Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Nieuwbouw transformatorstation Nijmegen-Noord Oosterhout

Nijmegen-Noord is volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn er veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Dit gebied is ook de komende jaren nog volop in ontwikkeling en breidt uit met een aantal windmolens, zonneweides en nog zo'n 3.000 tot 3.500 extra woningen.

Waarom

Door de ontwikkelingen in Nijmegen-Noord zit het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, aan de maximale capaciteit. Daarom bouwen TenneT en Liander, in samenspraak met de gemeente Nijmegen, een nieuw onderstation (transformatorstation) in Nijmegen-Noord. Naar verwachting zal dit nieuwe station in 2023 klaar zijn. De realisatie duurt enkele jaren. Dat heeft te maken met de procedures, vergunningen en de bouw van het station.

Wat

TenneT en Liander bouwen het nieuwe onderstation in Nijmegen-Noord, ten zuiden van de A15, vlakbij bedrijventerrein Park15, regio Oosterhout. TenneT bouwt een open schakeltuin met tien 150 kV-velden en Liander bouwt een gesloten 150/20 kV station met drie vermogenstransformatoren. Deze transformatoren worden aan drie zijden omsloten en zijn onderdeel van het gebouw.

Wanneer

  • Q2 en Q3 2020: Start van de bestemmingsplanprocedure en overige vergunningprocedures
  • Begin 2021: Start uitvoering werkzaamheden, bouw nieuw onderstation
  • 2023: Streefdatum afronding werkzaamheden en ingebruikname onderstation

Nieuws

Procedure bestemmingsplan nieuw transformatorstation Nijmegen Noord

6 mei 2020

Nieuw bestemmingsplan

Om de bouw van het nieuwe transformatorstation in Nijmegen Noord mogelijk te maken is een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Tot 23 april 2020 kon u hierop reageren. U kunt de plannen nog digitaal inzien op de landelijke website ruimtelijke plannen. De uitkomsten van de onderzoeken en het beeldkwaliteitplan (pdf 9 MB) vindt u bij de stukken over het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze

In de periode van de tervisielegging hebben wij een aantal zienswijze ontvangen. De komende periode zullen wij een zienswijzennota opstellen en een nota van wijzigingen. Op de pagina van de gemeente Nijmegen kunt u zien wat de planning voor deze procedure is.

Inloopbijeenkomst 16 maart geannuleerd vanwege het coronavirus

De inloopbijeenkomst van maandag 16 maart over het bestemmingsplan voor het transformatorstation is geannuleerd. Dit is vanwege de aangescherpte adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rondom evenementen en bijeenkomsten en sociale contacten. Zowel de gemeente Nijmegen als TenneT en Liander nemen deze adviezen ter harte.

Onduidelijk of inloopbijeenkomst wordt verzet

Op dit moment is nog onduidelijk of de inloopbijeenkomst op een later moment tijdens de periode van terinzagelegging (tot 23 april) kan plaatsvinden. Als de bijeenkomst wordt verzet, ontvangt u natuurlijk een nieuwe uitnodiging van de gemeente Nijmegen.

Informatie over het transformatorstation

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de plannen voor het transformatorstation, het nieuwe bestemmingsplan en/of de procedure. Daarom staat op www.nijmegen.nl meer informatie. U kunt het ontwerpbestemmingsplan zelf digitaal inzien op de landelijke website. Ook ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel van de gemeente. U heeft tot donderdag 23 april 2020 de gelegenheid om te reageren op de plannen. Helaas is het Wooninformatiecentrum Waalsprong door de maatregelen rondom het coronavirus gesloten en kunt u het bestemmingsplan daar niet meer inzien. .

Meer vragen over het project

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt mailen met transformatorstation@nijmegen.nl. Als u daarbij ook uw telefoonnummer vermeld, kijken wij of we uw vragen het beste via mail of telefonisch kunnen beantwoorden.

Downloads

Nieuwbouw transformatorstation Nijmegen-Noord Oosterhout (2 MB, pdf, 23-03-20)

Nieuwbouw transformatorstation Nijmegen-Noord Oosterhout Download Download

Contact