Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Nieuws

Lees hier eerder verschenen updates over ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland.

Ruim helft hoogspanningsmasten in Zuid-Nederland al voorzien van extra aarding

December 2018 - Dit voorjaar is er in Zuid-Nederland gestart met het aanbrengen van extra aardingsvoorzieningen bij onze hoogspanningsmasten. Deze extra aardingsvoorzieningen zijn noodzakelijk omdat wij in Zuid-Nederland het aardingssysteem (blusspoel-aarding) aan het ombouwen zijn naar een starre aarding. Dit is nodig omdat blusspoel-aarding in de toekomst niet langer hanteerbaar is zonder dat daarbij de leveringszekerheid in het geding komt. Daarom kiezen we ervoor om de blusspoel-aarding in de zuidelijke provincies om te bouwen naar starre-aarding, net zoals in de rest van Nederland.

Michel Fiddelers (Bouwleider): "Uit de studies en berekeningen bleek dat er maar liefst 720 hoogspanningsmasten moesten worden voorzien van extra aardingsvoorzieningen (aardringen en aardpennen). Onze twee aannemers Spie en BF hebben inmiddels ruim 400 masten afgerond. De provincie Zeeland is volledig afgerond, Noord-Brabant is op enkele masten na ook klaar.  In Limburg wordt momenteel door Spie (zie de gele lijn op de kaart) en BF (de roze lijn op de kaart) gewerkt". 

Door het mooie weer van het afgelopen jaar hebben de aannemers effectief kunnen doorwerken waardoor het project nog altijd binnen de planning is. In mei 2019 zullen de werkzaamheden worden afgerond.   

Michel: "De werknemers van Spie en BF komen uit Brabant en vinden het erg mooi om op zoveel verschillende locaties aan het werk te gaan. Vooral het heuvelachtige Limburgse landschap is een mooie omgeving om te werken. Daarnaast krijgen de graafploegen energie van de positieve feedback van de perceeleigenaren. Deze geven regelmatig complimenten over hoe netjes de werkzaamheden worden uitgevoerd. Masten in privétuinen brengen extra uitdagingen met zich mee. De graafploegen maken er een sport van om de tuinen zo goed als mogelijk achter te laten. We zijn dus erg tevreden over de geleverde kwaliteit van de werkzaamheden". 

Toelichting werkzaamheden 'Vervangen bliksemdraad Graetheide-Limmel'

Oktober 2018: In uw omgeving wordt door aannemer Liandon gewerkt aan het project ‘Vervangen bliksemdraad 150kV-net Graetheide-Limmel’. Bij deze werkzaamheden wordt de ontbrekende bliksemdraad weer teruggeplaatst in de delen waar deze is weggehaald. Voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden passen we op verschillende plaatsen veiligheidsmaatregelen toe, zoals: hoogwerkers, waarschuwingsbebording of de aanwezigheid van verkeersregelaars.

Hier vindt u de overzichtskaart van de verkeersmaatregelen die we nemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 12 oktober t/m 16 november 2018 en vinden plaats over een tracé tussen de mastnummers 38 en 67. De werkzaamheden zullen steeds per vak worden uitgevoerd. Een vak is een tracédeel tussen twee hoek/afspanmasten. Binnen dit project onderscheiden we de volgende vakken:

- Vak 1 – mast 38 tot en met mast 42 (gemeente Stein)
- Vak 2 – mast 42 en mast 43 (gemeente Meerssen)
- Vak 3 – mast 43 tot en met mast 47 (gemeente Meerssen)
- Vak 4 – mast 47 tot en met mast 55 (gemeente Meerssen)
- Vak 5 – mast 55 tot en met 64 (gemeente Meerssen, gemeente Maastricht)
- Vak 6 – mast 64 tot en met 67 (gemeente Maastricht)

De algemene volgorde van de werkzaamheden per vak is steeds:

  • Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van materieel en eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen;
  • Voorbereidende werkzaamheden in de masten (hangen wielen, aanbrengen veiligheidsstroppen, overbrengen voordraad);
  • Uitdraaien bestaande geleiders;
  • Indraaien nieuwe geleiders over gehele vak (al dan niet door gebruikmaking van bestaande geleiders);
  • Uitwisselen bestaande voor nieuwe bevestigingsmiddelen in de masten.

