Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Noordoostpolder

In de Noordoostpolder wordt in en langs de oever van het IJsselmeer een windpark gebouwd. TenneT heeft het windpark met een 110 kV-kabel aangesloten op het net. Daarnaast is een nieuw hoogspanningstation gebouwd (Westermeerdijk), station Ens uitgebreid en station Emmeloord-Zuidervaart klaar voor gebruik.

Facts

Verbinding

  • 110 kV nieuwe kabelverbinding

   

   

  Planning

  • December 2017 gereed

  Over het project

  Noordoostpolder

  Het windpark in de Noordoostpolder is een initiatief van NOP Agrowind, het consortium Westermeerwind en RWE/Essent. Het windpark bestaat uit 86 windmolens op land en in het water, langs de dijk van het IJsselmeer en is in 2017 in gebruik genomen. Het windpark levert energie en zorgt voor werkgelegenheid, tijdens de bouwfase en de exploitatie. Inwoners van Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen participeren.

  Door middel van de 110kV kabelverbinding kan deze energie getransporteerd worden via het landelijke en vervolgens regionale transportnet richting eindgebruiker.

  Nieuw hoogspanningsstation Zuidervaart

  TenneT heeft het windpark op het landelijke elektriciteitsnetwerk aangesloten. Daarvoor is tussen 2012-2014 de ruim 20 kilometer ondergrondse kabelverbinding aangelegd vanaf het vlakbij het windpark nieuw gebouwde hoogspanningstation Westermeerdijk –via Emmeloord - naar Ens. Het hoogspanningstation in Ens is uitgebreid en dat in Emmeloord (Zuidervaart) is eveneens klaar voor gebruik.

  Downloads

  Factsheet project Noordoostpolder (146 KB, pdf, 06-05-16)

  TenneT sluit windpark Noordoostpolder aan

  Factsheet project Noordoostpolder Download Download

  Contact

  Service Center

  0800 836 63 88

  Eefje van Gorp

  Media Relations

  +31 (0)26 373 26 00

  Gerelateerde projecten

  Zuid-West 380 kV Oost

  De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Milieu (IenM) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding niet meer voldoet aan de eisen voor een toekomstbestendig hoogspanningsnet.

  Lees meer

  Randstad 380 kV Noordring

  Met het Randstad 380 kV project bereiden we ons voor op de toekomst. Dat is nodig om diverse redenen. Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). De verbinding bestaat uit twee delen, de Noord- en Zuidring

  Lees meer

  Zaltbommel

  Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

  Lees meer