiswijk
  • Realisatie Wintrackmasten en montage geleiders
  • Herstellen en teruggave van terreinen en gronden
  Ingebruikname 3e kwartaal 2019

Nieuws

Ondergrondse 150 kV verbinding Zoetermeer-Leiden in gebruik

November 2018 - TenneT is in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk. In dat kader vinden er op sommige plekken ook aanpassingen aan het 150 kV net plaats. Zoals aan de bestaande hoogspanningsverbinding Zoetermeer-Leiden. Tussen Leiderdorp en Hazerswoude Dorp is de 150 kV verbinding hier ondergronds aangelegd. In de afgelopen periode heeft de aannemer de ondergrondse kabel verbonden met de bovengrondse hoogspanningsdraden. Half november wordt de nieuwe verbinding in gebruik genomen.  

Nieuwe mast Ghoybos

Om de bestaande bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbinding Zoetermeer-Leiden tussen Leiderdorp en Hazerswoude-Dorp ondergronds aan te leggen moest een bestaande hoogspanningsmast in het Ghoybos bij Leiderdorp vervangen worden voor een zogenaamd opstijgpunt (OSP). Dit is een speciale mast die wordt gebouwd om een ondergrondse kabel te verbinden met bovengrondse elektriciteitsdraden. Voordat de bestaande hoogspanningsmast werd afgebroken moesten de hoogspanningsdraden 'omgehangen' worden naar een tijdelijke mast. Nu het OSP klaar is zijn begin november de hoogspanningsdraden weer teruggehangen. Als alles volgens planning verloopt wordt tegen het einde van het eerste kwartaal de tijdelijke mast weggehaald. 

Bekijk de timelapse Omzwaaien geleiders.

Meer nieuws

Agenda projecten in de regio

1 november 2018: informatiebijeenkomst 't Anker in Hazerswoude Rijndijk.

Het komend jaar gaat TenneT verder met de bouw van het laatste stuk van de verbinding tussen knooppunt Hoogmade en Hazerswoude Dorp. Om omwonenden te informeren over de werkzaamheden organiseert TenneT op donderdagavond 1 november aanstaande een informatieavond in 't Anker in Hazerswoude Dorp. De bijeenkomst is opgezet als een inloopavond. U bent van harte uitgenodigd om op deze avond tussen 19:00 uur en 21:00 uur binnen te lopen.

Meer informatie

Natuur en omgeving

Vanuit de wet Natuurbescherming doet TenneT er alles aan om de flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien en te ontzien. Zowel tijdens de aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen als erna. Dat doen we door waar nodig zogenaamde mitigerende maatregelen te nemen. Dit zijn maatregelen die de negatieve effecten van de aanleg van de verbinding vermindert of wegneemt.

Kom meer te weten over deze maatregelen op de projectwebsite van Randstad 380 kV Noordring.

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik het nieuws volgen over de aanleg van de verbinding?


Wij houden u op de hoogte via deze website. Ook worden er inloopavonden georganiseerd en verschijnt er een nieuwsbrief.

Bij wie kan ik terecht met vragen?


U kunt ons bellen (026 - 373 3239) van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur. 

Ook kunt u ons bereiken via het e-mailadres: info(at)randstad380kv.nl.

Op dinsdag-, woensdag en donderdagmiddag van 13 uur tot 17 uur kunt u terecht met vragen en voor informatie over het project Randstad 380 kV in het informatiecentrum Randstad 380 kV, Bospolder 11 Leiderdorp (bij de afslag A4).

Blijft de verbinding nodig als we straks zelf duurzame energie opwekken?


Zeker. Met lokale of eigen opwekking kan in de komende decennia een beperkt deel van de elektriciteitsvraag worden ingevuld. Grote energieopwekkers blijven noodzakelijk. Steeds meer zijn dat ook duurzame bronnen, zoals windturbineparken. Ook daardoor neemt de vraag naar transport over grotere afstanden verder toe. Meer informatie daarover vindt u hier.

Waarom wordt deze nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd?


TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale zekerheid via een betrouwbaar net naar en van de rest van Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. De Randstad 380 kV verbinding zorgt voor een toekomstbestendige vaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken.  Door de aanleg van de nieuwe 380kV ringverbinding wordt de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd.

Downloads

Wat gebeurt er op mijn land (2 MB, PDF, 18-05-16)

Wat gebeurt er op mijn land Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Schade- en vergoedingengids (Bovengronds 380 kV) (4 MB, pdf, 18-04-17)

In de schade- en vergoedingengids leest u hoe TenneT omgaat met schades en vergoedingen bij de aanleg van de nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbindingen

Schade- en vergoedingengids (Bovengronds 380 kV) Download Download
Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen (1 MB, pdf, 09-02-18)

Category: Position Papers
Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Graag houden wij u digitaal op de hoogte van het project ' Randstad-Noordring 380 kV' via de digitale nieuwsbrief. Als u dit wenst, laat u hieronder uw gegevens achter. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van dit project.

Aanmelden nieuwsbrief.

Eerder verschenen nieuwsbrieven

Nieuwsbrief – november 2017
- Nieuwsbrief – mei 2017Like de facebook pagina

Lees meer

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Randstad 380 kV

+31 26 373 32 39

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Annemarie Slingenberg

Woordvoerder project

+31 (0)6 2916 9976

Martin Warmerdam

Communicatieadviseur Randstad 380kV

+31 (0)26 373 27 71

http://www.randstad380kv-noordring.nl/

Locatie van dit project