Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Noordoostpolder

In de Noordoostpolder is in en langs de oever van het IJsselmeer een windpark gebouwd. TenneT heeft het windpark met een 110 kV-kabel aangesloten op het net. Daarnaast is een nieuw hoogspanningstation gebouwd (Westermeerdijk), station Ens uitgebreid en station Emmeloord-Zuidervaart eind 2017 opgeleverd.

Over het project

 

Noordoostpolder

Het windpark in de Noordoostpolder is een initiatief van NOP Agrowind, het consortium Westermeerwind en RWE/Essent. Het windpark bestaat uit 86 windmolens op land en in het water, langs de dijk van het IJsselmeer en is in 2017 in gebruik genomen. Het windpark levert energie en zorgt voor werkgelegenheid, tijdens de bouwfase en de exploitatie. Inwoners van Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen participeren.

Door middel van de 110kV kabelverbinding kan deze energie getransporteerd worden via het landelijke en vervolgens regionale transportnet richting eindgebruiker.

Nieuw hoogspanningsstation Zuidervaart

TenneT heeft het windpark op het landelijke elektriciteitsnetwerk aangesloten. Daarvoor is tussen 2012-2014 de ruim 20 kilometer ondergrondse kabelverbinding aangelegd vanaf het vlakbij het windpark nieuw gebouwde hoogspanningstation Westermeerdijk –via Emmeloord - naar Ens. Het hoogspanningstation in Ens is uitgebreid en dat in Emmeloord (Zuidervaart) is eveneens klaar voor gebruik.

Emmeloord-Zuidervaart is het eerste TenneT-hoogspanningsstation met zonnepanelen op het dienstgebouw. Ook zijn er andere duurzaamheidsmaatregelen genomen.

Downloads

Factsheet project Noordoostpolder (146 KB, pdf, 06-05-16)

TenneT sluit windpark Noordoostpolder aan

Factsheet project Noordoostpolder Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Zuid-West 380 kV Oost

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Milieu (IenM) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet.

Lees meer

Randstad 380 kV Noordring

Met het Randstad 380 kV project bereiden we ons voor op de toekomst. Dat is nodig om diverse redenen. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). De verbinding bestaat uit twee delen, de Noord- en Zuidring

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer