Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Westelijk Friesland

TenneT legt een 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits aan in westelijk Friesland. Het nieuwe hoogspanningsstation moet worden aangesloten op het 110 kV-net. Daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project Netversterking westelijk Friesland.

Waarom

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslan kunnen worden aangesloten op het net.

Wat

Locatiestudie 110 kV-station Westelijk Friesland: TenneT wil een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen om de stroom opgewekt door het toekomstige windpark Fryslan te kunnen afvoeren, alsmede van mogelijk nieuwe initiatieven. De gebieden die onderzocht worden, zie: 110kvinbeeld.nl.

Wanneer

  • Januari 2019: Start procedures voor station Westelijk Friesland
  • Einde 2019: Bepalen voorkeurslocatie hoogspanningsstation
  • 2020: Vasstellen inpassingsplan
  • Einde 2021: Voorziene ingebruikname

Nieuws

Minister EZK stelt kaders voor MER vast

Op 15 april 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project locatiestudie 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland vastgesteld. Hierin staan de kaders voor de op te stellen milieueffectrapportage (MER) voor dit project. Gelijktijdig is de Nota van Antwoord op de binnengekomen zienswijzen vastgesteld. Hierin staat aangegeven op welke wijzen de zienswijzen worden meegenomen in het nu op te stellen MER. Lees meer op de site van de RvO.

Vijf alternatieve locaties voor nieuw hoogspanningsstation Westelijk Friesland

April 2019 - Er worden vijf alternatieven onderzocht als locatie voor een 110 kV-hoogspanningsstation in Westelijk Friesland. Deze vijf zijn overgebleven uit de 15 eerdere zoeklocaties zoals die in januari door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT zijn gepresenteerd in de 'Notitie reikwijdte en detailniveau'.

Vier gebieden sluiten aan op of liggen in de nabijheid van het bedrijventerrein De Marne. Een zoeklocatie is gelegen ten zuiden van de A7 bij de Kop van de Afsluitdijk.
De minister van Economische Zaken en Klimaat bepaalt samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rond de zomer een voorkeurslocatie. Hiervoor stelt TenneT een integrale effectanalyse op waarin zowel naar milieueffecten, techniek, omgevingsaspecten en kosten wordt gekeken. De minister vraagt provincie en gemeente ook om advies. TenneT wil het hoogspanningsstation in 2022 in bedrijf nemen.

Inloopbijeenkomsten

Op woensdag 8 mei en donderdag 9 mei zijn er inloopbijeenkomsten tussen 19 en 21 uur. Op 8 mei in het dorpshuis Cornwerd , op 9 mei in Bolsward (Café-restaurant De Groene Weide). Bezoekers kunnen er terecht met vragen en voor informatie over de gemaakte keuzes en de verdere aanpak.

Agenda projecten in de regio

Inloopbijeenkomst op 8 mei 2019 vanaf 19.00 uur

Inloopbijeenkomst op 8 mei 2019vanaf 19.00 uur. Locatie: het Dorpshuis in Cornwerd.

Inloopbijeenkomst op 9 mei 2019 vanaf 19.00 uur

Inloopbijeenkomst op 9 mei 2019 vanaf 19.00 uur. Locatie: Hotel de Groene Weide, Bolsward

Meer informatie

Hoogspanningsstation.pdf (7 MB, pdf, 04-02-19)

Download Download
Ruimtelijke visualisaties (2 MB, pdf, 04-02-19)

Ruimtelijke visualisaties Download Download

Downloads

Zoekgebied Bolsward (829 KB, pdf, 14-05-19)

Zoekgebied Bolsward Download Download
Zoekgebied Kop Afsluitdijk (555 KB, pdf, 14-05-19)

Zoekgebied Kop Afsluitdijk Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

Locatie van dit project