Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Westelijk Friesland

TenneT legt een 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits aan in westelijk Friesland. Het nieuwe hoogspanningsstation moet worden aangesloten op het 110 kV-net. Daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project Netversterking westelijk Friesland.

Waarom

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslan kunnen worden aangesloten op het net.

Wat

Locatiestudie 110 kV-station Westelijk Friesland: TenneT wil een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen om de stroom opgewekt door het toekomstige windpark Fryslan te kunnen afvoeren, alsmede van mogelijk nieuwe initiatieven. De gebieden die onderzocht worden, zie: 110kvinbeeld.nl.

Wanneer

  • Januari 2019: Start procedures voor station Westelijk Friesland
  • Einde 2019: Bepalen voorkeurslocatie hoogspanningsstation
  • 2020: Ontwerp inpassingsplan
  • Einde 2022: Voorziene ingebruikname

Nieuws

Interactieve sessie nieuw 110 kV hoogspanningsstation Bolsward

Oktober 2019 - Met zo’n 18 omwonenden en betrokkenen bespraken we op 31 oktober 2019 in Bolsward de wensen en ideeën voor de inpassing van het nieuw te bouwen 110 kV hoogspanningsstation Bolsward. De plek waar het hoogspanningsstation komt, is gekozen.

Hoe het station er landschappelijk uit komt te zien, kan nog helemaal worden ingevuld.  Er kunnen bijvoorbeeld bomen en struiken worden gepland of een kikker- of eendenvijver worden aangelegd. De wensen en ideeën zijn nu verzameld.

Begin volgend jaar zien we elkaar weer en zetten we de volgende stap. Het hoogspanningsstation Bolsward is van belang voor de netversterking in het westelijke deel van Friesland. De ingebruikname is gepland einde 2022.

Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland mei 2020 (1 MB, pdf, 27-05-20)

Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland mei 2020 Download Download
Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland februari 2020 (888 KB, pdf, 27-05-20)

Nieuwsbrief Netversterking West-Friesland februari 2020 Download Download

Meer informatie

Hoogspanningsstation.pdf (7 MB, pdf, 04-02-19)

Download Download
Ruimtelijke visualisaties (4 MB, pdf, 23-09-19)

Ruimtelijke visualisaties Download Download

Downloads

Atelier landschapsplan (2 MB, pdf, 15-11-19)

Atelier landschapsplan Download Download
Ruimtelijke visualisaties Bolsward (4 MB, pdf, 23-09-19)

Ruimtelijke visualisaties Bolsward Download Download
Zoekgebied Bolsward (829 KB, pdf, 14-05-19)

Zoekgebied Bolsward Download Download
Zoekgebied Kop Afsluitdijk (555 KB, pdf, 14-05-19)

Zoekgebied Kop Afsluitdijk Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Locatie van dit project