Deze werkzaamheden nemen per werkvak telkens drie à vier werkdagen in beslag.

Op acht percelen zijn werkplateaus nodig voor het opstellen van rem-lier machines en haspelwagens. We zetten deze machines neer met een tractor. Om de ondergrond te beschermen en te stabiliseren leggen we rijplaten neer. Op de overzichtskaart zijn deze locaties aangegeven. De overige mastlocaties benaderen we te voet of met lichte voertuigen zoals een quad met aanhanger.

Als u nog vragen heeft, kunt u een email sturen naar: servicecenter(at)tennet.eu of ons bellen via telefoon: 0800 836 63 88 (gratis).

Uitstel aanpassingen aardingssysteem op stations in zuidelijke provincies

September 2018 - Door de toenemende vraag naar energie en transport van steeds meer duurzame energie (wind en zon) is TenneT in Zuid-Nederland nu én de komende jaren volop aan het werk om de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen blijven garanderen. Zo worden er nieuwe hoogspanningsstations en ondergrondse hoogspanningskabels aangelegd. Deze grote projecten vragen veel tijd en capaciteit van TenneT. Met name de vraag naar regio-capaciteit (resources technisch specialisten) is op dit moment zo groot dat TenneT genoodzaakt is om keuzes te maken en daarom heeft besloten om bepaalde projecten een lagere prioriteit te geven. Dit raakt vooral de geplande TenneT activiteiten (aardingswerkzaamheden en aanpassingen aan de secundaire beveiligingen) op de 150 kV-stations. Deze activiteiten schuiven door naar 2020.

Start project 'Ombouw Aardingssysteem Zuid-Nederland'

Juni 2018 - Na een ontwerpperiode van twee jaar, waarin 28 basisontwerpen zijn uitgewerkt, is afgelopen week het startschot gegeven voor de realisatiefase van het project 'Ombouw Aardingssysteem Zuid-Nederland'.  

Maar…. wat houdt het project precies in? 

Michel Fiddelers (Bouwleider): "We maken in de meeste provincies in Nederland gebruik van een aardingssysteem ('starre aarding'), zodat een eventuele kortsluiting op een veilige manier weggeleid kan worden. In de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg wordt in het 150 kV-hoogspanningsnet nog Petersenaarding ('blusspoel aarding') toegepast. Het aantal ondergrondse 150 kV-kabelverbindingen in het 150 kV-net neemt echter toe. Dit zorgt ervoor dat blusspoel aarding in de toekomst niet langer hanteerbaar is, zonder dat daarbij de leveringszekerheid in het geding kan komen. Daarom kiezen we ervoor om de blusspoel aarding in de zuidelijke provincies ook om te bouwen naar starre aarding, net zoals in de rest van Nederland". 

De komende twee jaar past TenneT in Zuid Nederland 800 hoogspanningsmasten, 40 stations, 15 opstijgpunten en 6 verbindingen aan. Ook worden op 24 hoogspanningsstations meerdere Scheider NetAardingen geïnstalleerd op de transformatoren van de regionale netbeheerders Enduris en Enexis. 

Er is onlangs gestart in Zeeland, vervolgens wordt er gewerkt van West Brabant naar Oost Brabant en daarna richting Zuid Limburg. De verwachting is dat we begin 2020 helemaal klaar zijn en ook Zuid Nederland met starre aarding hebben voorzien.  

Wil je meer weten over de ombouw van blusspoel aarding naar starre aarding? Bekijk dan de video