Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking regio Fryslân voor duurzame energie

In Nederland worden steeds meer windparken en zonneparken voor de opwekking van duurzame energie gebouwd. TenneT zorgt ervoor dat deze energie via onze hoogspanningslijnen en -kabels wordt getransporteerd naar huishoudens en bedrijven. Ons hoogspanningsnet moet op de toename van duurzame energie worden voorbereid, zodat we kunnen blijven rekenen op een 99,9999% leveringszekerheid.

Facts

Verbinding

  • Aanleg ± 30 km ondergrondse 110 kV-hoogspanningskabel

Werkzaamheden

  • Uitbreiding 110/220 kV-hoogspanningsstation Oudehaske

Planning

  • Aanleg kabel en uitbreiding hoogspanningsstation Oudehaske gereed 2020

Over het project

Klaar voor de toekomst

Om het bestaande elektriciteitsnet in de regio Fryslân robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - met name voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid. De netuitbreiding zorgt er ook voor dat initiatieven als het geplande Windpark Fryslân kan worden aangesloten.

Activiteiten

Er komt een nieuwe ondergrondse 110 kV-verbinding (2 circuits) tussen hoogspanningsstation Marnezijl (ten westen van Bolsward) en het 110/220 kV-hoogspanningsstation Oudehaske (ten westen van Heerenveen). Deze loopt voor een groot deel langs de zuidkant van de snelweg A7. Daarnaast wordt de capaciteit van het bestaande hoogspanningsstation Oudehaske uitgebreid.

Hiermee werkt TenneT aan een toekomstbestendig net en kan Fryslân blijven rekenen op een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening.

Schematisch weergave van de verbinding

Update

Oktober 2018: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had samen met TenneT het Rijksinpassingsplan voor de ondergrondse hoogspanningskabelverbinding en de uitbreiding van hoogspanningsstation Oudehaske opgesteld. Op 20 juli 2018 liep de beroepstermijn voor de definitieve besluiten af. Kijk voor meer informatie op de site van RVO.

Werkzaamheden en planning

Planning

WanneerWat
2018Aanbesteding en gunning kabel en elektrische componenten.
Eind 2018Start werkzaamheden voor aanleg ondergrondse kabel en uitbreiding hoogspanningsstation Oudehaske.
2020Gereed kabelverbinding en uitbreiding 110/220 kV-hoogspanningsstation Oudehaske.

 

 

Downloads

Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (2 MB, PDF, 18-05-16)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Wat gebeurt er op mijn land (2 MB, PDF, 18-05-16)

Wat gebeurt er op mijn land Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Armine Egberink

Woordvoerder project

+31 (0)6 57 71 15 67

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer