Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland

We hebben allemaal energie nodig: 24 uur per dag, 7 dagen per week. U wilt kunnen vertrouwen op een energienetwerk dat altijd levert, zodat u niet op onverwachte momenten voor verrassingen komt te staan. Hiervoor moet het bestaande aardingssysteem in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg worden vervangen om het toekomstbestendig te maken.

Waarom

In de zuidelijke provincies wordt in het 150 kV-net Petersenaarding toegepast. Het aantal ondergrondse kabelverbindingen in het 150 kV-net neemt toe. Dit zorgt ervoor dat Petersenaarding in de toekomst niet langer hanteerbaar is zonder dat daarbij de leveringszekerheid in het geding komt. Daarom wordt de Petersenaarding in de zuidelijke provincies omgebouwd naar een starre-aarding.

Wat

De werkzaamheden vinden voor 90% plaats op de hoogspanningsstations in Zuid-Nederland en vragen eerst om voorbereiding en onderzoek op het station. Dit wordt uitgevoerd door ingenieursbureaus samen met betrokken stakeholders. Na de inventarisatie wordt een ontwerp voor de nieuwe situatie gemaakt. Zodra de werkzaamheden starten vindt u hier informatie over de werkzaamheden en mogelijke overlast.

Wanneer

    • Eind 2017: Inventarisatie / opstellen basisontwerpen
    • 2018 t/m 2021: Uitvoering werkzaamheden
    • Januari 2021: Omschakelmoment van Petersenaarding naar starre-aarding in Zeeland en Brabant
    • Juli 2021: Omschakelmoment van Petersenaarding naar starre-aarding in Limburg

Nieuws

Overzichtskaart werkzaamhedenToelichting werkzaamheden 'Vervangen bliksemdraad Graetheide-Limmel'
Oktober 2018: In uw omgeving wordt door aannemer Liandon gewerkt aan het project ‘Vervangen bliksemdraad 150kV-net Graetheide-Limmel’. Bij deze werkzaamheden wordt de ontbrekende bliksemdraad weer teruggeplaatst in de delen waar deze is weggehaald. Voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden passen we op verschillende plaatsen veiligheidsmaatregelen toe, zoals: hoogwerkers, waarschuwingsbebording of de aanwezigheid van verkeersregelaars. Lees verder >>>

>>> Eerder verschenen nieuws

Agenda projecten in de regio

Oktober 2018: Start werkzaamheden 150 kV-verbinding Graetheide-Limmel.

De ontbrekende bliksemdraad wordt weer teruggeplaatst.

Meer informatie

Voordelen starre aarding

Door de realisatie van een aantal nieuwbouw projecten met ondergrondse kabelverbindingen en het ondergronds brengen van delen van de bovengrondse lijnverbinding in Zeeland, Brabant en Limburg, neemt de behoefte aan extra blusspoelen hier sterk toe. Dit omdat kabels een grotere compensatie in blusspoelcapaciteit vereisen dan bovengrondse lijnverbindingen. De locaties om eenvoudig en efficiënt blusspoelen te plaatsen zijn beperkt en we hebben te maken met een technische limiet waarbij het Petersenaardingssysteem zijn werking verliest. Met alle ontwikkelingen in de zuidelijke provincies en om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om het aardingssysteem te vervangen. Het nieuwe systeem (starre aarding) bespaart kosten, is veiliger en maakt verdere toekomstige netuitbreidingen mogelijk.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de voordelen van een ander aardingssysteem?

Door de realisatie van een aantal nieuwbouw projecten met ondergrondse kabelverbindingen en het ondergronds brengen van delen van de bovengrondse lijnverbinding in Zeeland, Brabant en Limburg, neemt de behoefte aan extra blusspoelen hier sterk toe. Dit omdat kabels een grotere compensatie in blusspoelcapaciteit vereisen dan bovengrondse lijnverbindingen. De locaties om eenvoudig en efficiënt blusspoelen te plaatsen zijn beperkt en we hebben te maken met een technische limiet waarbij het Petersenaardingssysteem zijn werking verliest.

Met alle ontwikkelingen in de zuidelijke provincies en om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om het aardingssysteem te vervangen. Het nieuwe systeem (starre aarding) bespaart kosten, is veiliger en maakt verdere toekomstige netuitbreidingen mogelijk.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Downloads

Factsheet ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland (367 KB, pdf, 22-03-18)

Factsheet ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Marisca Lanni

Woordvoerder project

+31 (0)26 373 37 04

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project