Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Westelijk Friesland

TenneT legt een 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits aan in westelijk Friesland. Het nieuwe hoogspanningsstation moet worden aangesloten op het 110 kV-net. Daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project Netversterking westelijk Friesland.

Waarom

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslan kunnen worden aangesloten op het net.

Wat

TenneT wil een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen ten westen van Bolsward. Het station is nodig om stroom opgewekt door het windpark Fryslan te kunnen afvoeren en dat van mogelijk andere initiatieven. TenneT legt verbindingen aan om het hoogspanningsstation aan te sluiten op de hoogspanningsverbinding Sneek-Bolsward Marnezijl, en de ondergrondse kabelverbinding langs de A7 die momenteel wordt gerealiseerd.

Wanneer

  • 21 augustus 2020: Publicatie ontwerp inpassingsplan
  • Einde 2020: Nota van antwoord en vaststellen (door de ministers) van het inpassingsplan
  • Begin 2021:Terinzagelegging vastgesteld inpassingsplan en mogelijkheid van beroep
  • Einde 2022: Voorziene ingebruikname

Nieuws

Positief advies Commissie MER voor nieuw hoogspanningsstation bij Bolsward

TenneT wil ten westen van het bedrijventerrein De Marne bij Bolsward een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen en dit station met ondergrondse kabels aansluiten op het hoogspanningsnet. Dit is nodig om bijvoorbeeld windpark Fryslân in de toekomst hierop aan te kunnen sluiten. Voordat de ministers besluiten over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect-rapport. 

De onafhankelijke Commissie MER is positief in haar beoordeling van het milieueffectrapport. Ze vindt dat het milieueffectrapport goede informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.
Bekijk de toetsrapportage.

Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland augustus 2020 (1 MB, pdf, 28-08-20)

Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland augustus 2020 Download Download
Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland mei 2020 (1 MB, pdf, 27-05-20)

Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland mei 2020 Download Download
Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland februari 2020 (888 KB, pdf, 27-05-20)

Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland februari 2020 Download Download

Meer informatie

Hoogspanningsstation.pdf (7 MB, pdf, 04-02-19)

Download Download

Downloads

Posters onderstation Bolsward (8 MB, pdf, 08-09-20)

Posters onderstation Bolsward Download Download
Atelier landschapsplan (2 MB, pdf, 15-11-19)

Atelier landschapsplan Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Locatie van dit project