Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland

We hebben energie nodig, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U wilt kunnen vertrouwen op een energienetwerk dat altijd levert, zodat u niet op onverwachte momenten voor verrassingen komt te staan. Hiervoor moet het bestaande aardingssysteem in de zuidelijke provincies (Zeeland, Brabant en Limburg) worden vervangen om het toekomstig bestendig te maken.

Facts

Verbinding

  • Ombouw aardingssysteem in Zuid-Nederland

 

 

Planning

  • Eind 2017 - Inventarisatie / opstellen basisontwerpen
  • 2018 en 2019 - Uitvoering werkzaamheden 
  • Januari 2020 - Omschakelmoment van Petersenaarding naar starre aarding

Over het project

Waarom ombouw aardingssysteem?

In de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg wordt in het 150 kV-hoogspanningsnet Petersenaarding toegepast (de zogenaamde blusspoelaarding). Het aantal ondergrondse 150 kV-kabelverbindingen in het 150 kV-net neemt toe. Dit zorgt ervoor dat Petersenaarding in de toekomst niet langer hanteerbaar is zonder dat daarbij de leveringszekerheid in het geding kan komen. Daarom is ervoor gekozen de Petersenaarding in de zuidelijke provincies om te bouwen naar een starre-aarding. Deze aarding wordt ook al in de andere provincies toegepast.

Waarom een aardingssysteem?

We maken gebruik van een aardingssysteem zodat een kortsluiting (ongewenst) op een veilige manier weggeleid kan worden. Bij Petersenaarding geldt dat de kortsluiting wordt ‘opgevangen’ door verschillende Petersenspoelen in het 150 kV-net die ervoor zorgen dat de kortsluitstroom beperkt blijft. Het gevolg is dat er bij de meeste kortsluitingen in het 150 kV-net niet afgeschakeld hoeft te worden. Om dit systeem correct te laten werken is het noodzakelijk dat de capaciteit van het 150 kV-net (de hoeveelheid bovengrondse lijnverbindingen en ondergrondse kabelverbindingen) in balans is met de capaciteit aan spoelen. Bij starre-aarding loopt de volledige kortsluitstroom door het systeem. Het systeem registreert deze kortsluiting binnen 300 milliseconden en schakelt vanzelf af.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden vinden voor 90% plaats op de hoogspanningsstations in Zuid-Nederland en vragen eerst om zeer gedegen voorbereidingswerk en onderzoek op het station. Dit onderzoek vindt plaats samen met allerlei betrokken stakeholders. Enkele ingenieursbureaus voeren dit onderzoek uit. Na de inventarisatie wordt een basisontwerp voor de nieuwe situatie gemaakt en starten de werkzaamheden . Via deze website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Zodra de werkzaamheden starten, vindt u hier nadere informatie over de werkzaamheden en mogelijke overlast.

 

 

Downloads

Factsheet aardnet (367 KB, pdf, 22-03-18)

Factsheet aardnet Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer